Організація роботи приватного медичного закладу

Первинну медичну допомогу населенню може надавати лікувальний заклад приватної форми власності. Нещодавно в своїй методичці МОЗ дало пояснення, як приватний заклад може взаємодіяти з НСЗУ для надання первинної меддопомоги для пацієнтів.

За цією моделлю медичні послуги населенню певної території надаватиме заклад охорони здоров’я приватної форми власності, котрий уклав відповідну угоду з НСЗУ. Територіальна громада в такому випадку може не створювати комунальний медичний заклад, а домовитись з приватним медичним закладом про обслуговування населення. Роботу приватного медичного закладу організовують таким чином, щоб пацієнти отримали весь спектр медичних послуг, передбачених договором.

Фінансування приватного медичного закладу

Джерела фінансування роботи приватного медичного закладу, який надаватиме первинну медичну допомогу:

 • виплати, отримані за надання первинної медичної допомоги відповідно до договору з НСЗ;
 • власні кошти засновників медичного закладу;
 • плата відповідно до договорів про медичне обслуговування населення, котрі укладені з певною територіальною громадою;
 • оплата за надані послуги страховим компаніям та юридичним особам.

Законодавство передбачає можливість отримання коштів приватними медичними закладами шляхом надання медичних послуг, котрі не ввійшли до програми державних фінансових гарантій. Для розвитку медичного закладу можуть залучатись кошти благодійних фондів та місцевих бюджетних програм територіальних громад (наприклад, програма підтримки надання медичної допомоги).

Організація роботи приватного медичного закладуЧитайте: "Профессиональные заболевания медработников

Персонал приватного медичного закладу

Нормативні документи, що регламентують правове забезпечення роботи приватного медичного закладу, передбачають право формувати штати та визначати рівень заробітної платні на власний розсуд. Проте законодавство вимагає від медичного закладу приватної форми власності дотримання певних умов:

 • медичну допомогу повинна надавати команда у складі лікаря та медичної сестри (за потреби медичних сестер має бути декілька);
 • адміністрація медичного закладу повинна забезпечити своїм працівникам мінімальні гарантії, передбачені для немедичних працівників, зокрема в питаннях оплати праці, робочого часу, надання відпусток.

Лише дотримання усіх цих вимог дозволить лікувальному закладу приватної форми власності підписати договір з НСЗУ та надавати ПМД населенню.

Організація роботи приватного медичного закладуЧитайте: "Брахітерапія: оновлені вимоги безпеки"

Місце надання ПМД приватним медичним закладом

Щоб забезпечити якісне надання медичних послуг пацієнтам, медичний заклад повинен придбати, узяти в оренду чи під управління  приміщення. В разі, якщо таке приміщення знаходиться у власності територіальної громади, вона може надати його у користування медичному закладу на пільгових умовах. При цьому орендна плата може становити:

 • 0,1% від вартості орендованого майна (орган місцевого самоврядування затверджує методику обчислення розміру орендної плати);
 • 1 грн (встановлює орган місцевого самоврядування).

Відповідно до правових норм господарської діяльності, може бути укладений договір про управління майном комунальної власності. На приватний медичний заклад покладається обов’язок керувати нерухомим майном комунальної громади в її ж інтересах. Конкурсна процедура при укладанні такого договору відсутня. Механізм його укладання врегульовується локальними нормативними документами територіальної громади. Такий договір обов’язково засвідчують нотаріально та піддають державній реєстрації.

Організація роботи приватного медичного закладуЧитайте: "Оплата праці медичних працівників в 2018 — до та після реформування" 

 Обладнання приватного медичного закладу

Щоб  надавати якісну первинну медичну допомогу,  приватний медичний заклад повинен бути забезпеченим необхідним обладнанням. Його він може отримати з різних джерел:

 • придбати за власні кошти;
 • взяти в оренду;
 • взяти в управління.

В разі укладання договору оренди обладнання ставка орендної плати може бути визначеною на мінімальному рівні відповідно до розробленої методики.

Організація роботи приватного медичного закладуЧитайте: "Оплата праці медпрацівників комунального некомерційного медзакладу: як формувати?" 

Цивільна відповідальність приватного медичного закладу

Стаття 1172 ЦКУ покладає обов’язок відшкодування шкоду, завдану пацієнту за такої форми організації роботи приватного медичного закладу, коштом медичного закладу. При цьому максимальний розмір матеріальної відповідальності самого працівника перед медичним закладом не може перевищувати величину його середньомісячної заробітної плати. Винятком є випадки, прописані ст. 134 КЗпП України (наявність договору про повну матеріальну відповідальність, перебування працівника у нетверезому стані).зміст

Безперервний професійний розвиток медичних сестер у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді