Помічник лікаря-стоматолога: скачати зразок посадової інструкції

UA RU
Чим займається помічник лікаря-стоматолога? Якими знаннями він має володіти та який рівень кваліфікації мати? Відповіді на ці запитання шукайте в статті та скачайте типову посадову інструкцію помічника лікаря-стоматолога

♔ PREMIUM-курс для керівника стоматології

Посада помічника лікаря-стоматолога належить до категорії «Фахівці». Основна мета діяльності спеціаліста полягає в асистуванні лікарю-стоматологу в межах компетенції.

Код за Класифікатором професій — 3225 — допоміжний персонал у галузі сучасної медицини, фізіотерапії, фармації та ветеринарії, крім медичних сестер.

Помічник стоматолога у роботі керується не лише положеннями посадової інструкції, але й місцевими та загальнонаціональними нормативними актами, які регулюють діяльність у медичній сфері, зокрема у сфері надання стоматологічної медичної допомоги. Також фахівець повинен дотримуватися етичних правил, загальнообов’якових для всіх медпрацівників.

✅✅✅ Листок щоденного обліку роботи лікаря-стоматолога: форма № 037/о

Посадова інструкція асистента лікаря-стоматолога: зразок

Посадова інструкція помічника лікаря-стоматолога: зразок

Скачати

Посадові обов’язки помічника лікаря-стоматолога

Помічник лікаря-стоматолога має такі посадові обов’язки:

 • надавати кваліфікованої стоматологічної медичної допомоги
 • асистувати лікарю-стоматологу
 • використовувати у щоденній діяльності сучасні методи профілактики, діагностики, лікування та реабілітації
 • аналізувати рентгенівські знімки зубів та щелеп
 • проводити знеболювання, готувати матеріали для пломбування каналів, накладати лікувальні пов’язки
 • здійснювати ортопедичне лікування твердих тканин зуба та захворювань пародонту
 • добирати відбиткові ложки і готувати відбитковий матеріал для зняття відбитків, корекції ортопедичних апаратів
 • проводити заходи з первинної профілактики захворювань ротової порожнини та зубів, санітарно-просвітницьку роботу
 • виписувати та зберігати лікарські засоби, готувати суміші, пасти
 • здійснювати післяопераційний догляд за пацієнтами із пошкодженням щелепно-лицевої ділянки
 • забезпечувати своєчасне та якісне оформлення меддокументації
 • систематично підвищувати кваліфікацію
 • дотримуватися правил етики та деонтології, розпоряджень керівництва, локальних та державних наказів, правил протипожежної безпеки, правил внутрішнього розпорядку тощо

⭐ Якими клінічними протоколами керуватися стоматологам з 1 вересня 2021 року

Вимоги до знань помічника лікаря-стоматолога

Аби якісно та кваліфіковано виконувати свою роботу, помічник лікаря-стоматолога повинен:

 • опанувати положення чинного законодавства у медичній сфері, зокрема фахових нормативних актів
 • знати принципи організації охорони здоров’я в Україні, зокрема щодо надання стоматологічної допомоги

Також спеціаліст має володіти спеціальними знаннями з:

 • анатомії та гістології голови і щелепно-лицьової ділянки
 • ембріології зубного апарату
 • етіопатогенезу та проявів основних стоматологічних захворювань, їх впливу на стан організму

Помічник лікаря-стоматолога повинен знатися на спеціальних та допоміжних методах дослідження у стоматології, опанувати основи фармакотерапії у терапевтичній стоматології, методи знеболювання, інтенсивну терапію та реанімацію, профілактику стоматологічних захворювань; уміти оформлювати меддокументацію тощо.

Вимоги до кваліфікації помічника лікаря-стоматолога

Працювати на посаді помічника стоматолога може особа, яка має неповну вищу освіту (молодший спеціаліст, бакалавр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Стоматологія» та спеціалізацію за профілем роботи.зміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики