Помилкова назва посади у трудовій книжці медпрацівника: відповідальність

Дізнайтеся, чи можна вважати дуже серйозною проблему помилок у найменуванні посади у трудових книжках медичних сестер. Яка відповідальність передбачена за таке упущення?

Так, Порядок ведення трудових книжок визначений постановою КМУ «Про трудові книжки працівників» від 27.04.1993 № 301, а також Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженою наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 № 58 (далі — Інструкція № 58).

Записи про найменування роботи, професії або посади, на яку прийняли працівника, виконують для робітників та службовців відповідно до найменування професій і посад, зазначених у «Класифікаторі професій» (п. 2.14. Інструкції № 58).

Помилкова назва посади у трудовій книжці медпрацівника: відповідальністьЧитайте: "Форма №063-2/о: скачайте бланк!"

Із 1 листопада 2017 року діють зміни до Класифікатора професій ДК 003:2010, у якому змінилися також і медичні посади. Зазначені зміни внесли відповідно до міжнародної класифікації та нормативів Європейського Союзу. Серед нововведень:

  • з’явилися нові професійні назви: «лікар внутрішньої медицини», «асистент ерготерапевта», «асистент фізичного терапевта», «парамедик», «екстрений медичний технік», «інструктор з надання догоспітальної допомоги», «інструктор з надання першої допомоги»;
  • змінилися професійні назви робіт: «фельдшер з медицини невідкладних станів» змінили на «парамедик»; «лікар-терапевт» — «лікар внутрішньої медицини»; «сестра медична з лікувальної фізкультури», «сестра медична з масажу» — «асистент фізичного терапевта»; «інструктор з трудової терапії» та «інструктор з трудової адаптації» —«асистент ерготерапевта».

Роботодавці інколи порушують правила ведення трудових книжок, неправильно зазначаючи посаду медичної сестри. Як наслідок, працівник у подальшому має додаткові клопоти щодо визначення стажу, відповідності посадової інструкції назві посади тощо. Часом такі спори виносять на розгляд суду.

Помилкова назва посади у трудовій книжці медпрацівника: відповідальністьЧитайте: "Атестація медичних працівників: 10 найпопулярніших статей"

СИТУАЦІЯ: 

Працівниця центральної районної лікарні подала позов до районного суду на свого роботодавця про зобов’язання внести до офіційних документів про її трудову діяльність правильний запис про найменування посади. В обгрунтування позову позивачка зазначила, що з 01.08.1994 працює у центральній районній лікарні: спочатку на посаді медсестри травматолічного відділення, а відповідно до наказу від 28.12.1995 № 268 — на посаді масажиста.

Оскільки посада «масажист» не передбачена нормативними актами про перелік посад працівників медичних закладів, а передбачає посаду «медсестри з масажу», позивачка просила зобов’язати центральну районну лікарню внести зміни до текстів наказів про її переведення від 28.12.1995 № 268, замінивши слова «посаду масажиста» на «посаду сестри медичної з масажу», та в наказ від 01.04.1997 № 51, змінивши слова «на дану посаду» на «посаду сестри медичної з масажу», та внести зміни в записи до трудової книжки.

Як встановив суд, типовими штатними нормативами медичного, фармацевтичного, персоналу і працівників кухонь центральних районних і районних лікарень сільських районів, центральних районних і районних лікарень, міських лікарень і поліклінік (амбулаторій), міст і селищ міського типу з чисельністю населення до 25 тис. осіб, затвердженими наказами МОЗ СРСР від 26.09.1978 № 900, МОЗ України від 24.06.1998 № 172, МОЗ України від 23.02.2000 № 33, встановлено посаду медичної сестри з масажу, а не посаду масажиста.

Класифікатор професій ДК 003:2005 під кодом 3231 містить назву роботи «Сестра медична з масажу». Такий класифікатор відсилає до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров’я, затвердженого наказом МОЗ від 29.03.2002 № 117. У Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників системи охорони здоров’я під № 30 зареєстровано посаду «Сестра медична з масажу». У цьому ж документі немає посади «Масажист». За таких обставин, встановлено, що записи у наказах та у трудову книжку позивача були внесені за найменуванням посади, яка не відповідала Класифікатору професій. Встановлено, що головний лікар центральної районної лікарні не має можливості самостійно внести зміни в офіційні документи про трудову діяльність позивача, адже штатні розписи закладу до 2003 року втрачені.

РІШЕННЯ СУДУ: Оскільки назва посади позивача, зазначена у трудовій книжці та наказах від 28.12.1995 № 268, від 01.04.1997 № 51, не відповідає штатним нормативам і Класифікатору професій, а роботодавець не має можливості самостійно внести зміни в офіційні документи про її трудову діяльність, що порушує право останньої, то позовні вимоги позивача підлягають повному задоволенню.

Примітка: Матеріал розроблено на основі рішення Костопільського районного суду Рівненської області від 10.03.2016 у справі № 564/3010/15-ц.

Нові вимоги до ліцензування медичної практики