Коли потрібно підписувати листок непрацездатності у головного лікаря

4424

Запитання

Відповідь

Листок непрацездатності, виданий у встановленому законодавством порядку, є підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності. Тож з огляду на важливе значення цього документа у нарахуванні матеріального забезпечення, зрозумілою є увага до його правильного оформлення.

Порядок заповнення листка непрацездатності регулюють, зокрема, норми:

  • Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом МОЗ України від 13.11.2001 № 455 (далі — Інструкція № 455);
  • Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності, затвердженої наказом МОЗ України, Мінпраці та соцполітики України, ФСС з тимчасової втрати працездатності, ФСС від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 03.11.2004 № 532/274/136-ос/1406 (далі — Інструкція № 532).

Як визначає пункт 1.10 Інструкції № 455, особам, у яких тимчасова непрацездатність настала поза постійним місцем проживання і роботи (під час відрядження, санаторно-курортного лікування, відпустки тощо), листок непрацездатності (довідка) видається за місцем їх тимчасового перебування з дозволу головного лікаря лікувально-профілактичного закладу на число днів непрацездатності. Вимоги до оформлення цього дозволу конкретизує пункт 3.8 Інструкції № 532. Він передбачає у листку непрацездатності, що видається особам, у яких тимчасова непрацездатність настала поза постійним місцем проживання і роботи, проставляти підпис головного лікаря і засвідчувати його круглою печаткою закладу охорони здоров’я. Такий запис виконують у графі «Видачу листка непрацездатності дозволяю», інформацію про це також обов’язково записують у медичних картах амбулаторного чи стаціонарного хворого.

Тобто і в Інструкції № 455, і в Інструкції № 532 простежуються дві одночасні умови, потрібні для того, аби листок непрацездатності засвідчувався підписом головного лікаря та круглою печаткою закладу охорони здоров’я. А саме, коли тимчасова непрацездатність настала поза:

  • постійним місцем проживання;
  • місцем роботи.

Натомість якщо тимчасова непрацездатність настає за постійним місцем проживання, попри те що це відбувається поза постійним місцем роботи, листок непрацездатності не потребує підпису головного лікаря та засвідчення круглою печаткою закладу охорони здоров’я.

Отже, підпис головного лікаря у листку  непрацездатності, виданому у місці проживання, яке не збігається з місцем роботи, проставляти не потрібно.

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Статті за темою

Усі статті за темою

СОП «Тестування на вірусні гепатити B і C із використанням швидких тестів»: зразок

Зразок СОП допоможе впорядкувати процедуру і дотримати техніки безпеки під час визначення антитіл до вірусу гепатиту B та C в цільній крові, сироватці чи плазмі з метою діагностики гепатиту B та C
251