Посадова інструкція лікаря-отоларинголога: скачайте!

Скачайте посадову інструкцію лікаря-отоларинголога та дізнайтеся, які обов'язки покладені на працівника.

Посада лiкаря-отоларинголога I квалiфiкацiйної категорiї належить до посад професіоналів у галузі лікувальної справи міської лікарні.

Мета роботи лiкаря-отоларинголога — профілактика ЛОР-захворювань, раннє їх виявлення й надання спеціалізованої лікувально-діагностичної та консультативної допомоги населенню.

У разі відсутності лiкаря-отоларинголога I квалiфiкацiйної категорiї через хворобу, відпустку, відрядження тощо) виконувати його посадові обов’язки доручають іншому медичному працівнику лікарні в порядку, передбаченому законодавством. У роботі використовує виключно методи профілактики, діагностики, лікування й реабілітації, дозволені для застосування в медичній практиці.

Посадова інструкція лікаря-отоларинголога: скачайте!Читайте: "Управління комунальним медичним закладом: яких повноважень стане більше?"

Обов’язки лікаря отоларинголога

 • Надає спецiалiзовану лiкувально-дiагностичну та консультативну отоларингологiчну допомогу населенню, зокрема швидку і невiдкладну.
 • Здійснює амбулаторний прийом пацієнтів; визначає обсяг і раціональні методи обстеження пацієнта, щоб у найкоротші терміни отримати повну й достовірну діагностичну інформацію; на підставі клінічних спостережень і обстеження, збору анамнезу, даних клініко-лабораторних та інструментальних досліджень установлює (або підтверджує) діагноз.
 • Під час первинного звернення пацієнта обов’язково проводить повний оториноларингологічний огляд відповідно до чинних стандартів.
 • Здійснює кваліфіковане консервативне й оперативне лікування пацієнтів згідно із затвердженим переліком амбулаторних маніпуляцій та операцій.
 • Уносить зміни в план лікування залежно від стану пацієнта й визначає необхідність додаткових методів обстеження; наглядає за побiчними реакцiями / дiєю лiкарських засобiв.
 • Своєчасно консультує та госпіталізує пацієнтів в установленому порядку.
 • За необхідності забезпечує подальше амбулаторне лікування пацієнтів після їх виписування зі стаціонару.

Посадова інструкція лікаря-отоларинголога: скачайте!Читайте: "Інструкція з охорони праці під час роботи із дезінфекційними хімічними засобами: скачайте!"

 • Бере участь у профілактичних медичних оглядах, подальших поглиблених лікарських обстеженнях, проводить необхідні лікувально-оздоровчі заходи.
 • Організовує і проводить заходи щодо диспансеризації хворих отоларингологічного профілю: виявлення, взяття на облік, динамічне спостереження та оздоровлення.
 • Бере участь у проведенні експертизи тимчасової непрацездатності та стійкого обмеження життєдіяльності, своєчасному направленні пацієнтів на МСЕК.
 • Веде облікову та звітну документацію за установленими формами.

Посадова інструкція лікаря-отоларинголога: скачайте!Читайте: "Система медичного страхування: основні складові та фінансування"  

Скачайте посадову інструкцію лікаря-отоларинголога

Посадова інструкція лікаря-отоларинголога: скачайте!зміст

Як створити наглядову раду ЗОЗ: алгоритм дій від розробників постанови

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді