Кадрові документи для акредитації медзакладу: повний перелік

Акредитація медзакладу — випробування не так на міцність, як на організованість і завбачливість. Документи з кадрових питань перевіряють особливо прискіпливо, а їх кількість та різноманіття майже шокують. Дізнайтеся, які саме документи потрібно підготувати та які кадрові питання варто залагодити вже зараз.

Кадрова документація медичного закладу включає посадові та робочі інструкції всіх медпрацівників, плани роботи карового відділу, графіки відпустки, атестації та підвищення кваліфікації персоналу. Окрім того, під час акредитаціїї медзакладу багато уваги придділяють укомплектованості штату потрібними фахівцями — лікарями, медсестрами, молодшими медссестрами. 

Кадрові документи для акредитації медзакладу: повний перелікЧитайте: "Сімейна медсестра: як зміняться професійні завдання працівника?" 

Докладно в журналі «Управління закладом охорони здоров'я»:

Як нараховують бали за кадрові питання під час акредитації

(Відповідно до розділу 2 Стандартів акредитації закладів охорони здоров’я, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14.03.2011 № 142)

1. Укомплектованість закладу лікарями  

• затверджений штатний розпис;

• наказ по закладу про внесення змін до штатного розпису;

• інформація щодо укомплектованості закладу лікарями, наведена у вигляді таблиці:

№ з/п

Показник

20

20

20

Кількість ставок згідно зі штатним розкладом

Кількість зайнятих ставок

Кількість фізичних осіб

Відсоток укомплектованості

2) Укомплектованість закладу молодшими працівниками з медичною освітою.

• затверджений штатний розпис;

• наказ по закладу про внесення змін до штатного розпису;

• інформація щодо укомплектованості закладу молодшими спеціалістами з медичною освітою, наведена у вигляді таблиці:

№ з/п

Показник

20

20

20

Кількість ставок за штатним розкладом

Кількість зайнятих ставок

Кількість фізичних осіб

Відсоток укомплектованості

Кадрові документи для акредитації медзакладу: повний перелікЧитайте: "Національна служба здоров'я України: як співпрацюватиме з медзакладами?" 

 2. Дотримання вимог щодо атестації медичних працівників 

• плани підвищення кваліфікації лікарів, молодших спеціалістів з медичною освітою та кадрового резерву (20% від кількості тих, що працюють);

• графік проходження курсів підвищення кваліфікації в закладі післядипломної підготовки для лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою з відміткою про виконання;

• аналіз кваліфікацій медичних працівників за останні три роки;

• протоколи оперативних і загальних нарад та конференцій, на яких розглядали питання підвищення кваліфікації (надати декілька зразків).

4)  Нормативно-правові акти з питань трудового законодавства та доступ до електронних баз та інформаційних ресурсів

• копії наявних нормативно-правових актів з питань трудового законодавства;

• договір з провайдером на отримання доступу до електронних баз та інформаційних ресурсів.

 5) Дотримання трудового законодавства з питань прийому на роботу та допуску до медичної практики медичних працівників.

• правила внутрішнього трудового розпорядку;

• заяви про прийом на роботу медичних працівників (надати три-п’ять прикладів);

• заповнені відповідні документи про проходження працівниками медичного огляду (надати три-п’ять прикладів);

• журнал з техніки безпеки;

• наказ про прийом на роботу або про звільнення з роботи медичного працівника (надати три-п’ять прикладів);

• заповнені направлення до центру зайнятості;

• особові картки працівників форми № П-21 (роздрукована картка форми № П-2 з комп’ютерної бази даних «Медичні кадри України») (надати три-п’ять прикладів);

• журнал реєстрації трудових книжок;

• посадові інструкції та функціональні обов’язки працівників з відмітками про ознайомлення з ними (надати три-п’ять прикладів).

 1 Форму затверджено наказом Держкомстату та Міноборони від 25.12.2009 № 495/656 «Про затвердження типової форми первинного обліку № П-2 «Особова картка працівника».

Кадрові документи для акредитації медзакладу: повний перелікЧитайте: "Все про обіг наркотичних лікарських засобів, прекурсорів в медзакладі" 

6) Обробка звернень громадян 

• наказ про призначення особи, відповідальної за звернення громадян;

• перелік функціональних обов’язків призначеної особи;

• затверджений наказом графік прийому громадян з особистих питань керівником та відповідальними особами;

• журнал реєстрації звернень громадян;

• аналіз звернень громадян за останні три роки.

7)  Дотримання штатного розпису

• штатний розпис, роздрукований з комп’ютерної бази даних «Медичні кадри України»;

• аналіз змін у штатному розписі за останні три роки.

8) Ведення трудових книжок працівників 

• наказ про призначення особи, відповідальної за збереження та ведення трудових книжок;

• наявність копії Інструкції про порядок ведення трудових книжок, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства юстиції України від 29.07.1993 № 58, та постанови Кабінету Міністрів України «Про трудові книжки працівників» від 27.04.1993 № 301;

• трудові книжки (надати три-п’ять прикладів вибірково за різні роки).

Кадрові документи для акредитації медзакладу: повний перелікЧитайте: "Лицензия на прекурсоры, наркотические средства и психотропные вещества: документы и требования" 

9) Ведення особових справ 

• наявність копії наказу Держкомстату «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці» від 05.12.2008 № 489;

• особові справи працівників (заява про прийняття на роботу, медична довідка, наказ про прийняття на роботу, анкета, копія паспорта (1, 2 та 11 сторінки), ідентифікаційного коду, документи про освіту, посвідчення про проходження курсів підвищення кваліфікації, наявність посвідчення про кваліфікаційну категорію).

10)  План роботи відділу кадрів з відмітками про виконання

• наявність планів роботи відділу кадрів з відміткою про виконання та датою затвердження їх головним лікарем (за останні три роки).

11) Щорічна статистична звітність про медичні кадри (ф. № 17) 

 • наявність статистичних форм (ф. № 17) за останні три роки;

• аналіз кадрових змін за звітний період, а також роздруковані форми № 17, № 202із комп’ютерної бази даних «Медичні кадри України».

• 2 Форми затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10.07.2007 № 378 «Про затвердження форм звітності з питань охорони здоров’я та інструкцій щодо їхнього заповнення».

  2 Форми затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10.07.2007 № 378 «Про затвердження форм звітності з питань охорони здоров’я та інструкцій щодо їхнього заповнення».

Кадрові документи для акредитації медзакладу: повний перелікЧитайте: "Все про обіг наркотичних лікарських засобів, прекурсорів в медзакладі" 

12) Плани підвищення кваліфікації співробітників з відмітками про виконання

• плани підвищення кваліфікації лікарів, молодших спеціалістів з медичною освітою та кадрового резерву (20% від кількості тих, що працюють);

• графік проходження курсів підвищення кваліфікації в закладі післядипломної підготовки для лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою з відміткою про виконання;

• відомості щодо кваліфікацій медичних працівників за останні три роки (вища, перша, друга кваліфікаційні категорії);

• плани роботи ради медичних сестер та ступінь її участі у контролі за якістю підвищення кваліфікації та роботи медичних сестер.

13) Сформований кадровий резерв на посаду керівника закладу (крім закладів приватної форми власності).

• плани підвищення кваліфікації;

• інформація щодо наявності сформованого кадрового резерву3 на посаду керівника закладу, наведена у вигляді таблиці:

  3 Не менше двох осіб непенсійного віку вищої або першої категорії.

Кадрові документи для акредитації медзакладу: повний перелікЧитайте: "Техніка кровопускання: алгоритм" 

14) Кадровий резерв на керівні посади закладу (крім закладів приватної форми власності) 

• плани підвищення кваліфікації;

• інформація щодо наявності сформованого кадрового резерву4 на керівні посади закладу у вигляді таблиць:

 4 Не менше двох осіб непенсійного віку вищої або першої категорії.

Список осіб, зарахованих до кадрового резерву на посаду завідувача відділення

Посада, на яку пропонується

ПІБ

Рік народження

Освіта, коли і що закінчив, кваліфікація, науковий ступінь

Стаж роботи на посаді

Список осіб, зарахованих до кадрового резерву на посаду головної медсестри

Посада, на яку пропонується

ПІБ

Рік народження

Освіта, коли і що закінчив, кваліфікація, науковий ступінь

Стаж роботи на посаді

Список осіб, зарахованих до кадрового резерву на посаду старшої медсестри відділення

Посада, на яку пропонується

ПІБ

Рік народження

Освіта, коли і що закінчив, кваліфікація, науковий ступінь

Стаж роботи на посаді

15) Навчання (семінари) щодо правової освіти 

• план проведення навчань (семінарів) з правових питань із працівниками закладу (вказати дату проведення, тематику навчання, хто проводив, кількість присутніх);

• реферативні матеріали навчань (семінарів) з працівниками закладу щодо правової освіти.

Кадрові документи для акредитації медзакладу: повний перелікЧитайте: "Дезинфицирующие средства в медицине: как выбрать?"  

16) Затверджені  посадові інструкції для працівників закладу

Зверніть увагу, максимальну кількість балів можна отримати тільки тоді, коли в посадовиїх інструкціях правиьно викладені розділи: «Загальні положення», «Завдання та обов’язки», «Права», «Відповідальність», «Повинен знати», «Кваліфікаційні вимоги» та «Взаємовідносини (зв'язки) за посадою», а самі інструкції  відповідно затверджені керівником закладу (надати три-п’ять прикладів).

17) Документальне підтвердження ознайомлення персоналу з посадовими інструкціями 

• посадові інструкції з персональним підписом працівника (вибірково);

18) Дотримання персоналом посадових інструкцій 

• дотримання посадових інструкцій (шляхом опитування персоналу).

19) Своєчасний перегляд та внесення змін до посадових інструкцій 

• посадові інструкції до та після змін (надати три-п’ять прикладів).

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді