Медичний стаж: як рахувати в Україні?

Дізнайтеся, як вираховується медичний стаж та як обчислюється надбавка в разі роботи лікаря за сумісництвом на 0,5 ставки.

Порядок виплати надбавки за вислугу років медичним та фармацевтичним працівникам визначений постановою Кабінету Міністрів України № 1418 від 19.12.2009 (далі - Порядок № 1418). Положення постанови стосуються медпрацівників як державних, так і комунальних лікувальних закладів, які отримали базову та неповну вищу медичну освіту. Цей документ визначає також розмір надбавки за медичний стаж фахівцям із вищою немедичною освітою, що працюють у лікувальних закладах.

Медичний стаж: як рахувати в Україні?Читайте: "Підвищення посадових окладів медичних працівників: кого торкнулися позитивні зміни?"

 

Надбавка за медичний стаж – як визначити?

Розмір надбавки за вислугу років для медпрацівників визначають на основі медичного стажу. Порядок № 1418 передбачає включення до стажу роботи, необхідного для нарахування надбавки, повного терміну роботи на лікарських посадах за усіма лікарськими спеціальностями як в державних, такі в комунальних лікувальних закладах. Надбавка за вислугу років нараховується як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом. Згідно з пунктом 7 Порядку медичний стаж для лікаря розраховується сумарно за усіма місцями роботи незалежно від форми власності медичних закладів, у яких він працював, та їх підпорядкування. Перелік медичних закладів, на які поширюється дія Постанови, визначений в наказі Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження переліків закладів охорони здоров’я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров’я» від 28.10.2002 № 385.

Надбавку за медичний стаж розраховують на основі стажу роботи. Якщо він перевищує:

  • 3 роки — до посадового окладу додають 10%;
  • 10 років — додають 20%;
  • 20 років – додають 30%.

Тривалість стажу для розрахунку надбавки визначають на основі записів у трудовій книжці чи в іншому документі, який (відповідно до законодавства) підтверджує наявність спеціального стажу роботи.

Розрахунок надбавки за медичний стаж в Україні здійснюють щомісяця, виходячи з розміру посадового окладу за фактично відпрацьований медичний стаж та без урахування інших надбавок. Виплата надбавки має відбуватись як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом.

Медичний стаж: як рахувати в Україні?Читайте: "Права и обязанности медсестры"

 

Зміна суми надбавки за вислугу років

Якщо працівник отримав право на збільшення надбавки, її перерахунок та виплата в новому розмірі відбудеться з місяця, наступним після того, в якому виникло це право. Якщо особу було прийнято на роботу впродовж місяця, розмір надбавки за вислугу років їй буде розраховано у відсотках від теперішнього посадового окладу пропорційно до відпрацьованого впродовж місяця робочого часу. Відповідальність за своєчасний перерахунок та виплату надбавки покладена законодавством на роботодавця.

 Приклад:

Лікар протягом 16 років працював в комунальному закладі охорони здоров’я на 0,5 ставки. Поступово він перейшов на повну ставку. Як в цьому випадку буде визначатися медичний стаж та нараховуватися надбавка за вислугу років? Чи правильно вчиняє кадрова служба медичного закладу, розраховуючи стаж роботи лікарю як половину відпрацьованого часу, мотивуючи це тим, що він працював на 0,5 ставки?

Законодавець чітко зазначає: у випадку, якщо особа певний час працювала на посаді лікаря на 0,5 ставки, а надалі перейшла на повну посаду, медичний стаж для нарахування надбавки за вислугу років розраховують, додаючи час роботи на 0,5 ставки в повному обсязі до часу роботи на повну ставку. В нашому випадку лікарю повинні зарахувати до стажу роботи всі 16 років роботи на 0,5 ставки. Адміністрація лікарні несе відповідальність за перерахунок та виплату надбавки.зміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики