Форма № 366/0 «Журнал обліку якості передстерилізаційної обробки виробів медичного призначення»

Скачайте бланк форми № 366/0 «Журнал обліку якості передстерилізаційної обробки виробів медичного призначення»

Форма № 366/0 "Журнал обліку якості передстерилізаційної обробки виробів медичного призначення" затверджена наказом "Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в санітарно-епідеміологічних закладах" від 11 липня 2000 року № 160. (Дізнайтеся про Нові вимоги до дезінфекції, ПСО та стерилізації медичних виробів)

Форма № 366/0 «Журнал якості передстерилізаційної обробки виробів медичного призначення»

Скачайте бланк форми № 366/0 «Журнал обліку якості передстерилізаційної обробки виробів медичного призначення»

Контроль якості передстерилізаційної обробки проводять кожного дня. Для цього беруть 1% медичних виробів, які пройшли передстерилізаційне очищення. В будь-якому випадку для контролю якості ПСО не можна брати менше трьох медичних виробів.  

Контроль якості ПСО проводять відповідно до Державних санітарних норм та правил "Дезінфекція, передстерилізаційне очищення та стерилізація медичних виробів в закладах охорони здоров'я".

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді