Крафт-папір для стерилізації: як отримувати, обліковувати і списувати

Дізнайтеся, які документи заповнювати під час обліку та списання крафт-паперу та як правильно використовувати у медзакладі малоцінні і швидкозношувані предмети.

У закладах охорони здоров’я крафт-папір найчастіше використовують під час стерилізації повітряним методом як матеріал для пакування. У крафт-папері можна стерилізувати хірургічні інструменти, лабораторний посуд, зберігати чисті інструменти тощо. Вони зберігають стерильність до трьох тижнів.

Як набрати бали до атестації 2020

Основна перевага крафт-паперу — безпечність. Його виробляють з деревини за допомогою сульфатного варіння, не використовують шкідливі і токсичні речовини. Крафт-папір добре вбирає вологу, повітропроникний, стійкий до різних механічних впливів (з нім. Kraft — міцність, надійність).

Усі господарські операції з надходження, обліку та списання матеріалів у закладах охорони здоров’я оформлюють документально. Це стосується і крафт-паперу. Він належить до малоцінних і швидкозношуваних предметів, які використовують не більше року або протягом операційного циклу.

Первинні документи (форми), які оформлюють під час обліку та списання малоцінних і швидкозношуваних предметів, затверджені наказом Держказначейства «Про затвердження типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ та інструкції про їх складання» від 18.12.2000 № 130 (далі — Наказ № 130). Далі детальніше розглянемо, як оформити кожен етап роботи з крафт-папером у документах, затверджених Наказом № 130.

Крафт-папір для стерилізації: як отримувати, обліковувати і списуватиЧитайте: "Списання ліків та медичних виробів: 34 відповіді на актуальні запитання"

Як отримувати від постачальника

Приймайте крафт-папір та інші малоцінні і швидкозношувані предмети на підставі супроводжувальних документів постачальників (рахунків, накладних тощо).

Якщо є кількісні або якісні розбіжності з даними супроводжувальних документів, оформлюйте форму № З-1 «Акт про приймання матеріалів». Цей документ складає приймальна комісія у присутності таких осіб:

 • завідувач складу або уповноважена особа (якщо у закладі немає посади завідувача складу);
 • представник постачальника.

Якщо представник постачальника не прийшов або якщо викликати постачальника не обов’язково, Акт про приймання матеріалів складають у присутності представника незацікавленої організації (Інструкція про складання типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ, затверджена Наказом № 130).

Вказуйте в Акті про приймання матеріалів усі реквізити, крім коду програмної класифікації видатків та балансового рахунку, що кредитується. Ці шифри проставляє бухгалтерія.

Акт про приймання матеріалів складайте у двох примірниках:

 • перший — для обліку прийнятих матеріальних запасів;
 • другий — аби направити претензії постачальнику.

Матеріально відповідальна особа має підтвердити підписом те, що крафт-папір прийняли та оприбуткували. Після цього акти разом з документами (рахунки-фактури, накладні тощо) передають до бухгалтерії.

Крафт-папір для стерилізації: як отримувати, обліковувати і списуватиЧитайте: "Медична деонтологія: вимоги до працівника, засади"

Як приймати та видавати зі складу

Коли крафт-папір приймають на склад (у комору) або видають зі складу (комори), потрібно заповнити форму № З-3 «Накладна (вимога)». Таку форму можна застосовувати і для внутрішнього переміщення крафт-паперу між відділеннями закладу.

Накладну (вимогу) виписує бухгалтерія у двох примірниках:

 • перший — для отримання крафт-паперу зі складу;
 • другий — для обліку крафт-паперу за місцем використання.

Затверджує Накладну (вимогу) керівник закладу. Коли обидва примірники оформили розпискою отримувача, їх передають до бухгалтерії.

Відповідальні особи мають здійснювати оперативний кількісний облік крафт-паперу за місцями експлуатації протягом строку його фактичного використання.

Як списувати запаси

Аби списати запаси крафт-паперу, використовуйте форму № З-2 «Акт списання». Приклад заповнення цього документа наведений у Додатку.

Списуйте крафт-папір у тих одиницях виміру, в яких проводили його придбання.

Акт списання складає комісія, призначена наказом керівника, у двох примірниках:

 • перший — здають до бухгалтерії;
 • другий — залишають у матеріально відповідальної особи.

Працівники бухгалтерії записують в Акті списання номенклатурний номер, основний рахунок та кореспондентський рахунок.

Крафт-папір для стерилізації: як отримувати, обліковувати і списуватиЧитайте: "Реимбурсация в Украине"

Як обліковувати запаси

Для обліку запасів крафт-паперу на складі (у коморі) застосовуйте форму № З-9 «Книга складського обліку запасів». Цей документ заповнює матеріально відповідальна особа на підставі прибутково-видаткових документів за найменуванням, гатунком та кількістю запасів.

Після кожного запису потрібно виводити залишок запасів. У кінці книги раз на квартал або частіше робіть записи про перевірку книги бухгалтерією.

Окремо обліковуйте крафт-папір, який придбали за рахунок коштів загального фонду та за рахунок коштів спецфонду. Малоцінні та швидкозношувані предмети потрібно обліковувати за найменуванням предметів та кількістю за джерелами надходження.

Як вести оперативний облік

Наразі чинне законодавство не регламентує порядок ведення оперативного обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів, до яких належить крафт-папір. Тому кожен заклад визначає його самостійно. Порядок ведення оперативного обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів пропишіть у розпорядчому документі (наказі) про облікову політику та вкажіть у ньому:

 • види (групи) малоцінних і швидкозношуваних предметів, які підлягають оперативному обліку;
 • порядок ведення оперативного обліку;
 • осіб, відповідальних за ведення обліку.

Часом вести оперативний облік певних видів малоцінних і швидкозношуваних предметів, таких як крафт-папір, неможливо чи абсолютно недоцільно через нераціональне використання робочого часу. У такому випадку пропонуємо:

1) встановити мінімальну граничну вартість малоцінних і швидкозношуваних предметів для ведення оперативного обліку (наприклад, організувати ведення оперативного обліку предметів вартістю понад 10, 20, 50 чи 100 грн);

2) чітко вказати види таких малоцінних і швидкозношуваних предметів.

Ці дані обов’язково зазначають у розпорядчому документі (наказі) про облікову політику.

Відповідно до визначеного розпорядчим документом оперативного обліку приймають рішення щодо встановлення порядку списання крафт-паперу як малоцінного і швидкозношуваного предмета (за фактом використання: щомісяця, щокварталу тощо).зміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики