Порядок надання медичної допомоги іноземцям: законодавчі вказівки

Пригадайте Порядок надання медичної допомоги іноземцям та перевірте, чи мають необхідні знання щодо цієї процедури працівники вашого закладу.

Кабінет Міністрів України прийняв постанову від 19.03.2014 № 121, якою було затверджено Порядок надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають на території України, які звернулися із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту (далі — Порядок № 121).  (Дізнайтеся про розробку Порядку надання медичної допомоги у структурних підрозділах медзакладу.)

Перелік осіб-іноземців, які отримають медичну допомогу

Порядком № 121 врегульовано надання медичної допомоги закладами охорони здоров’я державної та комунальної форми власності розширеному переліку осіб:

  • до іноземців, які постійно проживають на території України та які тимчасово перебувають на території України
  • осіб без громадянства
  • осіб, яких визнано біженцями
  • осіб, які подали заяву про надання їм статусу біженців в Україні та особи, які звернулися із заявою, що вони потребують додаткового захисту
  • особи, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту
  • особи, яких визнано такими, що потребують додаткового захисту.

Поняття «додатковий захист» та «особа, яка потребує додаткового захисту» визначені Законом України «Про внесення змін до статті 1 Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» від 13.05.2014 № 1251­VII.

З огляду на ситуацію, що склалася в нашій країні, таке розширення кола осіб, які підпадають під правове регулювання Порядку № 121, було просто необхідним. Загалом же зміни, внесені до вказаного порядку, не є істотними, і в цілому він не змінився.

Порядок надання медичної допомоги іноземцям: законодавчі вказівкиЧитайте: "Форма № 366/0 «Журнал обліку якості передстерилізаційної обробки виробів медичного призначення»"

Оплата вартості медичної допомоги, наданої іноземним громадянам

Вартість медичної допомоги визначається закладом охорони здоров’я, який надавав таку допомогу, у встановленому Міністерством охорони здоров’я порядку, а оплата, як і раніше, може здійснюватися у безготівковій формі або готівкою в національній валюті.

Якщо іноземці або особи без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, уклали договір­страхування із страховиком­-резидентом (поліс, свідоцтво, сертифікат), що гарантує оплату вартості медичної допомоги (договір страхування), оплата зазначеної вартості наданої медичної допомоги здійснюється страховиком­-резидентом шляхом перерахування коштів закладові охорони здоров’я, який надав медичну допомогу, за умови, що було пред’явлено документ для оплати.

У разі, якщо було укладено договір про взаємне визнання договорів страхування між страховиком­резидентом та страховиком­нерезидентом, гарантування оплати вартості медичної допомоги, наданої іноземцям або особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, здійснюється страховиком­резидентом за наявності в іноземця або особи без громадянства відповідного договору страхування.

Порядок надання медичної допомоги іноземцям: законодавчі вказівкиЧитайте: "Ведение медицинской документации: требования к бланкам, обязанности администрации, советы врачам"

Оплата вартості медичної допомоги, наданої закладом охорони здоров’я, може здійснюватися також зазначеною в договорі страхування компанією з координації надання медичної допомоги, що провадить діяльність в Україні.

Якщо вартість отриманої медичної допомоги перевищує страхову суму, іноземець або особа без громадянства сплачують різницю закладу охорони здоров’я, який її надав.

У разі відсутності в іноземця або особи без громадянства договорів страхування, а також неможливості документально підтвердити право на одержання безоплатної медичної допомоги в Україні, оплата вартості наданої медичної допомоги, зокрема екстреної, здійснюється іноземцем або особою без громадянства. У випадку відмови останнього оплатити надану медичну допомогу питання щодо компенсації закладу охорони здоров’я витрат, пов’язаних з її наданням, вирішується за участю відповідних іноземних представництв в Україні.

Порядок надання медичної допомоги іноземцям: законодавчі вказівкиЧитайте: "Декларація про відходи: зразок та правила надання"

Іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають на території України, іноземцям та особам без громадянства, яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, медична допомога надається за рахунок бюджетних коштів, передбачених для цієї мети у державному та місцевих бюджетах.

Медичне обстеження іноземців та осіб без громадянства, які звернулися із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, іноземців та осіб без громадянства, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та надання їм екстреної медичної допомоги здійснюються на безоплатній основі (за рахунок бюджетних коштів, передбачених у державному та місцевих бюджетах).

Порядок надання медичної допомоги іноземцям: законодавчі вказівкиЧитайте:  "Епікриз: оформлення, види"

Що ж до оплати вартості наданої медичної допомоги в приватних закладах охорони здоров’я, то процедура залишилася незмінною, і всі вищезазначені особи надану послугу оплачують самостійно згідно з установленою в приватних закладах ціновою політикою на відповідну послугу.

Слід зауважити, що якщо чинними міжнародними договорами, які ратифіковані Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що містяться в Порядку № 121, то застосовуються правила міжнародних договорів України. зміст

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді