Сімейна медсестра: як зміняться професійні завдання працівника?

Якість та продуктивність медичної допомоги у медзакладах «першого контакту» залежить від скоординованої співпраці сімейного лікаря та медсестри зі спеціальності «загальна практика — сімейна медицина». Читайте, як саме організувати роботу сімейної медсестри, які навички варто розвивати і на яку підтримку з боку адміністрації медзакладу можна і потрібно розраховувати.

Ваш безплатний доступ до КПК медсестер

Робота медсестри в команді з сімейним лікарем

Медсестра загальної практики відрізняється від медсестер, задіяних у інших сферах охорони здоров’я. Так, сімейна медсестра в амбулаторії сімейної медицини (АСМ)– це активний та повноправний член команди. Робота медсестри в АСМ спрямована насамперед на превентивні заходи.

Медсестра та лікар загальної практики має усвідомлювати значущість та вплив родини на стан здоров’я пацієнта і навпаки. Тому команда медпрацівників загальної практики повинна налагодити комплаєнс з родиною пацієнта. Медпрацівники мають виявляти повагу та терпимість до емоційних переживань близьких та родичів пацієнта. І тільки завдяки такому підходу можна поліпшити рівень медичної допомоги, а також налагодити продуктивну взаємодію між лікарем, медсестрою та пацієнтом.

Робота сімейної медсестри та лікаря загальної практики має бути підпорядкована принципам:

 • Спостереження за пацієнтом на засадах безперервності та довготерміновості.
 • Багатопрофільність первинної медичної допомоги.
 • Позиціонування сім’ї як одиниці медичного обслуговування.
 • Основний напрямок надання допомоги – профілактичний.
 • Економічна ефективність і доцільність допомоги.
 • Координація медичної допомоги.
 • Відповідальність пацієнта, його близьких та суспільства за збереження й покращення стану його здоров’я.

Сімейна медсестра бере активну участь у скринінгових профілактичних програмах. Вона повинна сформувати разом із сімейним лікарем цільові групи з інформаційним супроводом та запросити пацієнтів до участі.

Наступний етап — направлення пацієнта на спеціалізовані ланки медичної допомоги, якщо скринінг виявив потребу у цьому. В процесі роботи потрібно своєчасно оформлювати відповідну документацію.

Сімейна медсестра: як зміняться умови та професійні завдання працівникаЧитайте: "Національна служба здоров'я України: як співпрацюватиме з медзакладами?"

Запас знань сімейної медсестри

Зазвичай під час підготовки кадрів середнього медичного персоналу увагу звертають на надання допомоги уже хворим особам, оскільки основна спрямованість такої підготовки — стаціонарне лікування. Тоді як питанням профілактики захворювань та превентивним заходам в навчанні медсестер досі приділяли недостатньо уваги.

Окрім професійних знань та вмінь в догляді пацієнтів із захворюваннями органів та систем, сімейна медсестра має володіти знаннями у галузі психології, сімейної психології, профілактичної медицини, а також вміти надавати паліативну допомогу та допомогу родинам, де є особа з інвалідністю.

Підготовка сімейних медсестер повинна бути наближеною до реальних потреб населення, медичних та суспільних потреб сучасних родин, спрямовувати медпрацівників до цілісного підходу у роботі з сім’єю. Навчання може проводитися шляхом організації тренінгів у медзакладах, що надають первинну медико-санітарну допомогу (ПМСД), курсів післядипломної освіти, а також окремих тренінгів за спеціалізованими напрямками, зокрема з питань паліативного догляду, програм профілактики, навичок планування сім’ї тощо).

Сімейна медсестра: як зміняться умови та професійні завдання працівникаЧитайте: "Клінічні протоколи: застосовуємо згідно з рекомендаціями МОЗ"

Навички сімейної медсестри

Як зазначалося раніше, сімейна медсестра тісно контактує з родиною пацієнта. І саме медсестра загальної практики надає медичну та соціальну допомогу людям похилого віку, пацієнтам із хронічними та інкурабельними захворюваннями. Тому важливо розвивати комунікативні навички, що не просто зроблять ефективнішою роботу, а й спростять взаємодію з пацієнтами для самої медсестри.

Довіра пацієнтів — основний критерій успішності сестринської діяльності на первинному етапі.

На медсестер загальної практики в умовах реформування медичної галузі в Україні покладаються такі обов’язки:

 • проведення персонального обліку пацієнтів, які отримують допомогу у конкретному закладі ПМСД;
 • виявлення факторів ризику, організація заходів, спрямованих на мінімізацію негативного впливу цих чинників на здоров’я пацієнтів;
 • вжиття заходів з гігієнічного виховання та освіти населення: навчання догляду за хворими, тренінги для вагітних та членів їх родин;
 • навчання населення принципам здорового способу життя, знанням та навичкам, потрібним за конкретної хвороби, догляду за дітьми й інвалідами;
 • навчання людей наданню само- та взаємодопомоги при травмах, отруєннях, невідкладних станах;
 • консультування з питань медико-соціальних аспектів сім’ї, планування сім’ї;
 • організація медико-психологічної підтримки членам сім’ї хворої особи з урахуванням його стану здоров’я та вікових особливостей;
 • здійснення за призначенням лікаря амбулаторії заходів, спрямованих на попередження, лікування, діагностику та реабілітацію.

Сімейна медсестра: як зміняться умови та професійні завдання працівникаЧитайте: "Медикаментозна алергія: показання та зразок анкети пацієнта"

Обладнання для роботи сімейної медсестри

Перелік оснащення, яким заклад ПМСД має забезпечити медсестру, та яким вона, у свою чергу, повинна вміти користуватись, зазначено у Примірному табелі матеріально-технічного оснащення Центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та його підрозділів, затвердженому наказом МОЗ від 27.12.2013 № 1150 (далі — Примірний табель). Цей перелік подано у таблиці.

Окрім того, у своїй роботі медсестра загальної практики потребує такий інвентар, який також зазначається у Примірному переліку:

 • холодильник;
 • термометр для холодильника;
 • гігрометр;
 • сумка медсестри;
 • сумка-холодильник для транспортування вакцин.

Оснащення сімейної медсестри

Профіль використання

Найменування

Надання невідкладної допомоги

• Джгут гумовий;
• акушерський комплект одноразового використання стерильний для дитини;
• портативний небулайзер, набір до небулайзера (маска, загубник, камера)

Загальний огляд

• Тонометр з набором манжет для вимірювання тиску дітям та дорослим (для вимірювання артеріального тиску на руках і ногах);
• стетофонендоскоп;
• рулетка вимірювальна 1,5 м;
• термометр;
• ваги медичні (для дорослих);
• ваги медичні для дітей (для новонароджених);
• ростомір

ЛОР-огляд та процедури

• Шпатель для язика прямий, одноразового використання;
• ліхтарик для огляду горла;
• спринцівка з твердим наконечником 120-150 мл;
• лоток ниркоподібний

Офтальмологічний огляд і процедури

• Таблиці Сивцева-Головіна;
• таблиця Рабкіна (кольоротест);
• таблиця Орлової

Гінекологічний огляд

• Освітлювальний прилад на штативі;
• стетоскоп акушерський

Діагностика

• Електрокардіограф портативний трьохканальний з комбінованим живленням з автоматичною розшифровкою

Лабораторна діагностика та забір біоматеріалів

• Центрифуга;
• автоланцет;
• ацеллон (зонд) (ж);
• контейнер для утилізації голок (1,5-2 л);
• сечоприймач для взяття сечі у дітей;
• секундомір для ШОЕ та визначення часу згортання крові;
• штатив для ШОЕ;
• штатив для пробірок;
• окуляри захисні;
• апарат визначення рівня глюкози крові у комплекті;
• тест-смужки та голки для глюкометра;
• пінцет одноразового використання;
• контейнер для збору і утилізації використаного одноразового інструментарію та розхідних матеріалів, що контактували з кров’ю пацієнта;
• сумка-холодильник для транспортування біоматеріалу;
• білірубінометр;
• холестерометр

Сімейна медсестра: як зміняться умови та професійні завдання працівникаЧитайте: "ГРВІ: запобігаємо розповсюдженню за допомогою масок"

Також, задля забезпечення населення первинною медичною допомогою на належному для сучасності рівні, у розпорядженні сімейної медсестри має бути:

 • автоматизоване робоче місце: системний блок з монітором або ноутбук, або інші альтернативні пристрої, принтер, стандартне та прикладне програмне забезпечення, інші периферійні пристрої, у тому числі ті, за допомогою яких медпрацівник може мати до локальної мережі та інтернет;
 • мобільний телефон зі стартовим пакетом;
 • кушетка універсальна (гінекологічна);
 • столик медичний;
 • столик пеленальний;
 • кушетка оглядова;
 • стіл письмовий з тумбою.

Медпрацівники закладу, що надає населенню ПМСД, користуючись обладнанням, зазначеним у Примірному переліку, мають дотримуватися правил санітарно-епідемічного режиму, а також зробити усе можливе для створення комфортних для пацієнтів умов. Щоб це було можливим, сімейний лікар та сімейна медсестра мають дотримуватися вимог наказу МОЗ «Про затвердження Державних санітарних норм і правил «Санітарно-протиепідемічні вимоги до закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу» від 02.04.2013 № 259.

Таким чином, сімейній медсетрі, яка у своїй професійній діяльності послуговується сучасним підходом, умінням налагодити командну роботу з лікарем, довірчі стосунки та комплаєнс з пацієнтами, умілим та безпечним використанням наявного обладнання, а також продуктивними контактами з медпрацівниками інших установ вищих рівнів надання медичної допомоги, під силу значно поліпшити якість та продуктивність надання медичної допомоги на первинному рівні.зміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики