Електронні медичні інформаційні системи: технічні вимоги

До процесу впровадження електронних медичних систем в кожного медзакладу виникло надто багато запитань. Нарешті в МОЗ пояснили основні аспекти початку роботи з новими технологіями, а також розповіли про процес взаємодії адмінстрацій медзакладів з НСЗУ щодо технічних аспектів роботи.

Підключення електронної медичної інформаційної системи до центральної бази даних

Медзаклади, що претендують на використання ЕМІС, мають підписати угодуз оператором або уповноваженою особою.

Зразки планів на 2020-й: скачайте

Аби використання, або підключення електронної медичної інформаційної системи  (далі – ЕМІС) до центральної бази даних (далі – ЦБД) було можливим, ЕМІС повинна відповідати технічним вимогам.   Їх визначає адміністратор ЦБД та затверджує Національна служба здоров’я України.

Оператор ЕМІС має подати адміністратору ЦБД заявку з додатком з проханням підключити ЕМІС до ЦБД. Додаток складається з:

  • даних та документації щодо права на ЕМІС або її підключення до ЦБД;
  • технічних характеристик ЕМІС;
  • даних щодо функціоналу ЕМІС для роботи в медичній електронній системі;
  • виписки з ЄДРПОУ про конкретного оператора.

Щоб не порушити конфіденційність даних про пацієнта під час телемедичного консультування, усю інформацію слід надсилати в певному виляді.

Тестування електронної медичноїї системи

Аби встановити, чи відповідає ЕМІС вимогам, адміністратор  проводить її тестування. Ця процедура триває 30 календарних днів, починаючи з моменту, коли оператор подав заявку. Процедура здійснюється за розробленою адміністратором та затвердженою Національною службою здоров’я України тестовою програмою. Адміністратор має не пізніше ніж за три дні після закінчення тестування зробити висновок та надіслати його заявнику.

Якщо тестування встановило невідповідність ЕМІС технічним вимогам, у висновку має бути зазначено, за якими саме пунктами ЕМІС не відповідає їм, а також запропоновано шляхи усунення цих недоліків.

Електронні медичні інформаційні системи: технічні вимогиЧитайте: "Доплата медсестрам за збільшення обсягу роботи: скільки та за яких умов"

У разі позитивного результату адміністратор має укласти договір про підключення ЕМІС до ЦБД з оператором. У договорі визначають функціонал ЕМІС для роботи в медичній електронній системі.

Упродовж п’ятиденного терміну з моменту підписання угоди адміністратор повинен сповістити про це населення через веб-сайт, указавши конкретного оператора та описавши функціонал ЕМІС.

Якщо оператор заявив про розширення функціоналу ЕМІС, її необхідно повторно протестувати.  

Також слід вказати, що за адміністратором залишається право тестувати ЕМІС додатково.

Зміна правовласника ЕМІС

Якщо оператор передає право власності на підключену до ЦБД ЕМІС іншому, то новий правовласник повинен подати упродовж десятиденного терміну з дня передачі заявку адміністратору щодо підписання нової угоди.  Додаток до заявки має містити ту ж саму документацію, що й первинна заявка. Проте за такої ситуації ЕМІС не тестують повторно. Якщо ж новий правовласник ЕМІС не звернувся до адміністратора, ЕМІС відключать від ЦБД.  

Електронні медичні інформаційні системи: технічні вимогиЧитайте: "Доплата за роботу з медичними відходами — коли передбачена?"

Зміни технічних вимог до системи: як актуалізувати

Населення та оператори ЕМІС мають бути проінформовані щодо зміни технічних вимог до ЕМІС. Інформацію про зміни адміністратор повинен розмістити на офіційному вебсайті. І лише через місяць після цього  зміни набирають чинності крім випадків, коли Національна служба здоров’я України встановлює інші умови. За цей час  оператори ЕМІС повинні актуалізувати систему відповідно до нових технічних вимог. Після цього ЕМІС має пройти повторне тестування. зміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики