Електронний облік лікарських засобів та медичних виробів: приклад локального наказу

Великі лікарні витрачають десятки тисяч гривень на закупівлю паперових журналів обліку. Та ще й нестачу ліків та медвиробів медики виправдовують неуважністю при математичних розрахунках. І мають рацію, адже згідно з наказами МОЗ молодші спеціалісти з медичною освітою ледь не половину робочого часу витрачають на ведення обліку. Тому керівники провідних закладів запровадили на базі своїх ЛПЗ електронний облік запасів, що гарантує прозорість, автоматичний підрахунок кількості та доступ з будь­-якого комп’ютера закладу.

Зразки планів на 2020-й: скачайте

Порядок впровадження електронного документообігу із застосуванням електронного цифрового підпису, організації роботи з електронними документами у діловодстві в установах та організаціях незалежно від форм власності затверджено наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5 (далі — Порядок). Згідно з Порядком заклади, у яких впроваджено системи електронного документообігу, мають застосовувати електронний цифровий підпис типу «Електронний цифровий підпис з повним набором даних перевірки», вимоги до якого визначено у наказі Міністерства юстиції України та Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України «Про затвердження вимог до форматів, структури та протоколів, що реалізуються у надійних засобах електронного цифрового підпису» від 20.08.2012 № 1236/5/453.

Електронний облік лікарських засобів та медичних виробів: приклад локального наказуЧитайте: "Закон про сільську медицину: коротко про основне в документі"

Заклад може розробити і затвердити окремий регламент роботи з електронними документами, враховуючи вимоги Порядку, а також специфіку організації діяльності ЛПЗ, наявність технічних і програмних засобів. Вимоги щодо автоматизації конкретних документаційних процесів потрібно встановити у локальній інструкції з діловодства.

Зверніть увагу, організацію роботи з електронними документами покладають на структурний підрозділ (відділ, сектор діловодства (документаційного забезпечення), загальний відділ, канцелярію тощо) або секретаря. Технічне супроводження електронного документообігу покладають на структурний підрозділ інформаційного забезпечення (інформаційних технологій) або фахівця з інформаційних технологій.

У закладі номенклатурою справ потрібно передбачити конкретний комплекс документів, які за правовим статусом установи, компетенцією посадової особи можна створювати як оригінали у формі електронних документів. При цьому пам’ятайте, що електронний документ має бути оформлений за загальними правилами документування і мати реквізити, встановлені для аналогічного документа з паперовим носієм інформації.

Підсумки року: дайджест змін у медичному законодавстві

Електронний облік лікарських засобів та медичних виробів: приклад локального наказуЧитайте: "Обробка рук хірурга: правила, алгоритм, вимоги до оснащення"

Організацію підготовки проектів електронних документів, у тому числі їх візування, та контроль за їх підготовкою з використанням електронного цифрового підпису­візи визначає керівник закладу, враховуючи структуру установи, обсяг документообігу та наявні технічні можливості. Керівник має обрати таку технологію створення текстових файлів і такі програмні засоби, які найменше потребують організації додаткового навчання працівників та додаткових фінансових витрат.

Зауважимо, що наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5 затверджено вимоги і до найменування файлів електронних документів.

Ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів: приклад локального наказуЧитайте: "Направлення на лікування за кордон: функції медзакладу"

Приклад локального наказу про ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів

ЗРАЗКІВСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ

НАКАЗ

11 червня 2016 року № 44

Про ведення обліку лікарських
засобів та медичних виробів
у Зразківській клінічній лікарні

Відповідно до статті 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996­XIV, пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 267. На виконання наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Методичних рекомендацій ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров’я» від 09.09.2014 № 635, для запровадження єдиних підходів щодо обліку надходження, переміщення, списання використаних лікарських засобів та медичних виробів у Зразківській клінічній лікарні, а також посилення матеріальної відповідальності за їх збереження та використання

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок отримання, зберігання, використання, обліку лікарських засобів та медичних виробів у відділеннях та центрах (постах та кабінетах) лікарні (додається).

2. Затвердити форми документації для підготовки звітів:


2.1. Звіт про надходження і використання лікарських засобів та медичних виробів аптеки (додається).


2.2. Звіт про надходження і використання лікарських засобів та медичних виробів відділеннями, постами (кабінетами, маніпуляційними кімнатами (додається).

3. Затвердити електронні форми:


3.1. Журнал обліку відділеннями отриманих і використаних лікарських засобів та медичних виробів (додається).


3.2. Журнал обліку фактично отриманих і використаних лікарських засобів та медичних виробів постами (маніпуляційними кімнатами; додається).

4. Заступникам головного лікаря з медичної частини Ковалинській С. В., Степченко В. П., Федоренко В. Г. та головній медичній сестрі Микитенко М. А. забезпечити неухильне виконання цього наказу щодо отримання, зберігання, обліку, призначення і використання лікарських засобів та медичних виробів у відділеннях і центрах лікарні,
а також постійно контролювати його виконання.

5. Завідувачу аптеки Петренко Н. М. забезпечити неухильне виконання цього наказу щодо придбання, приймання, зберігання, відпуску та обліку лікарських засобів та медичних виробів в аптеці.

6. Головному бухгалтеру Матусевич Н. Я. забезпечити неухильне виконання цього наказу щодо бухгалтерського обліку медикаментів відповідно до чинного законодавства.

7. Начальнику відділу інформаційних технологій Гавриленку В. П. забезпечити неухильне виконання цього наказу щодо відповідних завдань у програмному забезпеченні лікарні та щомісячного зберігання електронних копій таблиць форм журналів та звітів (додається).

8. Начальнику відділу кадрів Липовецькій І. М. при призначенні нових осіб на посади завідувачів відділень та керівників центрів, головної медичної сестри, сестер медичних (старших) ознайомлювати їх із цим наказом у день призначення.

9. Завідувачам відділень та керівникам центрів довести цей наказ до відома працівників підпорядкованих підрозділів під особистий підпис.

10. Завідувачу канцелярії Книш І. В. забезпечити копіями цього наказу під особистий підпис всіх осіб, вказаних у наказі.

11. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Головний лікар Грицак П. І. Грицак

Нові вимоги до ліцензування медичної практики