Фінансування комунального некомерційного підприємства — медзакладу

Гострі питання щодо фінансування комунальних некомерційних медзакладів пояснили в методичних рекомендаціях МОЗ щодо перетворення. Читайте, як саме комунальний медзаклад може отримати гроші на свою діяльність, які є варіанти взаємодії та на яку фінансову підтримку можна розраховувати з боку держави.

Поки медзаклади — комунальні некомерційні підприємства, не уклали договір з Національною службою здоров’я, вони фінансуватимуться з бюджету. Шляхи налагодження такого фінансування різняться, проте кошти на покриття основних потреб медзакладу будуть виділятись. Фінансування реорганізованих ЗОЗ відбуватиметься за механізмом, що поєднує усі шляхи фінансування — за державною програмою,через фінансову підтримку та через укладання договору.

20 змін у ліцензуванні медзакладів

Фінансування комунального некомерційного підприємстваЧитайте: "Оплата праці медпрацівників комунального некомерційного медзакладу: як формувати?"

Можливі варіанти фінансування

Якщо медичний заклад на момент реорганізації його в комунальне некомерційне підприємство, не має змоги укласти угоду з Національною службою здоров’я, бюджетне законодавство дає йому можливість отримувати фінансування:

 • через укладання договору про медичне обслуговування населення;
 • через виплати з бюджету;
 • через надання фінансової підтримки з місцевого бюджету.

Кожен з механізмів фінансування потребує виконання певного алгоритму:

№ з/п

Варіант фінансування

Алгоритм реалізації

1

Укладання договору про медичне обслуговування населення (укладає розпорядник бюджетних коштів)

1. Визнати місцеву раду чи раду об’єднаної територіальної громади відповідальною за забезпечення медичної допомоги особи (мають бути витриманими положення ст. 89 та 90 Бюджетного кодексу України).

2. Рада визначає розмір видатків на охорону здоров’я (ст. 89 та 90 БКУ, ст.18 Основ).

3. Наділити орган, що відповідає за надання медичних послуг населенню, повноваженнями замовника медичних послуг.

4. Розрахувати вартість медичних послуг.

5. Укласти договір про медичне обслуговування населення з відповідними закладами охорони здоров’я.

6. Зареєструвати відповідні бюджетні зобов’язання в органах Державного казначейства.

7. Оплатити надані послуги на підставі складених актів.

2

Виплати з бюджету в межах програмно-цільового методу

1. Місцева рада закладає кошти на фінансування охорони здоров’я через окрему програму. Так можна фінансувати закупівлю медичного обладнання, лікарських засобів (ст. 2 ЗУ “Про публічні закупівлі”).

2. Головний розпорядник розробляє паспорт бюджетної програми протягом 45 діб з моменту набрання чинності рішення про місцевий бюджет

3. Визначити головного виконавця бюджетної програми.

4. Зареєструвати бюджетні зобов’язання стосовно сплати КНП коштів в органах Державного казначейства.

5. Надати КНП пакет документів для перерахункубюджетних коштів.

3

Фінансова підтримки з місцевого бюджету

1. Місцева рада закладає кошти на фінансову підтримку КНП

2. Місцева рада затверджує порядок використання коштів

3. Затвердити виділені на підтримку комунального некомерційного підприємства фінанси у кошторисі розпорядника бюджетних коштів.

4. Затвердити план використання коштів.

5. Відкрити рахунки, зарєструвати та використовувати бюджетні кошти згідно з порядком казначейського обслуговування місцевих бюджетів (Порядок казначейського

обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого Міністерством фінансів України (Наказ від 23.08.2012 року №938)).

Слід зауважити, що у всіх випадках право замовляти медичні послуги має відповідний структурний підрозділ місцевої державної адміністрації. Відповідно до законодавства цей підрозділ також набуває права головного розпорядника бюджетних коштів.

Фінансування комунального некомерційного підприємстваЧитайте: "Особиста гігієна паліативного хворого: навчаємо родичів"

Особливості фінансування через укладання договору

З моменту, коли визначений замовник медичних послуг, починається процедура підписання договору з медичними закладами щодо надання медичних послуг населенню. Слід зауважити, що в цьому випадку не потрібно проводити публічні закупівлі. Важливо, щоб медичний заклад відповідав вимогам, які зазначені Кабінетом Міністрів України. Договір укладається за типовою формою, затвердженою КМУ. Процедура укладання договору повторюється щорічно.

Фінансування в межах програмно-цільового методу

Особливістю такого фінансування є те, що кошти виділяються чітко за бюджетними програмами. За встановленим планом медичний заклад і має використовувати виділені кошти. КНП щомісячно повинен готувати пакет документів для отримання бюджетних коштів. На основі цих документів і будуть виділятись кошти. Така модель оплати послуг дає змогу прогнозувати фінансування медичного закладу на два бюджетні періоди вперед (ст. 21 БК України). Саме тому зникає необхідність щорічно ухвалювати відповідну бюджетну програму. Проте обсяги фінансування корегуються щорічно при прийнятті бюджету.

Фінансування комунального некомерційного підприємстваЧитайте: "Акт о проведении дезинфекции: бланк и правила заполнения"

Фінансова підтримка з місцевого бюджету

КНП разом з розпорядником бюджетних коштів розробляє та затверджує план, відповідно до якого використовуватимуть кошти, які дала місцева рада. Кошти з місцевого бюджету можуть виділятись:

 • на програму соціально-економічного розвитку певної території;
 • в якості дотації та на покриття збитків закладу охорони здоров’я;
 • на проведення капітального ремонту.

За такою формою фінансування медичний заклад може використовувати бюджетні кошти за чітко встановленим планом. Як правило, такі кошти першочергово йдуть на фінансування заробітної платні медпрацівників, оплату комунальних послуг. В разі, якщо виникла гостра потреба за рішенням місцевої ради, кошти можуть бути переміщені з однієї статті на іншу, але виділені на фінансування медичного закладу кошти не підлягають поверненню.

Фінансування комунального некомерційного підприємстваЧитайте: "Медицинская документация приемного отделения"

Перевірки фактів фінансової підтримки КНП

Насамперед слід зауважити, що Закон України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» передбачає державну підтримку стосовно КНП через:

 • субсидії та гранти;
 • дотації;
 • податкові пільг (за необхідності може бути відтермінована сплата податків, зборів, а також інших обов’язкових платежів);
 • списання боргів (окрім іншого можливе списання боргів за надані державні послуги та нараховані штрафи);
 • зменшення фінансових зобов’язань перед фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Під поняттям «державна допомога», маються на увазі фінансові ресурси, якими володіють орган державної влади і органи місцевої влади (сільські, селищні, міські, районні та обласні ради).

Антимонопольний комітет наділений правом контролю за наданням державної допомоги. Свою перевірку він може вчинити коли:

 • отримана інформація чи виявлені факти, що свідчать про незаконно виділену державну допомогу (перевіряють надавачів цієї допомоги);
 • отримана інформація чи виявлені факти що свідчать про неналежне використання цієї допомоги (перевірку вчиняють як по відношенню до надавачів допомоги, так і стосовно отримувачів допомоги).

Якщо факти неналежного використання допомоги підтвердяться, вона буде визнана недійсною. Медичний заклад не зможе її використовувати та змушений буде повернути.зміст

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді