Викладацька робота лікаря: оплата, оформлення, права

Із нового навчального року деякі медпрацівники почнуть викладати в медичних коледжах та університетах на умовах погодинної оплати. Чи має головний лікар оформлювати дозвіл на таку діяльність підлеглих? Як заклади освіти оплачують години викладацької роботи лікарям? І чи матимуть медпрацівники право на надбавки?

Усі працівники, крім основної роботи та роботи за сумісництвом, мають право виконувати роботи, які відповідно до чинного законодавства не є сумісництвом. До них належить і викладацька діяльність із погодинною оплатою праці.

Умови оплати праці педагогічних працівників закладів освіти визначають Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена наказом Міносвіти від 15.04.1993 № 102 (далі — Інструкція № 102), та наказ МОН «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 № 557 (далі — Наказ № 557).

Щоб дізнатися, як заклади освіти оплачують викладацьку роботу лікарів, ознайомтеся з вимогами законодавства, відповідно до яких визначають годинні ставки педагогічних працівників та нараховують надбавки до заробітної плати.

Викладацька робота лікаря: оплата, оформлення, праваЧитайте: "Медичні огляди медичних працівників: законодавство, періодичність, документація"

Умови викладацької роботи в основний робочий час лікаря

Працівники мають право виконувати педагогічну роботу з погодинною оплатою праці обсягом не більше ніж 240 годин на рік, або 6 годин на тиждень (п. 3 Переліку робіт, які не є сумісництвом, затвердженого наказом Мінпраці, Мін’юсту й Мінфіну «Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 28.06.1993 № 43 (далі — Перелік № 43). Виконувати таку роботу можна в робочий час із дозволу керівника закладу охорони здоров’я без утримання заробітної плати (абз. 4 п. 12 Переліку № 43). Дозвіл оформте наказом (див. Додаток).

Скачайте:

Приклад оформлення наказу про виконання працівниками педагогічної роботи в закладах освіти з погодинною оплатою праці

Тож лікар може займатися викладацькою діяльністю в основний робочий час, якщо керівник закладу охорони здоров’я дозволив таку роботу і якщо це не суперечить законодавчим вимогам.

Нормативно-правові акти не обмежують обсяги виконання педагогічної роботи протягом робочого дня, тижня чи місяця.

Погодинна оплата за викладацьку діяльність лікарю

Роботу викладачів, яких залучають до педагогічної роботи в закладах освіти, за їхньою згодою оплачують за годинними ставками. Годинні ставки для таких працівників визначають відповідно до пункту 78 Інструкції № 102. Вони залежать від фактично відпрацьованих годин викладацької роботи в кожному конкретному місяці, тобто від кількості проведених занять.

Для працівників, які мають навантаження протягом навчального року, застосовують погодинну оплату праці з огляду на ставки викладачів. Їх установлюють залежно від розряду та кваліфікаційної категорії згідно з додатком 6 до Наказу № 557.

Окремий порядок застосування ставок погодинної оплати передбачений для:

  • висококваліфікованих фахівців, діячів науки і мистецтва, які читають окремі лекції та спецкурси;

Ставки погодинної оплати цим працівникам визначають за додатком 16 до Наказу № 557.

Лікарі зазвичай викладають окремі теми дисципліни. А отже, оплачувати години навчального навантаження бухгалтерія має за ставками згідно з додатком 16 до Наказу № 557. Їх розмір визначають у відсотках до посадового окладу працівника першого тарифного розряду, який становить 1762 грн.

Величину годинних ставок визначають множенням посадового окладу працівника першого тарифного розряду за ЄТС на ставку погодинної оплати у відсотках до окладу (ставки) працівника першого тарифного розряду. Умови й порядок їх застосування передбачає пункт 14 Інструкції № 102.

Викладацька робота лікаря: оплата, оформлення, праваЧитайте: "Проведение инвазивных процедур: как подобрать безопасный инструментарий"

Наводимо в Таблиці чинний розмір ставок погодинної оплати працівників усіх галузей економіки за проведення навчальних занять.

Ставки погодинної оплати працівників за проведення навчальних занять

Контингент

Ставки погодинної оплати у відсотках до окладу (ставки) працівника першого тарифного розряду

професор

доктор наук

доцент або кандидат наук

особи, які не мають наукового ступеня

%

грн

%

грн

%

грн

%

грн

Учні шкіл, професійно-технічних закладів освіти, гімназій, ліцеїв, студенти закладів вищої освіти І та ІІ рівнів акредитації та інші аналогічні категорії учнів, робітники, працівники, слухачі курсів, які займають посади, що вимагають освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра; перепідготовка кадрів з видачею диплома молодшого спеціаліста, бакалавра

5,04

88,80

3,99

70,30

3,40

59,91

2,85

50,22

Студенти закладів вищої освіти ІІІ та ІV рівнів акредитації

9,35

149,60

7,39

118,24

5,7

91,20

4,55

72,80

Аспіранти, слухачі курсів, які займають посади, що вимагають освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра; перепідготовка кадрів із видачею диплома спеціаліста, магістра

10,78

172,48

8,53

136,48

6,82

109,12

5,7

91,20

Викладацька робота лікаря: оплата, оформлення, праваЧитайте: "Капітаційна ставка"

Надбавки педагогічним працівникам

На весь обсяг навчального навантаження, що виконує працівник, бухгалтерія закладу освіти нараховує надбавку за престижність праці. Її установлюють до ставки заробітної плати, зокрема й годинної, відповідно до постанови КМУ «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування» від 23.03.2011 № 373(далі — Постанова № 373).

Працівник за місяць відпрацьовує в коледжі 20 год. За це йому нарахують 1004,40 грн (20 год × 50,22 грн). А вже на цю суму мають нарахувати надбавку за престижність.

Конкретний відсоток надбавки встановлює керівник коледжу у граничному розмірі 30% посадового окладу (ставки заробітної плати). Якщо ця виплата становитиме 20%, то сума вказаної надбавки складе 200,88 грн (1004,40 грн × 20%).

Надбавка за престижність не залежить ані від педагогічного стажу, ані від кваліфікації педагогічного працівника й не впливає на розмір посадового окладу. Таку надбавку виплачують пропорційно до виконаного навантаження (обсягу роботи).

Відпускні за час викладацької роботи в такому випадку не нараховують, оскільки до ставок погодинної оплати входить і оплата за дні відпустки.

Якщо обсяг педагогічної роботи за навчальний рік становить менше ніж 180 год, час роботи викладачем до педагогічного стажу, який дає право на надбавку за вислугу років, не зараховують.

Отже, медичний працівник, який планує викладати в закладі освіти, має отримати дозвіл на таку діяльність від керівника. Щоб оплатити викладацьку роботу лікарів, бухгалтерія закладу освіти використовує ставки погодинної оплати. На весь обсяг навчального навантаження працівнику установлюють надбавку за престижність праці.зміст

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді