Встановлення факту смерті людини: взаємодія ЗОЗ та правоохоронців

Як фіксується факт смерті людини в ситуації, коли ця смерть настала за місцем проживання та не має ознак насильницької смерті? Це питання повністю врегульовує сумісний наказ МОЗ, МВС та ГПУ. Дізнайтеся, який порядок затверджений законодавчо та які обов'язки у медпрацівників.

На початку грудня 2017 року набрав чинності сумісний наказ МВС, МОЗ та ГПУ «Про затвердження Порядку взаємодії між органами та підрозділами Національної поліції, закладами охорони здоров’я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини» № 1095/955/119 від 28.11.2017 року. Водночас втратив чинність наказ від 28.11.2012 року. Документ визначає покрокові дії кожної посадової особи, яка залучається до огляду трупа та видачі відповідних документів.

Наказ № 1095/955/119 визначає поняття, які при документальному засвідченні факту смерті людині:

 • насильницька смерть —  смерть, що настала в результаті механічних ушкоджень (дії тупих предметів, дії гострих предметів, падіння з висоти, дії вогнепальної зброї), асфіксії, дії крайніх температур, впливу електричного струму, променевої енергії, дії високого та низького атмосферного тиску, отруєнь;
 • підозра на насильницьку смерть — сукупність обставин, котрі дають підстави думати, що смерть могла настати в результаті впливу механічних чинників (дії тупих предметів, включаючи транспортну травму, падіння з висоти, дії гострих предметів, дії вогнепальної зброї), асфіксії, дії крайніх температур, впливу електричного струму, променевої енергії, дії високого та низького атмосферного тиску, отруєнь, включаючи раптову смерть за нез’ясованих обставин, за наявності тілесних ушкоджень;
 • смерть за місцем проживання — смерть, що настала в приміщенні (усіх його частинах), яке перебуває у власності чи користуванні особи, пристосованому для постійного чи тимчасового проживання в ньому фізичних осіб та на присадибній земельній ділянці, що прилягає до приватного будинку; виняток —  санаторно-курортні заклади та готелі.

Встановлення факту смерті людини: взаємодія ЗОЗ та правоохоронцівЧитайте: "Зарплата медсестер в 2018: приклади та робочі ситуації"

Дії працівників закладів охорони здоров’я

Встановивши факт смерті людини, працівники медичних закладів зобов’язані в щонайшвидше  повідомити про це підрозділи Національної поліції (телефон для повідомлень - 102).

Якщо медичні працівники виявили ознаки насильницької смерті людини, цей факт обов’язково зазначають в повідомленні. До моменту, поки на місце події прибудуть працівники поліції, посадові особи медичних закладів не повинні:

 • змінювати місце розташування трупа та положення речей навколо нього;
 • переміщати труп відносно його початкового положення;
 • давати дозвіл вчиняти такі дії третім особам, що присутні на місці події, у тому числі й родичам померлого;
 • виписувати лікарське свідоцтво про смерть (форма № 106/о) чи фельдшерське свідоцтво про смерть (форма № 106-1/о), затверджені наказом МОЗ України № 545 від 08.08.2006 року «Про впорядкування ведення медичної документації, яка засвідчує випадки народження і смерті».

Повідомляти підрозділи поліції працівники медичних закладів потрібно про усі встановлені ними факти смерті людини незалежно від місця її настання, про смерть породіллі, новонароджених дітей, виключаючи смерть, яка настала в лікувальному закладі та пов’язана з захворюванням.

Встановлення факту смерті людини: взаємодія ЗОЗ та правоохоронцівЧитайте: "Тарифні розряди медпрацівників: що зміниться в 2018?"

У випадку, коли смерть людини настала за місцем її проживання чи підозри на насильницьку смерть, для огляду тіла на місце події виїжджає лікар. У разі відсутності лікаря (через хворобу, відпустку чи з інших причин) у медичних закладах сільської місцевості, у яких працює лише один лікар, на місце події виїздить фельдшер закладу охорони здоров’я.

В обов’язки медичного працівника входить:

 • констатувати факт смерті людини;
 • оглянути труп;
 • повідомити підрозділ Національної поліції та адміністрацію медичного закладу, про можливість встановити причину смерті без патологоанатомічного розтину;
 • видати лікарське свідоцтво про смерть (фельдшерську довідку про смерть).

Надалі, якщо лікарське свідоцтво про смерть (фельдшерська довідка про смерть) було виписане без попереднього проведення патологоанатомічного розтину, медичний працівник (лікар, фельдшер), який видавав таке свідоцтво, має надіслати до органу та регіонального підрозділу Національної поліції копію лікарського свідоцтва про смерть (форма № 106/о) чи фельдшерського свідоцтва про смерть (форма № 106-1/о) протягом трьох днів від моменту встановлення факту смерті (окрім випадків смерті від захворювань в медичному закладі). Копія документа повинна бути завірена печаткою медичного закладу, у якому видавалось свідоцтво.

Встановлення факту смерті людини: взаємодія ЗОЗ та правоохоронцівЧитайте: "Обережно — ВІЛ: Які інфекції можуть передаватися під час виконання маніпуляцій?"

Дії працівників бюро судово-медичної експертизи

Труп має бути оглянутий слідчим чи прокурором. Долучатись до процесу огляду повинні:

 • судово-медичний експерт;
 • лікар, якщо залучити судово-медичного експерта до огляду трупа своєчасно неможливо (крім випадків смерті особи за місцем її проживання без ознак насильницької смерті).

Співробітники бюро судово-медичної експертизи виконують свої обов’язки відповідно до положень, прописаних та затверджених Порядком.

Дії працівників органів та підрозділів Національної поліції

У випадку отримання повідомлення про факт смерті людини, співробітники Національної поліції діють згідно з порядком:

 • вносять отриману інформацію (включаючи повідомлення, що надійшли від закладів охорони здоров’я) до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші дії;
 • негайно прибувають на місце події у випадку повідомлення про випадок смерті, що настала за місцем проживання особи без ознак насильницької смерті чи підозри на таку, разом з лікарем (у випадку його відсутності через хворобу, відпустку чи з інших причин у сільських населених пунктах, де в закладах охорони здоров’я працює лише один лікар, з фельдшером); за потреби до виїзду долучають інших спеціалістів;
 • проводять огляд трупа та з’ясовують обставини смерті, виконують фотофіксацію трупа та місця його виявлення;
 • складають висновок про ненасильницьку смерть людини за місцем проживання (у випадку відсутності ознак насильницької смерті чи підозри на таку); до висновку додають фотознімки.

Встановлення факту смерті людини: взаємодія ЗОЗ та правоохоронцівЧитайте: "Дезинфицирующие средства в медицине: как выбрать?"

Для огляду трупа виїжджає слідчо-оперативна група, співробітники Експертної служби МВС, судово-медичний експерт чи лікар, якщо:

 • отримали повідомлення про факт смерті, що мала насильницький характер;
 • отримали повідомлення про підозру на насильницький характер смерті;
 • в процесі встановлення факту насильницької смерті при огляді трупа, чи частини трупа, людини, смерть якої настала раптово чи за нез’ясованих обставин (наведено у схемі);
 • коли виявили труп невстановленої особи.

Про факт насильницької смерті людини невідкладно інформують прокуратуру. При отриманні такого повідомлення слідчий, прокурор оглядають:

 • місця, де виявили труп;
 • сам труп;
 • місцевість;
 • будівлю чи кімнату;
 • речі;
 • документи.

Встановлення факту смерті людини: взаємодія ЗОЗ та правоохоронцівЧитайте: "Демеркуризація приміщення: правила та алгоритм проведення"

Огляд трупа слідчим, прокурором проводять за алгоритмом

Етап огляду

Дії посадових осіб

Крок 1

До огляду трупа під час встановлення факту смерті людини долучають судово-медичного експерта чи лікаря (у випадку, коли неможливо своєчасно залучити судово-медичного експерта).

Крок 2

Огляд трупа здійснюють одночасно з оглядом місця події (житла чи іншої власності особи).

Крок 3

Після закінчення огляду труп направляють на судово-медичну експертизу для визначення причини смерті.

Крок 4

Труп можна видати лише після встановлення причини смерті та з письмового дозволу прокурора.

До огляду можуть бути допущені потерпілий, підозрюваний, захисник, законний представник чи інші учасники кримінального провадження. У випадку, коли виникають питання, що потребують спеціальних знань, слідчий чи прокурор може залучити до огляду вузьких спеціалістів. Кожна особа, долучена до огляду трупа, може робити заяви, які повинні бути долучені до протоколу огляду.

Слідчий та прокурор можуть заборонити будь-кому з присутніх залишати місце події до завершення огляду та чинити будь-які дії, що заважають огляду. Невиконання цих вимог призведе до відповідальності, передбаченої законодавством.

Встановлення факту смерті людини: взаємодія ЗОЗ та правоохоронцівЧитайте: "Аптечка для першої медичної допомоги — оновлений склад"

Під час проведення огляду трупа слідчий, прокурор чи інший спеціаліст, залучений до процесу встановлення факту смерті, може:

 • проводити фото-, звуко- та відеозапис процесу;
 • здійснювати необхідні вимірювання;
 • складати схеми та плани;
 • проводити графічну фіксацію місця чи окремих речей;
 • виготовляти зліпки та відбитки;
 • проводити огляд та вилучення речей та документів, котрі мають значення для карного провадження.

Встановлення факту смерті людини: взаємодія ЗОЗ та правоохоронцівЧитайте: "Брахітерапія: оновлені вимоги безпеки"

Вилучення речей під час встановлення факту смерті

В процесі огляду можуть вилучатись речі та документи, що мають значення для кримінального провадження й ті речі, що вилучені з обігу. З вилученими речами та документами вчиняють наступне:

 • відразу ж оглядають;
 • опечатують;
 • завіряють підписами осіб, що брали участь в огляді.

У тому випадку, коли на місці події відсутня можливість провести огляд речей та документів чи це пов’язане з певними ускладненнями, їх тимчасово опечатують та зберігають, допоки не виникне можливість провести їх остаточний огляд та опечатування.

Речі, які були вилучені законом з обігу, мають бути вилучені незалежно від того, чи мають вони стосунок до карного провадження. Інші речі та документи, що мають стосунок до факту смерті, проте не належать до тих, що вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Встановлення факту смерті людини: взаємодія ЗОЗ та правоохоронцівЧитайте: "Особиста гігієна паліативного хворого: навчаємо родичів"

Направлення трупа на судово-медичну експертизу

На судово-медичну експертизу в обов’язковому порядку направляють трупи чи частини трупів людей, якщо:

 • є ознаки насильницької смерті чи за підозри на таку смерть;
 • смерть настала раптово чи за нез’ясованих обставин;
 • смерть настала поза межами місця їх проживання;
 • особа померлого не встановлена.

Труп людини у цьому випадку транспортують до моргу у порядку, встановленому законодавством з обов’язковим супроводом співробітника поліції. Якщо ж смерть настала у лікувальному закладі, відповідає за транспортування трупа до моргу очільник цього медичного закладу.

Закінчують процес огляду трупа видачею висновку про ненасильницьку смерть. Висновок погоджують із керівником слідчого підрозділу чи іншого підрозділу Національної поліції України, у якому працює особа, що його склала. Затверджує документ очільник територіального органу поліції протягом семи днів з моменту, коли надійшла інформація про факт смерті людини, попередньо перевіривши повноту та якість його оформлення.

Якщо в висновку виявлені будь-які недоліки, його повертають на доопрацювання тій посадовій особі, яка його оформляла. Після усунення недоліків, документ подають на повторну перевірку та затвердження. Зберігають погоджені та затверджені висновки в підрозділі, визначеному територіальним органом Національної поліції України.

Встановлення факту смерті людини: взаємодія ЗОЗ та правоохоронцівЧитайте: "Оплата праці медпрацівників комунального некомерційного медзакладу: як формувати?"

Встановлення факту смерті особи на тимчасово окупованій території України

Порядок видачі документів, що засвідчують факт смерті особи, що сталась на тимчасово окупованій території, визначений Законом України «Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України щодо встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України» № 990-VІІІ від 04.02.2016 року. Цим документом прописана процедура встановлення факту смерті на тимчасово окупованій території.

Щоб отримати документи, що засвідчують факт смерті особи, до суду має бути подана заява про встановлення факту смерті на тимчасово окупованій території. Подати заяву можуть родичі померлого чи їхні законні представники. Суд береться до розгляду такої заяви негайно, а прийняті ним рішення у цьому випадку відразу виконуються.зміст

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді