Посадові інструкції медперсоналу: роль в організації роботи

Правильно розроблені посадові інструкції медперсоналу допомагають вирішити ряд проблем, які часто постають перед керівником мед.закладу. Тож читайте, як правильно розробляти, затверджувати та зберігати посадові інструкції мед. працівників!

Складання посадової інструкції медперсоналу поліклініки чи будь-якого іншого закладу охорони здоров’я, на перший погляд, може здатися зайвою паперовою роботою. Але чітке окреслення обов’язків кожного працівника, його кваліфікаційного рівня — це не просто вимога законодавства, але й інструмент розумного управління працівниками закладу.

Як набрати бали до атестації 2020

Такі документи дають змогу керівництву та працівнику відділу кадрів чітко усвідомити, кандидат якого рівня, освіти і досвіду якнайкраще відповідатиме своїй посаді і зможе добре виконувати покладені на нього обов’язки, а також як здійснювати підбір персоналу у заклади охорони здоров’я. В свою чергу, для працівника також важливо знати, які конкретно завдання він має виконувати і яких результатів повинен досягнути.


Якщо посадових інструкцій немає?

Державна служба України з питань праці може поставити вимогу усунути виявлені недоліки в роботі медзакладу, тобто створити посадові інструкції. За цим має простежити відділ персоналу і керівництво, адже саме на них лягає відповідальність за невиконання.

Важливо розуміти, що відсутність посадових інструкцій може суттєво ускладнити звільнення працівника, який не виконує своїх обов’язків. Адже документ, який окреслює межі його відповідальності, відсутній, і довести ознайомленість працівника зі своїми робочими завданнями буде надзвичайно складно.


Варто також нагадати, що належно розроблені посадові інструкції – одна з умов акредитації медичного закладу. А підписана посадова інструкція – це документальне підтвердження ознайомленості кожного працівника зі своїми обов’язками і правами на посаді, яку він обіймає. Якщо ж окреслені обов’язки з часом змінюються, у цей документ потрібно своєчасно вносити відповідні зміни.

Хто розробляє посадові інструкції?

В закладі охорони здоров’я посадову інструкцію повинен розробляти той, у чиєму підпорядкуванні знаходиться робітник. Відділ кадрів має супроводжувати та консультувати керівника під час виконання цього завдання. Уже готову посадову інструкцію передають у відділ кадрів та юристам закладу на погодження.
Окремі види інструкцій розробляють для таких категорій працівників: керівник, професіонал, фахівці, технічні службовці. Ці категорії відносно посад в закладах охорони здоров’я визначені в Класифікаторі професій ДК 003:2010 (КП).

Посадові інструкції медперсоналу: роль в організації роботи Читайте "ЗБІРНИК посадових інструкцій лікарів та керівників ЛПЗ" в нашому е-журналі

Як розробити посадову інструкцію для мед.закладу?

Посадова інструкція повинна описувати не лише обов’язки працівника, а й погоджувати його підпорядкування, підлеглих, уточнювати, хто зможе замінити працівника у разі хвороби, і до якого відділення закладу він належить.

Крім того, будь-яка посадова інструкція має містити інформацію про:

 • Порядок призначення на посаду
 • Порядок звільнення з посади
 • Нормативні законодавчі документи та матеріали, якими працівник повинен керуватися в своїй роботі

Основні розділи посадової інструкції медперсоналу

Завдання та обов’язки

В цьому розділі перелічують та описують ті види робіт, які працівник повинен виконувати на своїй посаді. Також тут мають бути чітко окреслені межі його відповідальності: що саме він має право погоджувати та коли діяти на власний розсуд.

Права

Найчастіше перелік прав, про які йдеться в посадовій інструкції, виглядає так:

Співробітник мед. закладу має право:

 • Пропонувати зміни щодо діяльності мед.закладу чи свого структурного підрозділу
 • Приймати рішення в межах своєї відповідальності
 • Узгоджувати документи (має бути уточнено, які саме)
 • Брати участь у колективних нарадах
 • Робити запит та отримувати потрібну для для своєї професійної діяльності інформацію
 • Бути захищеним від професійних захворювань і заражень
 • Проходити атестацію, підвищувати кваліфікацію тощо

Відповідальність

В цій частині посадової інструкції повинні буту окреслені критерії оцінювання ефективності роботи працівника та визначена його відповідальність за невиконання/ неякісне/ несвоєчасне виконання роботи. Також потрібно передбачити дії відділу кадрів чи керівників в разі недотримання працівником правил трудового розпорядку медзакладу, охорони праці.

Повинен знати

Професійна діяльність неминуче пов’язана з нормативною інформацією і саме тому в посадовій інструкції важливо передбачити, які саме спеціальні знання повинен мати працівник. Це можуть бути і нормативні документи, і професійні інструкції (наприклад, основи фармакінетики, сучасні методи діаностики в своїй сфері тощо).

Кваліфікаційні вимоги

Для виконання певного переліку посадових обов’язків потрібно, щоб працівник мав необхідний рівень знань, досвіду та освіченості. Тому в посадовій інструкції має бути чітко визначений перелік вимог до кандидата на посаду: освіта, досвід тощо.

Посадові інструкції медперсоналу: роль в організації роботиЧитайте: "Диспансеризация: организация и контроль за эффективностью"

Взаємовідносини за посадою

У цьому розділі потрібно передбачити, з якими співробітниками і щодо яких питань працівник буде контактувати під час виконання професійних обов’язків. Сторонні організації, з якими може взаємодіяти робітник, також потрібно вказати. Дані цієї частини інструкції можуть врегульовувати (якщо це потрібно) терміни отримання/надання інформації між співробітниками або підрозділами мед.закладу.

Порядок ознайомлення медпрацівника з посадовою інструкцією

Щоб у відділі кадрів медзакладу було підтвердження про те, що працівник знає про всі свої посадові обовя’зки, а також про відповідальність в межах своїх обов’язків, посадова інструкція має бути ним підписана, а копія цього примірника повинна знаходитися на його робочому місці. Крім підпису в документі мають бути ініціали працівника, прізвище, дата заповнювання.

Затвердження посадової інструкції в медзакладі

Посадові інструкцій всіх працівників закладу охорони здоров’я: лікарів, середнього чи молодшого медичного персоналу повинен затверджувати керівник закладу. Це може бути головний лікар чи безпосередньо директор, якщо такий є у закладі. Якщо немає змоги зробити це у першого керівництва лікарні, тоді право затверджувати посадову інструкцію надається заступнику головного лікаря, наприклад. Важливо пам’ятати, що делегування таких повноважень заступнику чи помічнику потрібно оформити наказом з основної діяльності.

Інформація про затвердження посадової інструкції:

 • Слово «ЗАТВЕРДЖУЮ»
 • Посада
 • Підпис
 • Ініціали та прізвище того, хто підписує
 • Дата затвердженнязміст

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді