Звіт щодо надання психіатричної допомоги населенню: форма № 10

Автор
головний редактор Вищої школи безперервного професійного розвитку
Психіатричні заклади щорічно подають до 5 січня звіт про надання психіатричної допомоги: як його заповнювати?

Ваш доступ до курсів підвищення кваліфікації

 

Психіатричні заклади всіх форм власності та фізичні особи — підприємці (ФОП) складають єдину щорічну звітність щодо надання психіатричної допомоги населенню. Це стосується закладів, які провадять господарську діяльність з медичної практики на підставі ліцензії й у звітному році надавали психіатричну допомогу населенню, зокрема й особам із розладами психіки та поведінки внаслідок уживання психоактивних речовин.

 ! Закладом з надання психіатричної допомоги є психіатричний, наркологічний чи інший спеціалізований заклад охорони здоров’я, центр, відділення, кабінет тощо, інші заклади та установи будь-якої форми власності, діяльність яких пов’язана з наданням психіатричної допомоги. Так визначає пункт 22 Пояснень до Переліку закладів охорони здоров’я, затверджених наказом МОЗ від 28.10.2002 № 385, зі змінами згідно з Наказом № 190, що діють з 21 червня 2022 року.

Наказ МОЗ «Про затвердження форми звітності щодо надання психіатричної допомоги населенню» від 30.11.2017 № 1504 скасував форми звітності:

 • № 10 «Звіт про захворювання осіб з розладами психіки та поведінки за 20     рік» (річна)
 • № 11 «Звіт про захворювання осіб з розладами психіки та поведінки через уживання психоактивних речовин за 20     рік» (річна)

Водночас Наказ № 1504 затвердив форму звітності № 10 «Звіт щодо надання психіатричної допомоги населенню за 20__ рік».

✅✅✅ Звідки брати дані про осіб, що перебувають на психіатричному чи наркологічному обліку?

Бланк форми № 10 «Звіт  про надання психіатричної допомоги населенню»

 

Звіт щодо надання психіатричної допомоги населенню: форма № 10

Скачати

 

Звіт про психіатричну допомогу за формою 10: як правильно заповнити

Чітко та без скорочень зазначте найменування юридичної особи (прізвище, ім’я, по батькові для ФОП), яка надсилає звіт.

Юридичні особи мають вказати місцезнаходження особи та код за ЄДРПОУ, а ФОП — реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).

NB! Якщо через релігійні переконання ви відмовилися прийняти РНОКПП й офіційно повідомили про це відповідний орган контролю, маєте відмітку у паспорті, тоді замість РНОКПП зазначте серію і номер паспорта.

Звіт 10 заповнюйте на підставі форм первинної облікової документації.

Медичні форми, на підставі яких заповнюють звіт про психіатричну допомогу

Форма документа

Назва документа

Наказ МОЗ, котрим затверджена форма

 

№ 025/о

 

Медична карта амбулаторного хворого

№ 110 від 14.02.2012

№ 030-1/о

Контрольна карта диспансерного нагляду за хворим на розлади психіки та поведінки внаслідок уживання психоактивних речовин

№ 435 від 29.05.2013

№ 016/о

Зведена відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі, відділенні або профілю ліжок

№ 184 від 26.07.1999

№ 039/о

Відомість обліку відвідувань у поліклініці (амбулаторії), диспансері, центрі первинної медико-санітарної допомоги, консультації, вдома

№ 527 від 28.07.2014 (у редакції наказу № 157)

№ 104/о

Висновок комісії лікарів-психіатрів щодо особи, до якої застосовуються примусові заходи медичного характеру, № ___

№ 527 від 28.07.2014

 

Якщо ви юридична особа і маєте кілька закладів охорони здоров’я, звіт заповнює суб’єкт господарювання в кожному закладі окремо.

У разі провадження фізичною особою - підприємцем медичної практики за кількома місцями її провадження звіт заповнюється для кожного місця провадження окремо.

✎ Чи можна подати в електронному вигляді?

Так, звітність можна подати в електронному вигляді. Для цього форму № 10 заповніть на офіційному сайті державної установи «Центр психічного здоров’я і моніторингу наркотиків та алкоголю Міністерства охорони здоров’я України».

На останній сторінці зазначте:

 • прізвище, ім’я, по батькові керівника закладу охорони здоров’я (ФОП)
 • прізвище, ім’я, по батькові та контактний номер телефону виконавця
 • електронний цифровий підпис керівника закладу охорони здоров’я (ФОП)
 • дату заповнення форми

Після того як заповните форму в електронному вигляді, зможете її роздрукувати.

! Подання форми № 10 та обробка інформації, внесеної через офіційний сайт державної установи «Центр психічного здоров’я і моніторингу наркотиків та алкоголю Міністерства охорони здоров’я України», здійснюються з урахуванням вимог законодавства у сфері електронного документообігу, цифрового електронного підпису та захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах.

Звіт про психіатричну допомогу населенню: що зазначати в кожній таблиці

Форма № 10 містить 14 таблиць, у яких потрібно зазначити наявні показники. Якщо показника немає, просто залиште поле для заповнення порожнім.

Як заповнювати таблиці форми № 10

Табл.

Назва

Що зазначати

1000

«Амбулаторна психіатрична допомога»

Дані про кількість осіб з розладами психіки та поведінки, яким у звітному році надавалась амбулаторна психіатрична допомога

У рядку 1.0 зазначається загальна кількість осіб з усіма розладами психіки та поведінки, яким надавалась амбулаторна психіатрична допомога.

У рядках 2.0-12.0 зазначаються дані про розлади психіки та поведінки згідно з МКХ-10.

Окремі рядки, що стосуються розладів психіки та поведінки внаслідок уживання психоактивних речовин (далі — ПАР), містять більшу деталізацію щодо видів ПАР, аніж це передбачено МКХ-10, тому діагнози після коду мають позначення «(частина)».

У рядках 3.1.10, 3.2.10, 3.3.9, 3.4.9 зазначаються дані щодо розладів психіки та поведінки внаслідок уживання поєднаних ПАР, якщо не можна визначити основну ПАР. Під час зазначення розладу слід надавати перевагу діагнозам із зазначенням конкретної ПАР або групи ПАР.

 

1100

«Амбулаторна психіатрична допомога особам з розладами психіки та поведінки внаслідок ін’єкційного вживання ПАР»

Дані про кількість осіб з розладами психіки та поведінки внаслідок ін’єкційного вживання ПАР, яким у звітному році надавалась амбулаторна психіатрична допомога.

Зазначається кількість осіб з розладами психіки та поведінки внаслідок вживання ПАР відповідно до найменувань розладів за МКХ-10. Окремі рядки містять більшу деталізацію щодо видів ПАР, аніж це передбачено МКХ-10, тому діагнози після коду мають позначення «(частина)».

1200

«Замісна підтримувальна терапія (ЗПТ)»

Дані про кількість осіб з розладами психіки та поведінки, яким у звітному році надавалась замісна підтримувальна терапія (далі — ЗПТ)

У рядку 1.0 зазначається загальна кількість осіб з усіма розладами психіки та поведінки, яким надавалась ЗПТ.

У рядках 2.0-5.2 зазначаються дані про 24 розлади психіки та поведінки згідно з МКХ-10.

У рядках 2.2, 3.2, 4.2, 5.2 зазначаються дані щодо розладів психіки та поведінки внаслідок уживання поєднаних ПАР, якщо не можна визначити основну ПАР. Під час зазначення розладу слід надавати перевагу діагнозам із зазначенням конкретної ПАР або групи ПАР.

 

1300

«Амбулаторна психіатрична допомога у примусовому порядку (АПДПП)»

Дані про кількість осіб з розладами психіки та поведінки, яким у звітному році надавалась амбулаторна психіатрична допомога у примусовому порядку (далі — АПДПП), у тому числі :

 • призначена судом у кримінальному провадженні: амбулаторний вид примусових заходів медичного характеру, — щодо осіб, які вчинили суспільно небезпечні дії (рядки 1.0-1.8.1),
 • призначена судом у цивільному процесі — щодо осіб, які не вчиняли суспільно небезпечних дій, але у зв’язку з розладами психіки та поведінки потребують АПДПП (рядки 2.0-2.8.1).

1400

«Амбулаторна психіатрична допомога особам з інвалідністю внаслідок розладу психіки та поведінки»

Дані про кількість осіб з інвалідністю внаслідок розладу психіки та поведінки, яким у звітному році надавалась амбулаторна психіатрична допомога.

У рядках 1.0-9. зазначається кількість осіб з розладами психіки та поведінки відповідно до найменувань розладів за МКХ-10

1500

«Амбулаторна психіатрична допомога особам, визнаним судом недієздатними та обмежено дієздатними»

Дані про кількість осіб, визнаних судом недієздатними та обмежено дієздатними, яким у звітному році надавалась амбулаторна психіатрична допомога.

У таблиці зазначається кількість осіб, визнаних судом недієздатними (графи 1-11) та обмежено дієздатними (графи 12-22), яким було розпочато надання амбулаторної психіатричної допомоги, яким надавалась амбулаторна психіатрична допомога на кінець року та яким було завершено надання амбулаторної психіатричної допомоги

2000

«Стаціонарна психіатрична допомога»

Дані про кількість осіб з розладами психіки та поведінки, яким у звітному році надавалась стаціонарна психіатрична допомога.

У рядках 1.0-12.0 зазначається кількість осіб з розладами психіки та поведінки відповідно до найменувань розладів за МКХ-10. Окремі рядки, що стосуються розладів психіки та поведінки внаслідок уживання ПАР, містять більшу деталізацію щодо видів ПАР, аніж це передбачено МКХ-10, тому діагнози після коду мають позначення «(частина)».

2100

«Стаціонарна психіатрична допомога особам з розладами психіки та поведінки внаслідок ін’єкційного вживання ПАР»

Дані про кількість осіб з розладами психіки та поведінки внаслідок ін’єкційного вживання ПАР, яким у звітному році надавалась стаціонарна психіатрична допомога.

У рядку 1.0 зазначається загальна кількість осіб з усіма розладами психіки та поведінки внаслідок ін’єкційного вживання ПАР, яким надавалась стаціонарна психіатрична допомога.

У рядках 2.0-5.9 зазначаються дані про розлади психіки та поведінки внаслідок вживання ПАР згідно з МКХ-10.

У рядках 2.9, 3.9, 4.9, 5.9 зазначаються дані щодо розладів психіки та поведінки внаслідок уживання поєднаних ПАР, якщо не можна визначити основну ПАР. Під час зазначення розладу слід надавати перевагу діагнозам із зазначенням конкретної ПАР або групи ПАР.

 

2200

«Госпіталізація до закладу з надання психіатричної допомоги в примусовому порядку»

Дані про кількість осіб з розладами психіки та поведінки, яким у звітному році надавалась стаціонарна психіатрична допомога у вигляді госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги в примусовому порядку, в тому числі призначені судом у кримінальному провадженні щодо осіб, які вчинили суспільно небезпечні дії, примусові заходи медичного характеру у вигляді госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги:

 • із суворим наглядом (рядки 1.0-1.8.1),
 • із посиленим наглядом (рядки 2.0-2.8.1),
 •  із звичайним наглядом (рядки 3.0-3.8.1)

Дані госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги в примусовому порядку, призначеної судом у цивільному процесі, щодо осіб, які не вчиняли суспільно небезпечних дій, але потребують такої допомоги у зв’язку з розладами психіки та поведінки (рядки 4.0-4.8.1).

2300

«Стаціонарна психіатрична допомога особам з інвалідністю внаслідок розладу психіки та поведінки»

Дані про кількість осіб з інвалідністю внаслідок розладу психіки та поведінки, яким у звітному році надавалась стаціонарна психіатрична допомога.

2400

«Стаціонарна психіатрична допомога особам, визнаним судом недієздатними та обмежено дієздатними»

Дані про кількість осіб, визнаних судом недієздатними (графи 1-11) та обмежено дієздатними (графи 12-22), яким у звітному році надавалась стаціонарна психіатрична допомога.

3000

«Психіатрична допомога у денних стаціонарах»

Дані про кількість осіб з розладами психіки та поведінки, яким у звітному році надавалась психіатрична допомога у денних стаціонарах

У рядку 1.0 зазначається загальна кількість осіб з усіма розладами психіки та поведінки, яким надавалась психіатрична допомога у денних стаціонарах.

У рядках 2.0-12.0 зазначаються дані про розлади психіки та поведінки згідно з МКХ-10.

У рядках 3.1.10, 3.2.10, 3.3.9, 3.4.9 зазначаються дані щодо розладів психіки та поведінки внаслідок уживання поєднаних ПАР, якщо не можна визначити основну ПАР. Під час зазначення розладу слід надавати перевагу діагнозам із зазначенням конкретної ПАР або групи ПАР.

4000

«Кадрове забезпечення закладу охорони здоров’я, що надавав психіатричну допомогу»

Дані про кадрове забезпечення закладу охорони здоров’я, що надавав психіатричну допомогу.

У  рядках 1-18 зазначається кількість фахівців, задіяних у наданні психіатричної допомоги, зокрем:

 • у рядках 1-11 зазначаються посади лікарів різних спеціальностей;
 • у рядку 12 — кількість посад психологів з вищою немедичною освітою;
 • у рядку 13 — логопедів;
 • у рядку 14 — педагогів;
 • у рядку 15 — соціальних працівників (із вищою освітою);
 • у рядку 16 — соціальних працівників (без вищої освіти);
 •  у рядку 17 —  медичних сестер соціальної допомоги,
 • у рядку 18 — медичних сестер.

У табличці зазначається розподіл кількості посад за кількістю:

 1. фізичних осіб (графи 1-3),
 2. штатних посад (графи 4-6),
 3. зайнятих посад (графи 7-9).

 Кількість посад у кожній з трьох граф розподіляється за мережами —  амбулаторною, стаціонарною, денним стаціонаром.

4100

«Медичні спеціальності, за якими провадилась медична практика фізичною особою - підприємцем»

Назви медичних спеціальностей, за якими провадилась медична практика фізичною особою - підприємцем.

 

Отже, нічого складного немає. Головне — подайте звітність до 5 січня, укажіть у ній усі показники (якщо їх немає — не вказуйте нічого) та зазначте повну назву юридичної особи або ФОП, яка подає звіт.

 зміст

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді