Комісія з інфекційного контролю в акушерському стаціонарі: документація і особливості роботи

Невід’ємною умовою безпечного функціонування акушерського стаціонару є система інфекційного контролю. Щоб її організувати, потрібно подбати про підготовку основної документаціїї, підбір персоналу для створення комісії, продуману систему роботи кожної ланки. Читайте, як це зробити, в статті!

Інфекційний контроль — сукупність ефективних організаційних, профілактичних і протиепідемічних заходів, що запобігають виникненню та розповсюдженню інфекційних захворювань в закладах охорони здоров’я. В межах цієї системи розробляють систему навчання працівників медзакладу, внутрішню систему контролю за розповсюдженням ВЛІ, епідспостереження, а також побудову системи профілактики на основі епіднагляду та мікробіологічного моніторингу.

Як упровадити платні послуги

Комісія з інфекційного контролю в акушерському стаціонарі: документація і особливості роботиЧитайте: "Зберігання лікарських засобів у відділеннях: контроль"

Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про організацію профілактики внутрішньолікарняних інфекцій в акушерських стаціонарах» від 10.05.2007 № 234 з метою розроб­лення та впровадження системи інфекційного контролю в акушерському стаціонарі створюється комісія з інфекційного контролю. Ця комісія створюється наказом головного лікаря закладу охорони здоров’я, а її склад та діяльність регламентуються положенням та планами, затвердженими головним лікарем (див. Додаток). Очолює комісію заступник головного лікаря закладу охорони здоров’я.

До складу комісії з інфекційного контролю входять:

  • керівники структурних підрозділів;
  • головна акушерка;
  • завідувач бактеріологічної лабораторії, що проводить мікробіологічні дослідження для стаціонару;
  • госпітальний епідеміолог.

Комісія з інфекційного контролю в акушерському стаціонарі: документація і особливості роботиЧитайте: "Журнал учета наркотических средств и психотропных веществ: бланки"

Комісія з інфекційного контролю в акушерському стаціонарі

Члени комісії з інфекційного контролю контролюють якість проведення поточної та заключної дезінфекції об’єктів зовнішнього середовища, здійснюють аналіз результатів мікробіологічного моніторингу об’єктів внутрішнього середовища та антибіотикорезистентності збудників гнійно­запальних інфекцій, виділених з біологічного матеріалу та змивів з об’єктів. Також вони оцінюють обгрунтованість використання протимікробних препаратів відповідно до клінічних протоколів з урахуванням результатів мікробіологічного моніторингу чутливості мікроорганізмів та розробляють рекомендації щодо оптимізації їх застосування, аналізують стан забезпечення відділень антибіотиками та дезінфікуючими засобами. За потреби члени комісії з інфекційного контролю подають письмові пропозиції до адміністрації закладу про можливість розгляду питань щодо внесення коректив до проведення профілактичних та протиепідемічних заходів.

Контроль захворюваності породіль та новонароджених на гнійні та септичні захворювання здійснюється шляхом аналізу карт епідеміологічного спостереження та форми № 060/о — «Журналу обліку інфекційних захворювань».

Комісія з інфекційного контролю в акушерському стаціонарі: документація і особливості роботиЧитайте: "Бланки рецептов: правила и формы"

Епідеміологічне розслідування в акушерському стаціонарі

Боротьба з внутрішньолікарняними інфекціями є основним напрямом роботи комісії з інфекційного контролю стаціонару. Впровадження ефективних акушерських технологій, заснованих на даних доказової медицини, ведення пологів та післяпологового періоду, грудного вигодовування новонароджених, що перебувають разом із породіллями, використання епідемічно безпечних алгоритмів при виконанні медичних маніпуляцій, оптимізація профілактичних заходів при хірургічних втручаннях та вживання заходів щодо удосконалення системи інфекційного контролю дають змогу досягти зниження захворюваності на внутрішньолікарняні інфекції новонароджених та породіль.

При виявленні гнійних чи/і септичних захворювань члени комісії з інфекційного контролю проводять детальне епідеміологічне розслідування для виявлення можливого джерела інфекції, шляхів та засобів її передачі, планують та вживають заходів для запобігання подальшому розповсюдженню хвороби. Пропозиції щодо поліпшення епідеміологічної ситуації доводять до відома всіх працівників стаціонару.

Розслідування спалаху внутрішньолікарняної інфекції здійснюється під керівництвом епідеміолога територіальної санітарно­епідеміологічної станції. Територіальний орган охорони здоров’я створює в акушерському стаціонарі протиепідемічну комісію, до складу якої входить начальник чи заступник начальника з питань охорони материнства і дитинства, головні спеціалісти з акушерства та гінекології, неонатології, епідеміології, лікарняної гігієни. Члени комісії проводять розслідування причин виникнення спалаху внутрішньолікарняної інфекції та визначають заходи щодо його ліквідації.

Комісія з інфекційного контролю в акушерському стаціонарі: документація і особливості роботиЧитайте: "Реимбурсация в Украине"

Спалах ВЛІ в акушерському стаціонарі: заходи

Спалахом внутрішньолікарняної інфекції вважається реєстрація трьох і більше випадків внутрішньолікарняних захворювань, якщо доведено, що збудником інфекції є вид мікроорганізму з ідентичними біологічними властивостями, у тому числі профілями антибіотикорезистентності, або реєстрація трьох і більше випадків внутрішньолікарняних захворювань, які були зафіксовані в межах одного інкубаційного періоду та пов’язані з одним джерелом інфекції і спільними засобами передачі.

При виникненні спалаху внутрішньолікарняної інфекції члени комісії з інфекційного контролю акушерського стаціонару здійснюють попереднє порівняльне оцінювання випадків захворювання з фоновим рівнем внутрішньолікарняної інфекції в стаціонарі та підтверджують наявність спалаху, складають попередній план заходів розслідування та запобігання поширенню. План затверджується керівником закладу охорони здоров’я та обов’язково узгоджується з головним лікарем територіальної санітарно­епідеміологічної станції. Інформацію щодо виникнення спалаху внутрішньолікарняної інфекції надають органам охорони здоров’я, а відділення, де виник спалах внутрішньолікарняної інфекції, негайно зачиняють наказом територіального органу охорони здоров’я за епідеміологічними показами.

Комісія з інфекційного контролю в акушерському стаціонарі: документація і особливості роботиЧитайте: "Електронний облік лікарських засобів та медичних виробів: приклад локального наказу"

Наказ про комісію з інфекційного контролю в акушерському стаціонарі

Комісія з інфекційного контролю в акушерському стаціонарі: документація і особливості роботи

Комісія з інфекційного контролю в акушерському стаціонарі: документація і особливості роботиЧитайте: "Санепідрежим у приймальному відділенні"

Положення про комісію з інфекційного контролю в акушерському стаціонарі

Комісія з інфекційного контролю в акушерському стаціонарі: документація і особливості роботизміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики