Заповнюємо форму № 131/о — Карту обліку диспансеризації

Читайте, хто вносить дані про диспансеризацію в Карту обліку диспансеризації - Форму 131, та скачайте бланк документа!

Щорічне проведення диспансеризації населення дозволяє медикам своєчасно виявити захворювання та контролювати його перебіг. Вся отримана під час оглядів інформація заноситься до форми № 131/о. Якщо з якихось причин пацієнт не пройшов огляд у певного спеціаліста чи певний вид лабораторного або інструментального обстеження, диспансерний огляд вважається непройденим.

Карта обліку диспансеризаціїЧитайте: "Медичний стаж: як рахувати в Україні?"

Форма № 131/о, «Карта обліку диспансеризації» — медичний документ, який використовують для обліку категорій населення, що підлягають періодичним медичним оглядам. Для полегшення організації диспансерних оглядів в медичних закладах формують відповідні картотеки. Інформація, внесена до документа, надалі використовується в медичному закладі для планування та організації профілактичних оглядів, а також для формування звітів. Заповнений документ зберігається протягом 5 років.

Скачайте бланк форми № 131/о

Карта обліку диспансеризації

Структура карти обліку диспансеризації

Карта обліку диспансеризації має:

 • паспортну частину, яку заповнюють на всіх пацієнтів;
 • медичну частину, яку не заповнюють на дітей, які відвідують дошкільні заклади, проживають у школах-інтернатах.

До паспортної частини вносять інформацію про пацієнта – ПІБ, дату народження, місце роботи, професію. В разі, якщо особа не працює чи дитина не відвідує дитячі заклади, інформація про це також відображається в Карті обліку диспансеризації. В обов’язковому порядку в документі зазначають наявність професійної шкідливості та її вид.

Карта обліку диспансеризаціїЧитайте: "План проведення диспансеризації — зразок"

Медична частина документа містить інформацію про:

 • дату проведення профілактичного огляду;
 • дані лабораторно-інструментальних обстежень (вписують також до Медичної карти амбулаторного хворого, Історії розвитку дитини та Медичної карти дитини);
 • інформацію про вперше виявлені під час диспансеризації захворювання.

Якщо до профілактичного огляду долучались фахівці спеціалізованих медичних закладів (стоматологи стоматологічних закладів, дерматовенерологи шкірно-венерологічних диспансерів, певні огляди чи дослідження проводились в умовах стаціонару), інформація про це також відображається в формі № 131/о.

Обов’язкові обстеження:

 • флюорографія (дітям від 14 років);
 • туберкулінова проба (дітям до 14 років);
 • реакція Вассермана; ЕКГ;
 • цитологічне дослідження мазків;
 • загальний аналіз крові;
 • загальний аналіз сечі.

Диспансерний огляд вважається пройденим, якщо пацієнта оглянули лікарі за всіма передбаченими спеціальностями та проведені всі необхідні обстеження. У випадку, якщо певне обстеження не було проведене (певний спеціаліст не оглянув пацієнта), у відповідній графі зазначається причина цього. У такому випадку огляд вважається незавершеним.

Карта обліку диспансеризаціїЧитайте: "Стерилізація медичних виробів: внутрішня інструкція"

Принципи формування картотеки

Карти обліку диспансеризації зберігають в медичних закладах в картотеках. Окремі картотеки формуються:

 • при поліклініках, що обслуговують доросле населення – картотеку формують за дільничним принципом;
 • при поліклініках, що обслуговують дитяче населення;
 • при підліткових кабінетах, цехових дільницях (за наявності таких підрозділів при міських поліклініках);
 • при здоровпунктах промислових підприємств – у випадку, якщо працівники цих підприємств не прикріплені до поліклініки за цеховим принципом;
 • при ЦРЛ та районних лікарнях - форми № 131/о заводять на населення, що проживає у районному центрі та сільських населених пунктах приписної дільниці;
 • при сільських амбулаторіях та дільничних лікарнях.

В картотеках для дорослого населення медичну документацію розподіляють на дві категорії, залежно від статусу пацієнтів:

 • перша категорія — особи, яких безпосередньо обслуговує даний амбулаторно-поліклінічний заклад;
 • друга – пацієнти, що прикріплені до поліклініки  через роботу чи навчання.

При медичних закладах, які обслуговують дитяче населення, форма № 131/о всередині картотеки розподіляється за дільничним принципом. В разі, якщо поділу населення на дільниці не передбачено, медична документація зберігається в єдиній картотеці. Правдивість внесеної до документа інформації підтверджує своїм підписом лікар, відповідальний за проведення диспансерного нагляду.зміст

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді