Інструкція з охорони праці під час роботи з дезінфекційними хімічними засобами: зразок

Скачайте інструкцію з охорони праці під час роботи із дезінфекційними хімічними засобами та організуйте безпечну роботу працівників

Як правильно дезінфікувати й утилізувати разові медичні рукавички

Інструкція з охорони праці під час роботи із дезінфекційними засобами передбачає проведення заходів для запобігання небезпеки, пов’язаної з особливостями цього виду роботи у відповідному структурному підрозділі, та встановлює вимоги до працівників, які працюють із дезінфекційними хімічними засобами.

Інструкцію розроблено відповідно до:

  • Порядку опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 21.12.1993 № 132
  • Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9 (у редакції наказу Мінсоцполітики від 30.03.2017 № 526)
  • Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15

Хімічні та дезінфекційні засоби — це речовини, які застосовують для приготування дезінфекційних розчинів для оброблення різних предметів, щоб знищити збудники інфекційних хвороб у середовищі життєдіяльності людини.

Дезінфекційні засоби — небезпечні та отруйні речовини, які під час контакту зі шкірою, очима, органами дихання чи травлення можуть спричиняти опіки, отруєння, інші ушкодження і травми, тому під час їх використання слід дотримувати вимог безпеки.

Працівники, які працюють із дезінфекційними хімічними засобами, зобов'язані:

  • виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку
  • знати властивості дезінфекційних засобів та їх дію на організм людини
  • вміти користуватися засобами індивідуального та колективного захисту
  • пройти інструктаж відповідно до інструкції з надання першої долікарської допомоги та мати навички надання такої допомоги потерпілому залежно від отриманої травми, отруєння тощо
  • пройти інструктаж із пожежної безпеки, знати, де розташовані первинні засоби пожежогасіння, вміти ними користуватися
  • отримувати правил особистої гігієни, приймати їжу у передбачених для цього місцях, утримувати в порядку робоче місце

✅✅✅ Засоби індивідуального захисту для медичних працівників від COVID-19

Інструкція з охорони праці під час роботи з дезінфікуючими засобами

Інструкція з охорони праці під час роботи із дезінфекційними хімічними засобами: скачайте!

Скачати

Як створити наглядову раду ЗОЗ: алгоритм дій від розробників постанови

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді