Журнал обліку лікарських засобів та медичних виробів: як оформлювати

Автор
Експертна редакція порталу
Розберіться, які журнали обліку ліків та медвиробів слід заповнювати в закладах охорони здоров'я. З'ясуйте, як це робити відповідно до рекомендацій МОЗ

Організація обігу медичних виробів та лікарських засобів

 

У ЗОЗ лікарські засоби та медичні вироби приймають, зберігають, відпускають та обліковують у місцях їх зберігання матеріально відповідальні особи.

Увага! Відповідальний за зберігання медичних виробів та лікарських засобів — це особа, з якою укладено договір про повну матеріальну відповідальність.

У місцях зберігання (знаходження, використання) лікарських засобів та медичних виробів відповідальні ведуть:

  • кількісний облік їх руху
  • оперативний облік певних їх видів

Вони фіксують всі операції з надходження, руху та вибуття лікарських засобів і медвиробів у первинних документах та облікових регістрах. Для цього використовують форми, подані в додатках 1—8 до Методичних рекомендацій ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров'я (наказ МОЗ від 09.09.2014 № 635 , у редакції наказу МОЗ від 24.06.2019  № 1428).

Далі з'ясуємо, як відбувається заповнення журналів обліку лікарських засобів.

✅✅✅ Облік ліків та медвиробів у закладах охорони здоров’я

Оформлення журналів обліку лікарських засобів у відділеннях

 

Надходження лікарських засобів та медвиробів зі складу та їх використання у кожному відділенні матеріально відповідальні особи відображають у журналі обліку відділеннями отриманих і використаних лікарських засобів та медичних виробів.

Форму журналу обліку використання лікарських засобів містить в додаток 5 до Методичних рекомендацій ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров'я (далі — Методичні рекомендації).

В журналі має бути  відображено рух лікарських засобів помісячно.

Зокрема, в окремих графах журналу обліку медичних препаратів зазначають:

Графа

Що вказати

8

кількість виданих лікарських засобів та медичних виробів на пости (маніпуляційні кімнати, кабінети)

9

дані про фактичне використання запасів, які повинні відповідати даним графи 4 «Використано», зазначених у Звіті про надходження і використання лікарських засобів та медичних виробів постами (маніпуляційними кімнатами, кабінетами) (додаток 8 до Методичних рекомендацій)

10

залишок на кінець місяця, який визначають так: залишок на початок місяця (графа 3) плюс надійшло (графа 6) мінус фактично використано (графа 9) становить залишок на кінець місяця (графа 10)

 

Алла Худякова шеф-редактор Експертус Охорона здоров'я
За алгоритмом створіть сильну медичну команду та виведіть якість послуг ЗОЗ на новий рівень. Станьте лідером, до якого прислухається весь медичний персонал

Журнал обліку відділеннями отриманих і використаних лікарських засобів та медичних виробів

Журнал обліку лікарських засобів: зразок

Скачати

Облік ліків та медвиробів на постах (у маніпуляційних кімнатах, кабінетах)

На пости (маніпуляційні кімнати, кабінети) лікарські засоби та медичні вироби видають головні (старші) медичні сестри відділень.

Медсестри постів ведуть журнал обліку фактично отриманих і використаних лікарських засобів та медичних виробів постами (маніпуляційними кімнатами, кабінетами), поданий у додатку 7 до Методичних рекомендацій. 

Увага! На підставі даних цього журналу медсестри постів не пізніше 1-го числа місяця, наступного за звітним, складають та подають головній (старшій) медичній сестрі відділення звіт про надходження і використання лікарських засобів та медичних виробів постами (маніпуляційними кімнатами, кабінетами)

Журнал обліку фактично отриманих і використаних лікарських засобів та медичних виробів постами (маніпуляційними кімнатами, кабінетами)

Журнал обліку лікарських засобів: зразок

Скачати

Журнали для обліку окремих груп ліків

Раніше обов'язком матеріально відповідальних осіб було ведення оперативного предметно-кількісного обліку певних груп ліків. Однак предметно-кількісний облік отруйних та сильнодіючих препаратів скасували (наказом МОЗ від 04.10.2018 МОЗ № 1819 змінено наказ МОЗ від 19.07.2005 № 360). Детальніше про це читайте в статті про оформлення журналу обліку отруйних, сильнодіючих та комбінованих лікарських засобів. 

Облік наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів ведуть у журналах, форми яких затверджено наказом МОЗ «Про деякі питання придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я» від 07.08.2015 № 494.

Облік крові, її компонентів, препаратів і кровозамінників при їх заготівлі та переробці на станціях і у відділеннях переливання крові ведуть за формами, визначеними наказом МОЗ від 14.02.2012 № 110.зміст

Ефективний керівник медсестринського персоналу

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді