Документи з охорони праці в медичному закладі — повний перелік

Документи з охорони праці в медичному закладі потрібно постійно оновлювати та актуалізувати згідно зі змінами у законодавстві. Перегляньте та підготуйте докладний перелік документів щодо охорони праці у медичному закладі.

Документи з охорони праці в медичному закладі — повний перелікЧитайте:

План занять з медичними сестрами: зразок

Порядок надання медичної допомоги у приймальному відділенні — зразок оформлення

 

 Пакет документів з охорони праці в медичному закладі


з/п

Критерії

Документи

1

Наявність та укомплектованість посади спеціаліста з охорони праці

 • копії нормативно-правових актів;
 • копія наказу про призначення спеціаліста з охорони праці;
 • копія посадової інструкції спеціаліста з охорони праці;
 • копія штатного розпису;
 • схема розташування кабінету спеціаліста з охорони праці, перелік оргтехніки, якою забезпечена служба

2

Відповідність спеціаліста з охорони праці кваліфікаційним вимогам

 • копія диплома про вищу технічну освіту;
 • копія наказу про призначення на посаду спеціаліста з охорони праці;
 • копія посвідчення про проходження перевірки знань законів і нормативних актів з охорони праці, електробезпеки, санітарного та гігієнічного навчання;
 • копія документа про присвоєння IV групи допуску з електробезпеки

3

Наявність затверджених інструкцій з охорони праці для працівників закладу

 • копія посадової інструкції;
 • копія частини довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників щодо спеціаліста з охорони праці

4

Проходження керівниками закладу та особами, які працюють в умовах підвищеної небезпеки, навчань та перевірки знань з питань охорони праці

 • копія плану навчання посадових осіб та спеціалістів з питань охорони праці;
 • копія наказу про створення комісії з перевірки знань з питань охорони праці;
 • графік навчання працівників, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою, затверджений інженером з охорони праці, головним лікарем, головою профспілки;
 • наказ по закладу щодо переліку робіт з підвищеною небезпекою, підписаний головним лікарем;
 • список осіб, які працюють на роботах з підвищеною небезпекою;
 • перелік завідувачів відділень, керівників підрозділів з перевірки знань з охорони праці;
 • протоколи засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці;
 • копії посвідчень з охорони праці

5

Призначення відповідальних осіб з питань охорони праці, безпеки руху автотранспорту і протипожежного захисту

 • копія наказу про призначення осіб, які відповідають за стан охорони праці, безпеку руху автотранспорту та протипожежний захист;
 • положення про служби, які відповідають за охорону праці, безпеку руху автотранспорту та протипожежний захист;
 • наказ про затвердження положень про енергетичну службу, роботу пожежної служби, про добровільно-пожежну дружину, пожежно-технічну комісію, про службу спостереження за безпечною експлуатацією будівель та споруд, про кабінет охорони праці, про службу охорони праці, про проведення навчання і перевірку знань з питань охорони праці, про організацію і проведення контролю за станом охорони праці, про медичний огляд працівників певних категорій, про комісію з питань охорони праці;
 • перелік завідувачів відділень, керівників підрозділів, які відповідають за охорону праці, безпеку руху автотранспорту та протипожежний захист

6

Наявність у колективному договорі питань з охорони праці

 • копія колективного договору з розділом охорони праці та з відповідними додатками

7

Проведення протипожежних інструктажів (вступного, первинного, повторного, позапланового та цільового)

 • копії журналів обліку проведення інструктажів (вступного, первинного, повторного, позапланового, цільового)

8

Наявність та відповідність журналів обліку проведення вступного, первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів, оперативного контролю, обліку нещасних випадків, виробничого травматизму, дорожньо-транспортних пригод і пожеж у закладі

 • копії журналів (перша сторінка, розгортка, сторінка з печаткою)

9

Проведення атестації робочих місць за умовами праці

 • копія переліку робочих місць із шкідливими умовами праці;
 • копія наказу про затвердження атестаційної комісії для проведення атестації робочих місць за умовами праці;
 • копії протоколів засідання комісії щодо результатів атестації робочих місць

10

Забезпечення служби екстреної медичної допомоги, пологового будинку, відділення для новонароджених, операційних, реанімації, швидкої допомоги, банку крові тощо аварійним освітленням, опаленням і водопостачанням

 • копія технічної документації на дизель-генератор

11

Забезпечення закладу медичними газами (киснем)

 • копії технічної документації на кисневий пункт закладу охорони здоров’я або на кисневу станцію;
 • копія наказу про призначення особи, яка відповідає за кисневе забезпечення закладу;
 • копія дозвільного документа на виконання робіт підвищеної небезпеки;
 • копії першої сторінки, розгортки, останньої сторінки журналу реєстрації витрати закладом медичного газу (кисню)

12

Наявність та відповідність ведення обліково-гаражної документації

 • копія журналу обліку дорожньо-транспортних пригод;
 • копія журналу обліку порушень правил дорожнього руху;
 • копія журналу обліку щомісячного інструктажу водіїв з безпеки руху;
 • копія журналу обліку заходів з безпеки руху;
 • копія журналу передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв;
 • копія журналу видачі подорожних листів;
 • копія журналу обліку роботи та опломбування спідометрів;
 • копія щомісячного графіка технічного обслуговування автомобілів (ТО-1 та ТО-2);
 • копія журналу реєстрації виконаних робіт при технічному обслуговуванні автомобілів (ТО-1 та ТО-2);
 • копія плану організаційно-технічних заходів щодо запобігання дорожньо-транспортним пригодам та порушенням правил дорожнього руху

13

Проведення передрейсових і післярейсових медичних оглядів водіїв

 • копія наказу про призначення особи, яка проводить медичний огляд водіїв;
 • копія свідоцтва на дозвіл проведення медичних оглядів призначеною особою;
 • копія журналу реєстрації проведених оглядів

14

Наявність та відповідність інструкції про заходи протипожежної безпеки

 • копія інструкції про заходи пожежної безпеки у закладі та відділеннях;
 • копія наказу про призначення особи, яка відповідає за пожежну безпеку у закладі та відділеннях

15

Наявність функціонуючих установок пожежної сигналізації

 • копія довідки про встановлену в закладі пожежну сигналізацію;
 • копія договору на встановлення та обслуговування пожежної системи

16

Наявність пожежних гідрантів на території закладу

 • копія довідки про встановлені пожежні гідранти на території закладу;
 • копія договору на встановлення та обслуговування пожежних гідрантів на території закладу

17

Наявність пожежно-технічної комісії та положення про її роботу

 • копія наказу про створення пожежно-технічної комісії;
 • копії квартальних, піврічних планів, затверджених головою пожежно-технічної комісії;
 • копії протоколів засідань та рішень пожежно-технічної комісії;
 • копії затверджених керівником планів-заходів щодо усунення недоліків, виявлених при перевірках

Нові вимоги до ліцензування медичної практики