Санітарний паспорт рентгенкабінету: документи для оформлення

Перегляньте перелік документів, які потрібно зібрати для оформлення санітарного паспорта ренгенкабінету, а також дізнайтеся важливі нюанси підготовки цього документа.

Підставою для дозволу експлуатування рентгенівського кабінету є санітарний паспорт, виданий територіальним закладом державної санітарно­-епідеміологічної служби України. Також санітарний паспорт оформлюють на право зберігання та експлуатування пересувних і переносних (палатних) рентгенівських апаратів.

Санітарний паспорт рентгенкабінету: документи для оформленняЧитайте: "Вимоги з охорони праці для рентгенодіагностичних кабінетів"

  

За необхідності продовження строку дії санітарного паспорта керівник закладу охорони здоров’я подає повідомлення до територіального закладу державної санітарно-­епідеміологічної служби України та відповідні документи не менше ніж за 6 місяців до закінчення дії попереднього санітарного паспорта, а також у разі зміни умов експлуатування рентгенівського кабінету (заміна апарата, ремонт чи заміна випромінювача, зміна планування приміщення кабінету тощо).

За необхідності продовження строку дії санітарного паспорта керівник закладу охорони здоров’я подає повідомлення до територіального закладу державної санітарно­епідеміологічної служби України та відповідні документи не менше ніж за 6 місяців до закінчення дії попереднього санітарного паспорта, а також у разі зміни умов експлуатування рентгенівського кабінету.

Санітарний паспорт рентгенкабінету: документи для оформленняЧитайте: "Фізіотерапевтичний кабінет: організація приміщень та охорона праці"

Документи для оформлення санітарного паспорту рентгенкабінету:

 • Копія висновку державної санітарно­-епідеміологічної експертизи на рентгенівський апарат, що встановлений у рентгенівському кабінеті
 • Акт комісії прийняття рентгенівського кабінету в експлуатування
 • Технічний паспорт рентгенівського кабінету та протоколи періодичного контролю фізико­-технічних параметрів рентгенівської апаратури в період експлуатування
 • Акти перевірки ефективності вентиляції (за наявності вентиляційних систем)
 • Акти випробовувань пристрою захисного заземлення з зазначенням величини опору розтікання струму основних заземлювачів, акти перевірки стану мережі заземлення медичного устаткування й електроустановок, протоколи вимірювань опору ізоляції дротів і кабелів
 • Контрольно­-технічний журнал на рентгенівський апарат

Радіаційний контроль у рентгенівських відділеннях (кабінетах) проводять: територіальні заклади державної санітарно­-епідеміологічної служби України при здійсненні запобіжного та поточного державного санітарно­епідеміологічного нагляду, територіальні рентгенгенорадіологічні відділення, штатна служба радіаційної безпеки (спеціально призначена особа в закладі) або організація, що уповноважена (атестована) на право проведення таких вимірювань.

 • Протокол дозиметричного контролю засобів захисту в рентгенівському кабінеті, суміжних приміщеннях і на прилеглих територіях
 • Протокол випробування засобів індивідуального захисту та захисних пристроїв апаратів на відповідність свинцевому еквіваленту
 • Інструкції з радіаційної безпеки та запобігання і ліквідації радіаційних аварій
 • Наказ про віднесення осіб, які працюють, до персоналу категорії А

Категорія А (персонал) — особи, які постійно чи тимчасово працюють безпосередньо з джерелами іонізуючих випромінювань

Категорія Б (персонал) — особи, які безпосередньо не зайняті роботою з джерелами іонізуючих випромінювань, але у зв’язку з розташуванням робочих місць можуть отримувати додаткове опромінення

Категорія В — усе населення

Санітарний паспорт рентгенкабінету: документи для оформленняЧитайте: "Працевлаштування інвалідів у медичному закладі"

 • Наказ про призначення особи, відповідальної за радіаційну безпеку, радіаційний контроль, та її посадові обов’язки

Відповідальним за організацію радіаційного контролю при проведенні медичних рентгенологічних процедур є керівник закладу охорони здоров’я, фізична особа — суб’єкт підприємницької діяльності.

 • Висновки медичної комісії про проходження персоналом категорії А попереднього (періодичних) медичних оглядів
 • Наказ про допуск персоналу, віднесеного до категорії А, до роботи з джерелами іонізуючого випромінювання
 • Журнал (бази даних) обліку індивідуальних доз опромінення персоналу
 • Журнали реєстрації інструктажу з радіаційної безпеки персоналу категорії А

Безперервний професійний розвиток медичних сестер у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді