Управління комунальним медичним закладом: яких повноважень стане більше?

Відтепер комунальні некомерційні підприємства мають значно ширші повноваження щодо розпорядження майном закладу. Окремо прописані повноваження керівника комунального медзакладу стосовно розпорядження майном. Дізнайтеся, які саме це права та яким правом наділені власники майна — територіальні громади.

Нормативні документи покладають функцію управління комунальним медичним закладом (комунальним некомерційним підприємством, КНП) на раду територіальної громади (села, селища, міста), котра є власником майна.

Свою діяльність КНП провадить  відповідно до Господарського Кодексу України та інших вимог, прописаних на законодавчому рівні. КНП має власний розрахунковий (та інші) рахунок в банківських установах, провадить самостійну господарську діяльність та здійснює самофінансування. Крім того, законодавство передбачило також для такого підприємства право самостійно укладати угоди, набувати немайнових прав тощо.

Управління комунальним медичним закладомЧитайте: "Зарплата головлікаря — директора — комунального некомерційного підприємства"

Розпорядження майном КНП

До повноважень керівника комунального медзакладу входить функція поточного керівництва (оперативного управління) комунальним некомерційним підприємством. Повний перелік його повноважень прописують у статуті закладу. Робота очільника закладу, виконання ним функцій   залежить від того, наскільки чітко та детально прописаний цей перелік у статуті медичного закладу з самого початку.

До майна КНП належать:

  • основні фонди;
  • обігові кошти;
  • ряд матеріальних цінностей, вартість яких зазначена в самостійному балансі.

Доречно зазначити, що повноваження керівника комунального медзакладу стосовно розпорядження майном значно ширші від керівника бюджетної установи.

№ з/п

Вид майна

Спосіб використання майна

1

Кошти

Забезпечення основної діяльності медичного закладу, надання послуг, виконання робіт.

Оплати праці медпрацівників та інших виплат, передбачених законодавством.

Організація та проведення заходів для поліпшення умов праці, життя та здоров’я працівників.

2

Майно (у тому числі й приміщення, транспортні засоби, устаткування, інвентар).

Здача в оренду, надання безоплатно в тимчасове користування.

Списання з балансу.

Управління комунальним медичним закладом: яких повноважень стане більше?Читайте: "Атестація лікарів: законодавство, підготовка" 

Слід докладніше зупинитись на питанні здачі в оренду приміщень комунального медзакладу. Законодавець визначив процедуру здачі в оренду нерухомого майна:

  • якщо площа приміщення менша від 200 м2 — рішення про здачу в оренду входить до повноважень керівника комунального медзакладу;
  • якщо площа приміщення перевищує 200 м2 —  рішення про здачу в оренду приймає орган місцевого самоврядування за конкурсною процедурою.

Вартість оренди установлюють відповідно до методики розрахунку орендної плати, прийнятої територіальною громадою. Така вимога прописана статтею 19 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».  

Слід зауважити, що власник майна контролює його використання. Здійснити такий контроль він може як самостійно, так і через уповноважений орган. При цьому втручатись у господарську діяльність медичного закладу власник майна не має права.

Управління комунальним медичним закладом: яких повноважень стане більше?Читайте: "Медичне втручання без згоди пацієнта: коли таке можливо?

Порядок переукладання договорів

Чи залишаються чинними угоди, котрі були укладені до перетворення бюджетного медичного закладу в комунальне некомерційне підприємство? Згідно з положеннями чинних нормативних актів, зокрема частини 1 статті 104 ЦК України, у випадку, якщо юридична особа припиняється у результаті перетворення, усе майно, права та обов’язки переходять правонаступникам (комунальному некомерційному підприємству). Ця норма стосується у тому числі й прав та обов’язків користуватись раніше укладеними договорами.

Виходячи з вищевикладеного, робимо висновок – договори, котрі були укладені медичним закладом-бюджетною установою, продовжують діяти і у випадку перетворення цього закладу у комунальне некомерційне підприємство. Одначе до чинного договору необхідно буде внести зміни щодо інформації, яка є актуальною стосовно сторін договору (зокрема, реквізитів).

Управління комунальним медичним закладом: яких повноважень стане більше?Читайте: "Порядок вибору лікаря ПМД: законодавство і рекомендації МОЗ" 

Змінити договір можна у випадку, коли інша сторона дає на це згоду. До повноважень керівника комунального медзакладу (відповідно до статті 188 ГК України) входить обов’язок надіслати пропозицію про це іншій стороні договору. Законодавець визначив 20-денний термін, протягом якого протилежна сторона договору повинна розглянути пропозицію та надіслати відповідь.зміст

Як створити наглядову раду ЗОЗ: алгоритм дій від розробників постанови

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді