Документи для акредитації медичного закладу: санітарно-епідемічне благополуччя

Офіційне визнання статусу закладу, наявності у ньому умов для надання певного рівня медико-санітарної допомоги, підтвердження відповідності встановленим критеріям та гарантії високої якості професійної діяльності відбувається шляхом проведення акредитації.

Офіційне визнання статусу закладу, наявності у ньому умов для надання певного рівня медико-санітарної допомоги, підтвердження відповідності встановленим критеріям та гарантії високої якості професійної діяльності відбувається шляхом проведення акредитації.

Акредитація медичних закладів: нормативні акти

Акредитацію закладу охорони здоров’я проводять за чинною на сьогодні постановою КМУ «Про затвердження Порядку акредитації закладу охорони здоров’я» від 15.07.1997 № 765. А точніше за найсвіжішою версію цієї постанови у редакції від 15.01.2013. Також важливим документом для цього є наказ МОЗ «Про вдосконалення акредитації закладів охорони здоров’я» від 14.03.2011 № 142.

Власне, порядок акредитації медичних закладів, зразки документів для акредитації, функції та права акредитаційної комісії — все це є у вільному доступі. Потрібну інформацію можна отримати з інтернету, зокрема з офіційного сайту МОЗ.

Тому сьогодні ми спробуємо з’ясувати, що ввійде в перелік документів для акредитації медичного закладу, наприклад з розділу «Санітарно-епідемічне благополуччя».

Акредитація медичних закладів: документи

Так, документи для акредитації медичних закладів із санепідрежиму варто підготувати за кожним пунктів Стандартів акредитації.

Тобто, якщо ми говоримо про проведення у закладі протиепідемічних заходів щодо профілактики внутрішньолікарняних інфекцій, варто підготувати:

 • копію наказу по закладу щодо затвердження плану заходів з профілактики внутрішньолікарняних інфекцій;
 • копії аналізів реєстрації внутрішньолікарняних інфекцій за останні 3 роки, матеріали з їх розгляду та вжиті заходи, надані визначеними відповідальними особами;
 • копію аналізу результатів відомчого контролю за дотриманням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму.

Наступний пункт стандартів акредитації звучить, як наявність інформації щодо проведення контролю за дотриманням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму державною санітарно-епідеміологічною службою. Хоча служби такої вже немає, вважатимемо, що йдеться про Держпродспоживслужбу.

Відповідно, документами для акредитації медичного закладу будуть:

 • копії актів перевірок територіальних органів Держпродспоживслужби на дотримання санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму в закладі;
 • документальні підтвердження виконання пропозицій, приписів;
 • копії результатів мікробіологічного контролю контролюючих органів.

Йдемо далі, пункт про наявність затвердженого та узгодженого плану дій на випадок виникнення (підозри) особливо небезпечних інфекцій з метою акредитації медичних закладів потребуватиме від посадової особи ЛПЗ надання:

 • копії журналу обліку інфекційних захворювань;
 • копії схеми оповіщення керівного складу закладу на випадок виявлення хворого (підозрілого) на особливо небезпечну інфекцію;
 • копії плану-графіка проведення теоретичної та практичної підготовки працівників до роботи з особливо небезпечними інфекціями;
 • документального підтвердження проведення заліків щодо підготовки працівників до роботи з особливо небезпечними інфекціями;
 • копії овідки про наявність протичумних костюмів;
 • копії оперативного плану дій щодо запобігання виникненню та поширенню особливо небезпечних інфекцій (має бути узгоджений з територіальним органом Держпродспоживслужби).

Забезпечення закладу миючими та дезінфікуючими засобами, дотримання вимог щодо їх зберігання допоможуть підтвердити такі документи для акредитації медичного закладу:

 • копія розрахунку потреби в миючих та дезінфікуючих засобах (у розрізі відділення, по закладу);
 • копії довідок про наявність миючих та дезінфікуючих засобів за останні три роки;
 • перелік дезінфікуючих препаратів;
 • документальне підтвердження наявності умов для ротації;
 •  документальне підтвердження дотримання належних умов зберігання дезінфектантів;
 • копії актів перевірок територіальних органів Держпродспоживслужби.

Наявність регламентів (інструкцій) та облікової документації щодо використання миючих та дезінфікуючих засобів передбачає наявність у ЛПЗ копії інструкцій та облікової документації щодо використання миючих та дезінфікуючих засобів.

Дотримання вимог щодо використання миючих та дезінфікуючих засобів буде підтверджене:

 • наявністю копії порядку приготування та використання дезінфікуючих розчинів;
 • документами стосовно наявності посади дезінфектора;
 • документами стосовно наявності курсової перепідготовки;
 • документами стосовно наявності результатів лабораторного контролю деззасобів та їх робочих розчинів.

Забезпечення медичного персоналу санітарним одягом та засобами індивідуального захисту відповідно до вимог законодавства передбачає такі документи для акредитації медичного закладу:

 •  копія переліку осіб (їх кількість), які мають бути забезпечені засобами індивідуального захисту від інфікування під час виконання службових обов’язків;
 • копія правил індивідуальної безпеки персоналу під час виконання службових обов’язків;
 • копії документів, які підтверджують забезпеченість закладу одягом та засобами індивідуального захисту.

Важливими є і докази того, що проводилися заняття з медичним персоналом щодо правил миття й знезараження рук. Для цього підійдуть копії протоколів занять з медичним персоналом щодо правил миття й знезараження рук; документальне підтвердження проведення заліків щодо занять з медичним персоналом.

Обов’язковою є наявність інструкції щодо правил миття й знезараження рук, тому акредитаційній комісії потрібно надати копію інструкції щодо правил миття й знезараження рук (порядок проведення процедури та малюнки). Наявність умов для миття й знезараження рук підтверджуватиметься копією розрахунку потреби в миючих засобах, шкірних антисептиках; копією довідки про закупівлю миючих засобів, шкірних антисептиків, а дотримання правил миття й знезараження рук — копією інструкції щодо знезараження рук та копіями актів результатів лабораторного контролю контролюючих органів (за 3 роки).

Окремий аспект — наявність у закладі комісії з інфекційного контролю. Документи для акредитації медичного закладу, що слугуватимуть підтвердженням правильних дій керівництва ЛПЗ:

 • копія наказу про створення комісії з інфекційного контролю;
 • копії планів роботи комісії;
 •  копії протоколів засідань комісії.

Водночас дотримання вимог щодо складу та регламенту роботи комісії з інфекційного контролю підтверджуватимуть:

 • копія наказу про створення комісії з інфекційного контролю;
 • копія затвердженого складу комісії із забезпечення інфекційного контролю;
 • копії планів роботи комісії; копії протоколів засідань комісії тощо.

Ми розглянули не всі пункти Стандартів акредитації, але головне — зрозуміти роль документації для підтвердження правильності своїх дій перед акредитаційною комісією.зміст

Ефективний керівник медсестринського персоналу

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді