Оплата праці медпрацівників комунального некомерційного медзакладу: як формувати?

З моменту реорганізації закладів охорони здоров’я в некомерційні бюджетні підприємства зміняться й засади оплати праці їх співробітників. Читайте, хто визначатиме розмір зарплати працівників, від чого залежить її підвищення та як зміняться умови встановлення надбавок і премій.

Організація оплати праці переходить на нові юридичні рейки. Після реорганізації рівень зарплати медпрацівників визначатиме індивідуальний трудовий договір, згідно з яким працівник отримує оплату праці у визначеному обсязі лише в разі виконання певного обсягу робіт. Додатковим стимулом для співробітників медичних закладів має стати запровадження персоніфікованих посадових окладів, які суттєво вплинуть на мотивацію медпрацівників. Окрім того, ще одним стимулом до роботи стане періодичне підвищення посадових окладів на основі оцінки різних характеристик виконаної роботи.

Оплата праці медпрацівників комунального некомерційного медзакладу: як формувати?Читайте: "Реимбурсация в Украине

Законодавчі засади оплати праці медпрацівників

Протягом усього часу, поки медичний заклад залишається бюджетною установою, оплата праці його співробітників врегульовують:

 • ст. 98 КЗпП;
 • ст. 8, 13 Закону про оплату праці;
 • постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»;
 • наказ Міністерства праці та соцполітики України, МОЗ України від 05.10.2005 № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» (зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.10.2005 за № 1209/11489).

 Заробітна плата медпрацівників реорганізованого медичного закладу визначатимуть:

 • ст. 97 КЗпП;
 • ст.15 та 16 Закону про оплату праці;
 • Закон  України «Про колективні договори і угоди»;
 • Генеральна угода про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні від 23.08.2016;
 • положення галузевих та регіональних угод.

Якщо медичні заклади, які пройшли процес реорганізації, отримують додаткові дотації з держбюджету, процес регулювання нарахування та виплати зарплати медикам відбувається також на підставі постанови КМУ від 31.08.1997 № 948 «Про умови і розміри оплати праці працівників підприємств і організацій, що дотуються з бюджету».

Оплата праці медпрацівників комунального некомерційного медзакладу: як формувати?Читайте: "Врачебная ошибка: виды, причины, наступление и освобождение врача от ответственности" 

Колективний договір в КНП  

Для реорганізованих закладів охорони здоров’я особливо важливо вчасно та правильно прописати колективний договір. Окрім іншого до документа вносять відомості про:

 • форму та систему оплати праці;
 • норми праці;
 • розцінки;
 • умови впровадження та розмір надбавок (доплат, винагород);
 • умови виплати премій;
 • умови настання компенсаційних та гарантійних виплат.

Кожен пункт колективного договору повинен відповідати законодавству, генеральній, галузевій та територіальній угоді.

Під час роботи над документом важливо чітко визначити кожний з пунктів, що дозволить у майбутньому уникнути непорозумінь. Тому необхідно визначити наступне:

 • мету діяльності медичного закладу та основні завдання, які мають вирішувати працівники при виконанні службових обов’язків;
 • структуру  заробітної платні та її складові частини;
 • показники, за які будуть нараховані  надбавки медпрацівнику;
 • причини, які можуть призвести до підвищення чи зниження рівня зарплати;
 • умови, за яких будуть нараховуватись додаткові фінансові стимули до зарплати медиків (надбавки, доплати, премії).

Якщо колективний договір на підприємстві не укладений, роботодавець узгоджує кожний з наведених вище пунктів з профспілковою організацією, яка представляє інтереси більшості співробітників медичного закладу. У випадку, якщо така організація в медзакладі відсутня, всі вищезазначені питання обговорюють з іншим уповноваженим на це органом.

Оплата праці медпрацівників комунального некомерційного медзакладу: як формувати?Читайте: "Кадрові документи для акредитації медзакладу: повний перелік

Рекомендації МОЗ щодо організації оплати праці

Заробітна плата повинна стати стимулом для медпрацівника покращувати результативність роботи. Як приклад, можна навести принцип формування розміру заробітної плати медиків, що надають первинну медичну допомогу. Пріоритетним у визначенні розміру їхнього окладу та надбавок має стати кількість пацієнтів, які уклали з ними угоду на надання первинної медичної допомоги.

Тому левова частка зарплати повинна бути прив’язаною до результатів індивідуальної праці, а додаткові виплати та надбавки надаватись за кінцеві результати діяльності співробітника медичного закладу. В питаннях оплати праці слід чітко дотримуватись законодавства України та державних гарантій стосовно виплат мінімальної зарплати у випадку стовідсоткового відпрацювання місячної норми робочого часу. Посадові оклади рядових фахівців медзакладу повинні залежати від продуктивності їхньої праці. Зарплати ж керівників закладів охорони здоров’я та провідних фахівців мають зростати з підвищенням рівня господарської та комерційної діяльності закладу.

Разом з тим, роботодавець повинен забезпечити виплату зарплати медпрацівників на рівні, що не є нижчим, ніж встановлений для співробітників бюджетних медичних закладів. Необхідні кошти повинні бути закладені в місцевому бюджеті. Згідно з ч.5 ст. 3 Закону про державні гарантії, органи місцевого самоврядування можуть передбачити фінанси на оплату програм розвитку для ЗОЗ – комунальних некомерційних підприємств (наприклад, в питаннях підвищення рівня заробітної платні). Ст. 5 Закону України «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості» зазначає, що органи місцевого самоврядування запроваджують додаткові стимули, щоб зацікавити висококваліфікованих медпрацівників до роботи в лікувальних закладах певної адміністративної території. Це можуть бути  надбавки до заробітної плати, мотиваційні пакети тощо.

Оплата праці медпрацівників комунального некомерційного медзакладу: як формувати?Читайте: "Сімейна медсестра: як зміняться професійні завдання працівника?

Розмір максимальної заробітної плати працівників КНП

Законодавством чітко прописаний лише розмір мінімальної заробітної плати медпрацівників – вона не повинна бути нижчою, за встановлений мінімальний розмір заробітної плати в цілому по державі. Що стосується максимального розміру, то з моменту перетворення медичного закладу в бюджетне некомерційне підприємство, оплата праці переходить під регулювання відповідними договорами. Нормативні документи не встановлюють максимальний розмір зарплати медиків. Проте на її розмір будуть впливати певні об’єктивні чинники, зокрема – обсяг прибутків медзакладу. зміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики