Знаки безпеки в медзакладі: докладний гід

Зі статті дізнайтеся, які знаки безпеки них розмістити у закладі охорони здоров’я, навіщо потрібні знаки безпеки в закладі, хто розміщує, оновлює і замінює знаки безпеки, на які види поділяють знаки безпеки.

Аби захистити здоров’я працівників та запобігти небезпечним ситуаціям на робочому місці, роботодавець може:

 • застосовувати засоби колективного захисту;
 • проводити заходи щодо організації праці;
 • запровадити безпечний технологічний процес і методи роботи тощо.

Однак якщо усунути небезпеку в такі способи немає змоги, то в місцях наявної або можливої небезпеки роботодавець зобов’язаний установити знаки безпеки.

Як розміщувати знаки і хто за це відповідає

Знаки безпеки й захисту здоров’я працівників (далі — знаки безпеки) на робочих місцях попереджають про наявність ризику чи небезпеки, зобов’язують виконувати певні дії тощо. Такі функції знаків забезпечують графічні символи, кольори, а також світлові, звукові, словесні сигнали або сигнали, подані за допомогою рук.

Розташовуйте знаки безпеки в доступних місцях і так, щоб їх можна було легко помітити. Для ліпшої візуалізації знаки безпеки мають бути:

 • стійкими до впливу погодних умов;
 • добре видними;
 • виготовленими із застосуванням люмінесцентних фарб, світловідбивних матеріалів, штучного освітлення — за потреби.

Необхідну кількість та місце розташування знаків безпеки й маркування безпеки визначає служба охорони праці разом із відповідальними за пожежну безпеку, цивільний захист і керівниками структурних підрозділів (завідувачами відділень). Ці особи зобов’язані стежити за наявністю на визначених місцях знаків і маркування безпеки та їх станом. За потреби відповідальні особи оновлюють їх чи замінюють.

Знаки безпеки в медзакладі: докладний гідЧитайте: "Принципи надання невідкладної допомоги при анафілактичному шоці"

Яких вимог дотримувати

Форма й колір знаків безпеки мають відповідати вимогам Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров’я працівників, затвердженого постановою КМУ від 25.11.2009 № 1262(далі — Техрегламент № 1262), а оформлення — ДСТУ ISO 3864-1:2005 «Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Частина 1. Принципи проектування знаків безпеки для робочих місць та місць громадського призначення».

Знаки пожежної безпеки оформлюйте згідно з ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір».

У закладах охорони здоров’я використання деяких знаків регламентують також інші нормативно-правові акти.

То як же оформлювати ці та інші знаки безпеки?

Як оформити знаки

Техрегламент № 1262 визначає такі види знаків:

 • заборони;
 • попереджувальні;
 • зобов’язувальні;
 • рятувальні;
 • пожежної безпеки;
 • інформаційні.

Розглянемо ці знаки детальніше.

Знаки заборони

Призначення: забороняють виконувати певні дії (рис. 1).

Форма: кругла.

Забарвлення: чорна піктограма на білому тлі, край та поперечина (зліва направо під кутом 45° до горизонталі) — червоні. Червоний колір безпеки має становити не менше ніж 35% загальної площі знака.

Знаки безпеки в медзакладі

Рис. 1. Приклади знаків заборони

Попереджувальні знаки

Призначення: попереджають про наявність ризику або небезпеки (рис. 2).

Форма: трикутна.

Забарвлення: чорна піктограма на жовтому тлі, край — чорний. Жовтий колір безпеки має становити не менше ніж 50% загальної площі знака.

Переглянути приклади попереджувальних знаків

Зобов’язувальні знаки

Призначення: зобов’язують виконувати певні дії (рис. 3).

Форма: кругла.

Забарвлення: біла піктограма на синьому тлі. Синій колір безпеки має становити не менше ніж 50% загальної площі знака.

Знаки безпеки в медзакладі

Рис. 3. Приклади зобов’язувальних знаків

Рятувальні знаки

Призначення: указують напрямок до шляхів евакуації і/або аварійного виходу, пункту першої допомоги чи рятувальних засобів (рис. 4).

Форма: прямокутна або квадратна.

Забарвлення: біла піктограма на зеленому тлі. Зелений колір безпеки має становити не менше ніж 50% загальної площі знака.

Знаки безпеки в медзакладі

Рис. 4. Приклади рятувальних знаків

Додатково до цих рятувальних знаків можна застосовувати знаки, що вказують напрямок руху.

Приклади знаків, що вказують напрямок руху

Знаки пожежної безпеки

Призначення: указують на засоби пожежогасіння (рис. 6).

Форма: прямокутна або квадратна.

Забарвлення: біла піктограма на червоному тлі. Червоний колір безпеки має становити не менше ніж 50% загальної площі знака.

Приклади знаків пожежної безпеки

Додатково до знаків пожежної безпеки можна застосовувати знаки, що вказують напрямок руху зеленого та червоного кольорів.

Інформаційні знаки

Призначення: дають інформацію, додаткову до тієї, яку містять інші знаки.

Форма: кругла, квадратна, прямокутна, трикутна.

Забарвлення: кольори на інформаційних знаках безпеки застосовуйте відповідно до Таблиці.

Кольори на знаках безпеки

Колір безпеки

Вид знака

Зміст знака

Червоний

Знак заборони

Дії є небезпечними

Знак небезпеки або тривоги

Стій! Зупинка! Аварійне вимикання! Евакуація!

Знак місця зберігання засобів пожежогасіння

Тут розміщені матеріали й устаткування для пожежогасіння

Жовтий або оранжевий

Попереджувальний

Увага! Обережно! Стій!

Синій

Зобов’язувальний

Особливі вимоги щодо способу дій і поведінки. Необхідність використання засобів індивідуального захисту

Зелений

Знак першої допомоги, рятувальний знак

Тут розміщені двері, виходи, приміщення, шляхи пересування, пункти й засоби допомоги

Відсутність небезпеки

Повернення до стану норми

Приклад інформаційного знака — похилі чорні й жовті або червоні й білі смуги однакової ширини, що чергуються. Ними позначте місце, у якому існує небезпека упасти, наштовхнутися на перешкоду, потрапити під предмет, що падає, тощо.

Знаки позначення небезпеки

Пам’ятайте, що знаки не замінюють основних заходів з безпеки праці — це лише доповнення до них. Вони попереджають працівників про небезпеку або ж інформують у разі надзвичайної ситуації.

Де саме та які знаки розмістити у вашому закладі — підкаже пам’ятка. Основне правило — знаки безпеки мають контрастно виділятися на тлі, що їх оточує. Тож розташовуйте їх у полі зору людей, для яких вони призначені.зміст

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді