Електронний рецепт на медичні вироби: як виписувати

Автор
провідний консультант з питань охорони здоров'я
У 2023 році у пацієнтів з’явилася можливість отримувати деякі медичні вироби на пільгових умовах за рецептом. У статті розглянемо всі нюанси виписування е-рецепта на медвироби

Реімбурсація ліків — це повне або часткове відшкодування суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, вартості лікарських засобів або медичних виробів, що були відпущені пацієнту на підставі рецепта, за рахунок коштів Державного бюджету України.

Електронний рецепт — це  цифровий аналог паперового рецепту, який створюється, зберігається і передається з використанням медичної інформаційної системи в електронній системі охорони здоров'я (ЕСОЗ). 

Адміністрування програми «Доступні ліки» належить НСЗУ. Це дає пацієнтам змогу отримувати лікарські препарати та медичні вироби за рецептом у будь-якій аптеці-учасниці програми. Лікарі ж отримують можливість розширити виписування рецептів за програмою пацієнтам незалежно від їх місця проживання.

Із 31 серня 2023 року діє оновлений перелік ліків, затверджений наказом МОЗ «Про затвердження Переліків лікарських засобів і медичних виробів, які підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, станом на 10 серпня 2023 року» від 21.08.2023 № 1495. Перелік медвиробів, що підлягають реімбурсації, мав запрацювати з 1 жовтня. Спочатку МОЗ виклало цей перелік у новій редакції (наказ МОЗ «Про внесення змін до Переліку медичних виробів, які підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, станом на 10 серпня 2023 року» від 22.09.2023 № 1671). А наказом від 30.09.2023 № 1717 перенесло початок реімбурсації медвиробів за оновленим переліком на 8 жовтня.

Тож у 2023 році вперше в програмі реімбурсації в Україні з'явилися медичні вироби, а саме «Тест-смужки для визначення рівня глюкози для індивідуального глюкометра».

Організація обігу медичних виробів та лікарських засобів

Який лікар може виписати електронний рецепт на медичні вироби

Електронний рецепт (е-рецепт) може виписати не лише лікар, з яким пацієнт уклав декларацію, а й лікар-спеціаліст.

 Е-рецепт на тест-смужки можуть виписати:

 • терапевт, педіатр або сімейний лікар, тобто лікар, з яким пацієнт уклав декларацію
 • лікарі зі спеціальністю «Ендокринологія», «Дитяча ендокринологія»

Заклад, в якому працюють лікарі, повинен бути зареєстрований в ЕСОЗ.

Електронний рецепт на медичні вироби: як виписати 

Правила виписування рецептів на лікарські засоби і медичні вироби затверджені наказом МОЗ «Про затвердження Правил виписування рецептів на лікарські засоби і медичні вироби, Порядку відпуску лікарських засобів і медичних виробів з аптек та їхніх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків» від19.07.2005  № 360, у редакції наказу від 15.03.2023 № 494.

Під час взаємодії з пацієнтом, лікар виписує рецепт на тест смужки за найменуванням медичного виробу, тобто «Тест-смужки для визначення рівня глюкози для індивідуального глюкометра». В електронному рецепті вказується тип за Національним класифікатором 024:2019 «30221 — Реагент швидкого тестування на глюкозу».

Лікар виписує рецепт з розрахунку, що максимальна добова доза — 5 тест-смужок. Максимальний період курсу лікування за рецептом — 90 календарних днів.

При виписуванні рецепту лікар вказує ту кількість тест-смужок, яку пацієнт зможе отримати в аптеці, з урахуванням кількості в упаковці.

Рецепт на медичні вироби тест-смужки виписуються пацієнтам з встановленим і внесеним в ЕСОЗ діагнозом:

 • лікар первинної допомоги — код «Т89 — Інсулінозалежний цукровий діабет» за ICPC2;
 • лікар-ендокринолог — код «Е10 — Цукровий діабет першого типу за МКХ-10.

План лікування створювати для виписування е-рецепта на медичні вироби не вимагається.

Одночасно рецепт можна виписати лише на медичні вироби, для цього створена окрема вкладка для ліків та медичних виробів.

Розглянемо на прикладі покрокову інструкцію виписування е-рецепту на тест-смужки через систему Helsi:

 1. Після встановлення діагнозу та внесення інформації в ЕСОЗ зайдіть у вкладку е-рецепт МВ та натисніть кнопку додати (Рис. 1)

Рис. 1

 1. Оберіть з переліку медичний виріб (Рис. 2)

Рис. 2

 1. Заповніть курс лікування та оберіть необхідну кількість на курс (Рис. 3)

Рис. 3

 1. Для завершення виписування рецепту підтвердіть номер телефону пацієнта (Рис. 4)

Рис. 4

 1. Накладіть ЕЦП
 2. За запитом пацієнта (його представника) надайте інформаційну довідку в паперовій формі, що сформована системою та містить відомості про номер виписаного електронного рецепта, код підтвердження, дату виписування електронного рецепта, а також інформацію про виписаний лікарський засіб або медичний виріб  (Рис. 5)

Рис. 5

 1. Виписати ще один рецепт на медичний виріб, поки попередній рецепт перебуває у статусі активний чи не погашений, а термін виписки нового рецепту не підійшов, ви не зможете (Рис. 6)

Рис. 6

Новий електронний рецепт на медичний виріб, який підлягає реімбурсації, з однаковим найменуванням медичного виробу, може бути виписаний не раніше ніж:

 • за 7 календарних днів до закінчення строку, на який було виписано попередній електронний рецепт на медичний виріб, якщо такий строк становить або перевищує 21 календарний день;
 • за 3 календарні дні до закінчення строку, на який було виписано попередній електронний рецепт на медичний виріб, якщо такий строк є меншим за 21 календарний день.

Строк, на який було виписано електронний рецепт на медичний виріб, який підлягає реімбурсації, відраховується від зазначеної в Реєстрі дати закінчення попереднього курсу лікування пацієнта за електронним рецептом на такий медичний виріб.

Всі е-рецепти та їх статус будуть відображатися у медичній карті пацієнта (Рис. 7):