Організація первинної медико-санітарної допомоги по-новому: як закладу стати комунальним некомерційним підприємством

Читайте про зміни в організації первинної медико санітарної допомоги та дізнайтеся, як перетворити бюджетні заклади ПМСД у комунальні некомерційні підприємства.

Нову концепцію, правові засади та алгоритм переходу закладів охорони здоров’я на нові організаційно-правові форми визначено наказом МОЗ України від 29.07.2016 № 801 «Про затвердження Положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та положень про його підрозділи» (далі — Положення).

Організація первинної медико санітарної допомоги по-новому: як закладу стати комунальним некомерційним підприємством

Читайте: "Форма № 366/0 «Журнал обліку якості передстерилізаційної обробки виробів медичного призначення»"

Організаційне та фінансове розмежування первинного і вторинного рівнів медико-санітарної допомоги 

Перший аспект

Другий аспект

Структурно-організаційне та фінансово-економічне розмежування шляхом створення:

центрів ПМСД;

«госпітальних» округів з урахуванням особливостей адміністративних територій (щільності та характеру розселення населення, стану транспортних комунікацій, матеріально-технічного і кадрового потенціалу ЗОЗ, їхнього профілю та структури медичних послуг)

Централізація коштів на надання ПМСД на рівні районних (міських у містах) бюджетів;

розрахунок витрат на основі подушного фінансового нормативу з введенням стимулюючих доплат і коригуючих коефіцієнтів за обсяги та якість медичних послуг;

перехід від фінансування закладів вторинного рівня надання медичної допомоги за предметною ознакою до глобального бюджету

Організація первинної медико санітарної допомоги по-новому: як закладу стати комунальним некомерційним підприємствомЧитайте: "Ведение медицинской документации: требования к бланкам, обязанности администрации, советы врачам"

Правовим інструментом реформування є реорганізація комунальних закладів охорони здоров’я, які мають статус бюджетних установ, у комунальні некомерційні підприємства. Це потрібно для того, щоб надати цим закладам більшої фінансової та управлінської автономії, гнучкості, а також запровадити інститут державних закупівель медичних послуг на основі договорів між відповідними міськими радами (районними державними адміністраціями) як головними розпорядниками коштів місцевих бюджетів та медичними закладами — комунальними некомерційними підприємствами.

Пріоритетні напрями нової організації первинної медико-санітарної допомоги: 

 • відокремлення первинної медичної допомоги від вторинної;
 • перепрофілювання поліклінік, лікарень у центри первинної медико­санітарної допомоги (ЦПМСД) та амбулаторії;
 • відкриття нових невеликих амбулаторій, наближених до пацієнтів;
 • ремонт і оснащення нових закладів;
 • укладання договорів між місцевою владою та ЦПМСД на надання медичної допомоги; впровадження електронного реєстру пацієнтів;
 • перерозподіл медичного обладнання між первинним та вторинним рівнями;
 • впровадження нового стимулюючого методу оплати праці для сімейних лікарів

Організація первинної медико санітарної допомоги по-новому: як закладу стати комунальним некомерційним підприємствомЧитайте: "Боротьба зі СНІДом: впровадження нової стратегії"

Реєстрація комунального некомерційного підприємства

Організація первинної  медико-санітарної допомоги в нових реаліях, а саме процес перетворення, проходить у два етапи: припинення юридичної особи та утворення нової юридичної особи. Алгоритм перетворення ЗОЗ на некомерційні підприємства поданий на с. 48.

Найменування комунального підприємства, яке вказують у рішенні ради територіальної громади, має містити:

 • слова «комунальне підприємство»;
 • вказівку на орган місцевого самоврядування, до сфери управління якого входить це підприємство
 • вид підприємства (комерційне чи некомерційне).

Оскільки комунальне підприємство має отримати статус закладу охорони здоров’я, його назва має відповідати Переліку закладів охорони здоров’я, затвердженому наказом МОЗ України від 28.10.2002 № 385 «Про затвердження переліків закладів охорони здоров’я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров’я».

Важливо:  

Документи для державної реєстрації комунального некомерційного підприємства можна подавати у паперовій або електронній формі (відповідно до ст. 14 Закону України від 15.05.2003 № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань»).

Документи у паперовій формі заявник подає особисто або надсилає поштою. Їх приймають за описом, примірник якого заявнику видають у день надходження документів. В описі має бути зазначена дата отримання документів та код доступу в той спосіб, за яким були подані документи.

Якщо заявник особисто подає документи, він має пред’явити паспорт громадянина України, або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання. Якщо документи подає представник, то додатково треба подати примірник оригіналу документа (нотаріально завірена копія), що засвідчує його повноваження.Документи в електронній формі заявник подає через портал електронних сервісів.

Організація первинної медико санітарної допомоги по-новому: як закладу стати комунальним некомерційним підприємствомЧитайте: "Лікарська помилка: види, основні причини, відповідальність медичних працівників"

Вартість медичного обслуговування первинної медико-санітарної допомоги

Вартість медичного обслуговування в ЦПМСД буде розраховуватися з урахуванням структури витрат, необхідних для надання такої послуги відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

Кабінетом Міністрів України мають бути затверджені:

 • методика розрахунку вартості послуги з медичного обслуговування;
 • перелік платних послуг з медичного обслуговування;
 • вимоги до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головні розпорядники бюджетних коштів укладають договори про медичне обслуговування населення;
 • порядок укладання таких договорів;
 • типова форма договору.

У Прикінцевих положеннях Закону № 2002 є норма про наданий реорганізованим комунальним некомерційним підприємствам часовий коридор до 31.12.2018. Протягом цього часу невикористані за бюджетний період кошти не вилучають. Їх можна використати виключно для фінансування діяльності державного чи комунального закладу охорони здоров’я, у тому числі для оновлення матеріально-технічної бази.

Організація первинної медико санітарної допомоги по-новому: як закладу стати комунальним некомерційним підприємствомЧитайте: "Порядок надання медичної допомоги іноземцям: законодавчі вказівки"

Якщо заклад не використає бюджетні кошти та/або кошти, отримані за договорами про медичне обслуговування населення, йому не можуть зменшити обсяг коштів, що будуть перераховані у наступному бюджетному періоді (за умови належного виконання договорів про медичне обслуговування населення). Ці положення напряму стосуються гарантій фінансового забезпечення з боку держави для профільної діяльності комунальних некомерційних підприємств.

Нова організація первинної медико-санітарної допомоги вимагає для того, щоб полегшити отримання статусу неприбуткової організації, ще на етапі реорганізації у комунальне некомерційне підприємство потрібно правильно оформити рішення місцевої ради про зміну статусу закладу та статут підприємства (табл.).

Документ

Що необхідно вказати

Рішення місцевої ради

Нове комунальне некомерційне підприємство буде фінансуватися з місцевого бюджету, а також має право отримувати фінансування з інших джерел;

майно підприємства перебуває у комунальній власності та закріплене за ним на праві оперативного управління;

підприємство має право надавати платні послуги за переліком, визначеним законодавством України;

у разі ліквідації підприємства всі його активи будуть передані іншій неприбутковій організації, яка має таку саму мету діяльності, або будуть зараховані до доходу бюджету відповідної ради

Статут підприємства

Метою діяльності підприємства не є отримання прибутків;

майно підприємства перебуває у комунальній власності і закріплене за ним на праві оперативного управління;

основним джерелом фінансування діяльності підприємства є бюджетні кошти;

підприємство може мати інші джерела доходів, відповідно до ГКУ та іншого законодавства України;

підприємство має право надавати платні послуги за переліком, визначеним законодавством України;

доходи підприємства обліковують та використовують відповідно до законодавства з додержанням вимог, які висувають до неприбуткових організацій;

у разі ліквідації підприємства всі його активи будуть передані іншій неприбутковій організації, яка має таку саму мету діяльності, або будуть зараховані до доходу бюджету відповідної ради

Організація первинної медико санітарної допомоги по-новому: як закладу стати комунальним некомерційним підприємствомЧитайте:  "Ліцензія на медичну практику за новими умовами"

Організація кадрів для первинної медико-санітарної допомоги за новою схемою

У зв’язку з перетворенням закладу охорони здоров’я з бюджетної установи на некомерційне підприємство важливо вирішити кадрові питання. Працівник або залишається працювати у закладі, або звільняється за наявних законодавчих підстав. В обох випадках є свої особливості.

Працівникам, які залишаються працювати на своїх посадах, повідомляють про факт реорганізації закладу та ознайомлюють з відповідним наказом керівника. Цей наказ видають для того, щоб внести запис про реорганізацію закладу до трудової книжки.

Працівників, які продовжують працювати у комунальному підприємстві, можна перевести на іншу роботу всередині підприємства за новим штатним розписом. Для цього потрібна згода працівника, а тому потрібно дотримуватися такого порядку (відповідно до ч. 1 ст. 32 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971; КЗпП):

1. Працівник подає письмову заяву на ім’я керівника підприємства з проханням перевести його на нову посаду.

2. Керівник підприємства видає наказ про переведення, з яким працівника ознайомлюють під підпис.

3. У трудовій книжці працівника роблять запис про переведення його на іншу роботу протягом тижня з моменту видання наказу та ознайомлення з ним працівника.

 Не підлягають реорганізації

у казенні підприємства та/або комунальні некомерційні підприємства заклади охорони здоров’я Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної пенітенціарної служби України, а також інші заклади охорони здоров’я відповідно до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України (згідно з п. 2 Прикінцевих положень Закону № 2002).

Організація первинної медико-санітарної допомоги по-новому: як закладу стати комунальним некомерційним підприємствомЧитайте: "Аттестация врачей на присвоение и подтверждение категории"

АЛГОРИТМ

перетворення ЗОЗ на некомерційні підприємства та організації первинної медико-санітарної допомоги

Етап І. Припинення юридичної особи комунальної установи

Крок 1: Рада територіальної громади (засновник) приймає рішення про перетворення закладу

Рішення про перетворення ЗОЗ із комунальної бюджетної установи у комунальне некомерційне підприємство приймають виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради (відповідно до п. 30 ст. 26 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»).

Відомості, які мають бути у рішенні ради:

 • порядок та умови перетворення закладу;
 • призначення комісії з реорганізації установи, голови комісії та встановлення порядку і строку заявлення кредиторами своїх вимог до установи, що припиняє свою діяльність;
 • вид підприємства та його найменування;
 • розмір статутного капіталу підприємства тощо.

Функції комісії з реорганізації може виконувати орган управління (керівник) медичної бюджетної установи, яку перетворюють у комунальне некомерційне підприємство.

Організація первинної медико-санітарної допомоги по-новому: як закладу стати комунальним некомерційним підприємствомЧитайте: "Лечебное питание: организация в ЛПУ"

Крок 2. Усі повноваження щодо управління справами установи переходять до комісії з реорганізації з моменту її призначення

Голова та члени комісії представляють заклад, який буде перетворено у комунальне підприємство, у відносинах з третіми особами та виступають у суді від імені цього закладу.

Комісія з реорганізації зобов’язана:

 • провести інвентаризацію та оцінити майно установи, що припиняє діяльність;
 • розрахуватися з кредиторами;
 • розробити передавальний акт;
 • провести державну реєстрацію припинення бюджетної установи та створення комунального підприємства тощо.

Деякі особливості щодо проведення інвентаризації та розрахунків з кредиторами встановлено на період до 31 грудня 2018 року у Прикінцевих положеннях Закону України від 06.04.2017 № 2002-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я». Так, кредитори закладів, що реорганізуються, не можуть вимагати:

 • виконання незабезпечених зобов’язань;
 • припинення або дострокового виконання зобов’язання;
 • забезпечення виконання зобов’язання.

У такому разі згода кредитора на заміну боржника у зобов’язанні не вимагається.

Оцінювати майно (відповідно до Закону України від 12.07.2001 № 2658-ІІІ «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні») закладам охорони здоров’я, що реорганізуються, не потрібно.

Нерухоме майно передають від державних та комунальних закладів охорони здоров’я — бюджетних установ до казенних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що утворюються у результаті реорганізації таких закладів, на підставі даних бухгалтерського обліку відповідних бюджетних установ щодо такого майна та результатів обов’язкової його інвентаризації.

Організація первинної медико-санітарної допомоги по-новому: як закладу стати комунальним некомерційним підприємствомЧитайте: "Електронні форми медичної документації"

Крок 3. Державна реєстрація припинення бюджетної установи та створення комунального некомерційного підприємства

Державну реєстрацію здійснює комісія з реорганізації, коли строк на заявлення вимог кредиторами сплив та після закінчення процедури реорганізації бюджетної установи.

Крок 4. Комісія надсилає документи для державної реєстрації рішення про припинення юридичної особи до державного реєстратора

Протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення державному реєстратору надають:

 • оригінал або нотаріально завірену копію рішення про припинення;
 • документи, які підтверджують особистість та повноваження особи, яка надає документ.

Протягом доби після надходження документів (крім вихідних та святкових днів) технічний адміністратор Єдиного державного реєстру передає відповідні дані до інформаційних систем Пенсійного фонду України, податкового органу та статистики.

Крок 5. Робота з персоналом і забезпечення прав та гарантій для працівників

Організація первинної медико-санітарної допомоги по-новому: як закладу стати комунальним некомерційним підприємствомЧитайте: "Охрана труда в медицине: инструктажи"

Етап ІІ. Утворення комунального некомерційного підприємства

Крок 1. Підготовка та затвердження установчих документів, штатного розпису новоствореної юридичної особи

ЗОЗ складає статут комунального некомерційного підприємства (відповідно до наказу Міністерства охорони здоровʼя України від 30.08.2010 № 734 «Про затвердження Примірного статуту закладу охорони здоровʼя — комунального некомерційного підприємства та Примірного договору про надання медичних послуг»).

Крок 2. Державна реєстрація створення юридичної особи в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу

Для реєстрації подають такі документи (відповідно до ст. 17 Закону України від 15.05.2003 № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань»):

 • заява про державну реєстрацію створення юридичної особи;
 • заява про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість, та/або заява про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій за формами, затвердженими відповідно до законодавства, — за бажанням заявника;
 • примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення засновників, а у випадках, передбачених законом, — рішення відповідного державного органу, про створення юридичної особи;
 • установчий документ юридичної особи;
 • довіреність, інший документ, який підтверджує повноваження представника закладу щодо подачі документів на реєстрацію;
 • передавальний акт (примірник оригіналу, нотаріально засвідчена копія)

Організація первинної медико-санітарної допомоги по-новому: як закладу стати комунальним некомерційним підприємствомЧитайте: "Инфекционный контроль в ЛПУ: комиссия, хирургические стационары, тубдиспансеры"

Крок 3. Повідомлення трудового колективу про реорганізацію

Працівників переводять на новостворене підприємство відповідно до штатного розпису, видають наказ та вносять відповідний запис до трудових книжок.

Крок 4. Одночасне правонаступництво

До нової юридичної особи — правонаступника (комунального підприємства) переходить усе майно, права та обовʼязки юридичної особи-попередника (згідно зі ст. 104-108 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-IV). На це підприємство мають бути переоформлені права щодо нерухомості, у тому числі на користування земельною ділянкою.

Після звершення перетворення ліцензія на господарську діяльність з медичної практики зберігає чинність протягом трьох місяців. Протягом строку її потрібно переоформити.зміст

Ефективний керівник медсестринського персоналу

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді