Національна служба здоров'я України: як співпрацюватиме з медзакладами?

Прийнято положення про Національну службу здоров'я України — НСЗУ, на яку в умовах реформування первинної медичної допомоги покладаються основні функції укладання договорів та відшкодування вартості послуг медзакладам. Як взаємодіяти медзакладам з цією структурою? На яку саме підтримку можна розраховувати з боку НСЗУ? Читайте в статті!

Постановою Кабінету Міністрів України № 1101 від 27 грудня 2017 року створена Національна служба здоров’я України (надалі, НСЗУ) та затверджене положення про цю службу. Згідно з документом, НСЗУ є самостійною юридичною особою.

Вона має власну печатку з Державним Гербом України, а також власні бланки та рахунки в органах Казначейства. Чисельність працівників служби затверджує Кабінет Міністрів України за погодженням з Мінфіном. Очолює службу Голова, який несе персональну відповідальність за діяльність НСЗУ. Служба працює в тісній співпраці із Міністерством охорони здоров’я України.

Національна служба здоров'я України: як співпрацюватиме з медзакладами?Читайте: "Ефективна медикаментозна терапія: про що подбати лікарю?

Пріоритетні завдання НСЗУ

Відповідно до запропонованої концепції розвитку медицини, первинну медичну допомогу населенню надаватимуть медичні заклади та фізичні особи-підприємці в галузі медицини після укладання договорів.  Національній службі здоров’я в цьому ланцюжку відведена особлива роль.  

Основні функції Національної служби здоров’я:

  • реалізує державну політику в питаннях державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення;
  • виступає замовником медичних послуг та лікарських засобів  відповідно до програми медичних гарантій;
  • розробляє пропозиції стосовно покращення якості законодавчої бази з напрямів, які належать до компетенції служби;
  • моніторить питання  тарифів на медичні послуги та коригувальних коефіцієнтів, а також надає пропозиції стосовно покращення програми медичних гарантій.

Насамперед НСЗУ буде моніторити потребу населення в медичних послугах та лікарських засобах. На основі отриманих результатів можна буде прогнозувати таку потребу на майбутнє, що також ляже на плечі новоствореної структури.

Національна служба здоров'я України: як співпрацюватиме з медзакладами?Читайте: "Реимбурсация в Украине

Взаємодія НСЗУ з медичними закладами

Договори про медичне обслуговування населення в нових умовах лікувальні заклади та приватні особи-підприємці будуть укладати саме з Національною службою здоров’я України. В разі, коли надавачі цих послуг не виконуватимуть в повному обсязі умови таких договорів, саме НСЗУ буде відстежувати ці ситуації та розривати договори. Те ж стосується і договорів про рембурсацію.

Згідно з положенням про НСЗУ, одним із завдань служби є оплата за встановленими тарифами наданих пацієнтам медичних послуг відповідно до програми медичних гарантій. Важлива місія  НСЗУ – відшкодування вартості лікарських засобів відповідно до договорів про реімбурсацію.

Національна служба здоров’я  взаємодіятиме з населенням та допомагає йому в виборі лікаря:

  • надає інформацію про лікаря первинної медичної допомоги;
  • роз’яснює пацієнтам інформацію, що стосується медичних закладів, які надають первинну медичну допомогу.

Крім того, служба буде займатись розглядом скарг з питань, які входять до її компетенції. Ще одне важливе завдання служби – вивчати підґрунтя скарг та усувати причини, які до них призводять.

Одним з аспектів надання медичної допомоги в нових умовах є створення єдиної електронної бази даних про пацієнтів. Відповідно до стратегії розвитку первинної медичної допомоги, доступ до цієї системи отримають  медичні і аптечні заклади. За безперебійне функціонування цієї електронної системи  відповідатимуть фахівці НСЗУ. Вони налагоджуватимуть  запуск і функціонування ресурсів, що входять до складу єдиної електронної системи охорони здоров’я. На підставі  письмової заяви служба буде надавати пацієнту інформацію в межах компетенції, яка його цікавить.

Національна служба здоров'я України: як співпрацюватиме з медзакладами?Читайте: "Форма №063-2/о: скачайте бланк!

Фінансова діяльність НСЗУ

Левова частка роботи НСЗУ пов’язана з проведенням фінансового аналізу та плануванням фінансування програми медичних гарантій в довгостроковій перспективі. Служба контролює використання бюджетних коштів на підставі поданих фінансових звітів.

Після отримання звітів про надані медичні послуги, фахівці НСЗУ розпочинають перевірку стосовно обсягу наданих медичних послуг, зазначених в програмі медичних гарантій та прописаних відповідними договорами про реімбурсацію. В разі, якщо виявлені якісь невідповідності, вони вживають заходи для усунення цих порушень (в тому числі із зверненням до суду).

Щороку служба складає та публікує звіт на підставі результатів діяльності. В цьому звіті фахівці служби проводять аналіз та надають середньостроковий прогноз потреб населення в медичних послугах. Крім того, вони ж аналізують виконання договорів про реімбурсацію. зміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики