Форма № 11: Звіт про захворювання осіб з розладами психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин

В кінці року в медичних закладах складають «Звіт про захворювання осіб з розладами психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин». Читайте, як заповнювати цей документ та скачайте бланк форми № 11.

Форму звітності № 11 заповнюють відповідно до інструкції, розробленої та затвердженої МОЗ України. Роблять це відповідальні особи наркологічних медичних закладів, які надають амбулаторну допомогу. До звіту вносять дані про осіб, які отримали лікування протягом року, діяльність амбулаторних наркологічних закладів та роботу дільничної наркологічної служби. В документ вносять дані  про доросле населення і про дітей до 18 років. Заповнену форму підписує головний лікар, а його підпис засвідчують печаткою закладу.

Форма № 11: Звіт про захворювання осіб з розладами психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовинЧитайте: "Документи з охорони праці в медичному закладі — повний перелік"

Скачайте бланк форми №11 "Звіт про захворювання осіб з розладами психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин"

Клікніть на зображення

Форма № 11: Звіт про захворювання осіб з розладами психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин

Основні принципи заповнення форми № 11

Інформацію, на підставі якої вносять дані до Звіту про захворювання осіб з розладами психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин, отримують з медичних форм:

 • N 030-1/о "Контрольна карта диспансерного нагляду за хворим на розлади психіки та особою, яка має розлади психіки через уживання психоактивних речовин";
 • N 030-2/о "Статистичний талон на хворого, який знятий з диспансерного нагляду психоневрологічного/наркологічного закладу";
 • N 039/о "Відомість обліку відвідувань в поліклініці (амбулаторії), диспансері, консультації, вдома";
 • N 066-1/о "Статистична карта хворого, який вибув із психіатричного (наркологічного) стаціонару";
 • N 129/о "Протокол медичного огляду для встановлення факту вживання психоактивної речовини та стану сп'яніння";

Форма № 11: Звіт про захворювання осіб з розладами психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовинЧитайте: "Списание лекарственных средств: документация, материальная ответственность"

В формі № 11 відображають інформацію про  групи хворих:

№ п/п

Категорія пацієнтів

Підкатегорії

1

Особи з розладами психіки та поведінки в результаті вживання психоактивних речовин.

Особи, що перебувають під диспансерним наглядом.

Особи, що перебувають під профілактичним наглядом.

2

Особи з наркологічними розладами.

Особи, які отримали стаціонарне лікування.

Особи, які отримали амбулаторне лікування.

Особи, які отримали лікування в умовах денного стаціонару.

До осіб, що перебувають під профілактичним наглядом, зараховують пацієнтів з діагностованою гострою інтоксикацією чи розладами психіки, пов’язаними з вживанням алкоголю, наркотичних та інших психоактивних речовин. Таких осіб беруть під нагляд щоб запобігти розвитку синдрому залежності та амнестичного синдрому. Протягом усього періоду, коли ці особи перебувають під наглядом, вони отримують медичну допомогу для  припинення пияцтва та епізодичного вживання наркотичних та психоактивних речовин. Такі пацієнти знаходяться під профілактичним наглядом протягом одного року. Після цього терміну лікарсько-консультативна комісія приймає одне з двох можливих рішень:

 • зняти пацієнта з профілактичного нагляду;
 • взяти пацієнта на диспансерний нагляд.

До осіб, що перебувають під диспансерним наглядом, інформацію про яких вносять до форми № 11, включають особи з наступного списку:

 • особи, що мають хронічні алкогольні синдроми;
 • особи, що страждають на гострі психотичні алкогольні розлади;
 • особи, що страждають на розлади психіки через уживання наркотичних речовин;
 • особи, що страждають на розлади психіки через уживання інших психоактивних речовин.

Форма № 11: Звіт про захворювання осіб з розладами психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовинЧитайте: "Ботулізм: консультуємо пацієнтів"

Ці особи протягом усього терміну перебування під диспансерним наглядом отримують кваліфіковану медичну допомогу. Її метою є, насамперед, забезпечення тривалої ремісії для таких пацієнтів.

Зазвичай диспансерний нагляд триває:

 • 3 роки – для осіб, що страждають на хронічні алкогольні синдроми;
 • 5 років – для осіб, що мають розлади психіки, спричинені уживанням наркотичних та інших (крім алкоголю та наркотичних) психоактивних речовин.

Щоправда, терміни диспансерного нагляду обираються лікарсько-консультативною комісією індивідуально для кожного пацієнта. Одна особа може перебувати під наглядом в одному і тому ж лікувальному закладі двічі (під профілактичним та під диспансерним).

Форма № 11: Звіт про захворювання осіб з розладами психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовинЧитайте: "Наставничество в медицине — разработка адаптационной программы"

Категорії осіб, щодо яких приймається рішення про внесення чи не внесення до форми № 11

Відповідно до інструкції щодо заповнення Звіту про захворювання осіб з розладами психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин, особа, відповідальна за заповнення документа, приймає рішення про внесення чи не внесення інформації про кожного пацієнта до документа за принципом:

№ п/п

Категорії пацієнтів, які включають у звіт

Категорії пацієнтів, які не включають у звіт

1

Особи, які вперше в житті звернулись за наркологічною допомогою та були взяті під нагляд медичного закладу, що перебуває в підпорядкуванні МОЗ.

Особи, що звернулись за консультацією до одного  наркологічного закладу в той час, коли вони перебувають під наглядом медичного закладу іншого підпорядкування.

2

Особи, яким діагноз був встановлений вперше в житті під час перебування в стаціонарі.

Особи, що перебувають на судово-психіатричній експертизі (до її завершення).

3

Особи, які перебували під наглядом лікаря-нарколога приватної практики, проте згодом звернулись за наркологічною допомогою до іншого медичного закладу (залежно від давності звернення).

Особи, які перебувають під диспансерним наглядом, проте не оглядались лікарем-наркологом протягом звітного року.

4

Особи, щодо яких в медичний заклад не надходило жодної інформації протягом звітного року.

5

Особи, які направлені на примусове лікування за рішенням суду.

6

Особи, які перебувають в місцях позбавлення волі понад рік та зняті з цієї причини з нагляду в наркологічному закладі, де перебували раніше.

До форми № 11 вносять також інформацію про дітей до вісімнадцятирічного віку. Щоправда, цю категорію пацієнтів ділять на дві групи – від 0 до 14 років та від 15 до 17 років.зміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики