Посадова інструкція лікаря-ендокринолога ендокринологічного відділення

Скачайте посадову інструкцію та дізнайтеся, що робить лікар ендокринолог, які права і обов'язки цього спеціаліста та хто може його замінити у випадку тимчасової відсутності

Лікар-ендокринолог вищої кваліфікаційної категорії — це професіонал у галузі лікувальної справи, за Класифікатором професій спеціальність «Лікар-ендокринолог» має код  КП 2221.2. 

Метою роботи лікаря-ендокринолога вищої кваліфікаційної категорії є діагностування порушень роботи ендокринної системи, надання спеціалізованої лікувально-профілактичної та консультативної допомоги людям, які страждають на ендокринні захворювання, нормалізувати гормональну регуляцію в пацієнтів. У роботі лікар-ендокринолог керується Положенням про ендокринологічне відділення, принципами та правилами медичної етики й деонтології, правилами внутрішнього трудового розпорядку та локальними нормативними актами лікарні, цією посадовою інструкцією, розпорядженнями й дорученнями вищого керівництва. 

Пройти курс "Благодійна і гуманітарна допомога у медзакладі"

Посадова інструкція ендокринолога

Посадова інструкція лікаря-ендокринолога ендокринологічного відділення

Скачати

✅✅✅ Семінари та вебінари для медиків

Посадові обов’язки ендокринолога 

Лікар-ендокринолог вищої кваліфікаційної категорії: 

 • оглядає, тестує пацієнта, збирає скарги, анамнез життя, інтерпретує та аналізує отриману інформацію щодо порушення ендокринного статусу людини 
 • розробляє план лікування пацієнта із захворюваннями ендокринної системи з огляду на діагноз, клінічну картину та вік
 • призначає лікарські препарати (медичні вироби), немедикаментозну терапію (лікувальне харчування, фізичні навантаження тощо), контролює побічні дії лікарських засобів 
 • у разі тяжкого перебігу захворювання та/або за наявності ускладнень направляє пацієнта до стаціонару лікарні для оперативного хірургічного лікування/втручання 
 • проводить моніторинг ефективності та безпеки консервативного лікування, коригує план лікування пацієнта залежно від особливостей перебігу захворювання
 • у разі суперечливих питань щодо ендокринних захворювань та їх ускладнень бере участь у роботі МСЕК під час визначення ступеня втрати працездатності 
 • консультує студентів-ендокринологів та медичний персонал, який проходить навчання, проводить для них семінари з ендокринології 
 • оформлює медичну та іншу документацію відповідно до встановлених правил і термінів

 

Вимоги до знань лікаря-ендокринолога вищої кваліфікаційної категорії 

Щоб успішно виконувати свою роботу спеціаліст повинен знати: 

 • законодавство про охорону здоров’я та нормативні акти, що регламентують діяльність органів управління й закладів охорони здоров’я 
 • генетичні та імунологічні основи патології ендокринних органів 
 • загальні, функціональні та спеціальні методи дослідження в ендокринології 
 • клініку, сучасні методи профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та диспансеризації 
 • правила оформлення медичної документації 
 • інформаційні та інтернет-технології 

Кваліфікаційні вимоги до лікаря-ендокринолога 

Згідно з посадовою інструкцією, щоб працювати за спеціальністю «лікар-ендокринолог», спеціаліст повинен мати вищу освіту другого рівня за ступенем магістра в галузі «Охорона здоров’я», напрямом підготовки «Медицина», пройти інтернатуру за спеціальністю «Терапія» з наступною спеціалізацією «Ендокринологія», підвищувати кваліфікацію (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо), мати сертифікат лікаря-кардіолога та посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності, стаж роботи за фахом понад 10 років.

 


зміст

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді