Глибокий прикус: протокол лікування

Автор

Медична справа

Експертна редакція порталу
Скачайте затверджений МОЗ протокол лікування глибокого прикусу та використовуйте в роботі

♔ PREMIUM-курс для керівника стоматології

Протоколи лікування ортодонтичної патології, зокрема глибокого прикусу, затверджені наказом МОЗ «Про затвердження Протоколів надання медичної допомоги за спеціальностями «ортопедична стоматологія», «терапевтична стоматологія», «хірургічна стоматологія», «ортодонтія», «дитяча терапевтична стоматологія», «дитяча хірургічна стоматологія» від 23.11.2004 № 566 (далі — Наказ № 566).

Наказ № 566 мав утратити чинність із 01.09.2021 (наказ МОЗ «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України» від 28.02.2020 № 590). Утім, 31.08.2021 МОЗ відтермінував зміни на рік — до 1 вересня 2022 року. Відповідні зміни профільне міністерство ухвалило наказом від 31.08.2021 № 1852.

NB! Продовжуйте користуватися протоколами, затвердженими МОЗ.

✅✅✅ Якими клінічними протоколами зі стоматології керуватися з 1 вересня 2022 року

Визначення і клінічні форми

Глибокий прикус — це патологія прикусу в вертикальній площині, яка характеризується збільшенням глибини перекриття фронтальних зубів з втратою різцево-горбкового контакту. Розрізняють глибокий блокуючий прикус і дахоподібний глибокий прикус.

Глибокий блокуючий прикус — це збільшення перекриття верхніми фронтальними зубами нижніх більше як на 1/3 коронки з оральним положенням верхніх різців. Дахоподібний глибокий прикус характеризується наявністю контакту нижніх фронтальних зубів з піднебінням.

Клінічні форми глибокого прикусу:

 • гнатична (скелетна)
 • зубоальвеолярна:
  • блокуючий
  • дахоподібний

☀ Як застосовувати тарифну систему оплати праці?

Критерії діагностики

Діагностичні критерії:

 • естетичні порушення:
  • вкорочення нижньої третини обличчя
  • поглиблення супраментальної борозни
  • нижня губа вивернута
 • морфологічні порушення:
  • вкорочення нижньої частини обличчя
  • перекриття верхніми фронтальними зубами нижніх більше ніж на 1/З
  • зубоальвеолярне видовження фронтальної ділянки верхньої або нижньої щелеп
  • зубоальвеолярне вкорочення бокових ділянок щелеп
  • втрата різцево-горбкового перекриття
  • перекриття до 2/3
  • перекриття від 2/3 до З/З
  • перекриття більше величини коронки зуба
 • функціональні порушення:
  • зниження жувальної ефективності
  • перевантаження тканин пародонту передніх зубів
  • травмування слизової оболонки піднебіння або ясен на верхній або нижній щелепах
  • дисфункція скронево-нижньощелепного суглоба

Параклінічні (допоміжні) методи дослідження:

 • аналіз діагностичних моделей щелеп
 • фотометрія
 • рентгенологічне дослідження
 • телерентгенографія — визначення міжщелепового співвідношення в сагітальній та вертикальній площині, визначення висоти зубоальвеолярного комплексу вфронтальній та боковій ділянці, якщо є апаратура
 • панорамна рентгенограма — визначення наявності зубів, стан та розташування коренів зубів у щелепі, стан тканин пародонту, якщо є апаратура

Принципи лікування та лікувально-профілактичні заходи

Лікування глибокого прикусу передбачає такі кроки:

 • усунення причини
 • нормалізація функцій
  • жування
  • ковтання
  • дихання
  • мовної дикції
 • психотерапевтична підготовка
 • санація порожнини рота
 • протезування дефектів зубних рядів у разі видалення постійних зубів та передчасного видалення тимчасових зубів
 • створення умов для нормалізації розвитку бокових участків альвеолярних відростків в вертикальній площині
 • стримування вертикального росту фронтальної ділянки нижньої щелепи

Лікувально-профілактичні заходи в тимчасовому прикусі:

 • функціональні (профілактичні) заходи усунення шкідливих звичок
 • санація порожнини рота
 • заміщення передчасно видалених тимчасових зубів
 • функціональні апарати з накусочною площадкою на фронтальній ділянці
 • міофункціональний трейнер
 • хірургічні методи лікування за показами пластика вуздечок губ, язика, поглиблення присінку порожнини рота тощо

Лікування в період змінного прикусу:

 • заходи для усунення шкідливих звичок
 • санація порожнини рота
 • заміщення передчасно видалених тимчасових зубів
 • міофункціональний трейнер
 • хірургічні методи лікування за показами — пластика вуздечок губ, язика, поглиблення присінку порожнини рота тощо
 • використання знімних та незнімних конструкцій з накусочнини площадками на ділянці фронтальних зубів — регулятор функції Френкеля, накусочна пластинка у фронтальній ділянці

Лікувальні заходи в постійному прикусі — у періоді росту:

 • заходи для усунення шкідливих звичок
 • санація порожнини рота
 • заміщення видалених постійних зубів
 • знімні функціональні апарати з накусочною площадкою в фронтальній ділянці
 • за можливості фінансування використання незнімної ортодонтичної техніки — з елементами реверсійних дуг, інтрузивних дуг та з пристроями для зубоальвеолярного видовження бокових та вкорочення фронтальних ділянок зубних рядів
 • фізіотерапевтичний метод лікування: вакуум-терапія, мікрохвильова резонансна терапія, ультразвук, електрофорез тощо — за наявності фізіотерапевтичного відділення або кабінету та апаратури
 • хірургічні методи лікування за показами — пластика вуздечок губ, язика, поглиблення присінку порожнини рота тощо

Лікувальні заходи в постійному прикусі — після закінчення активного росту:

 • використання незнімної ортодонтичної техніки — з елементами реверсійних дуг, інтрузивних дуг та з пристроями для зубоальвеолярного видовження бокових та вкорочення фронтальних ділянок зубних рядів
 • протетичний метод — підвищення висоти зубів в бокових ділянках шляхом протезування або реставрації
 • хірургічний метод лікування — реконструктивні операції на верхній або нижній щелепах

✅✅✅ Як запровадити СОП у стоматології

Протокол лікування глибокого прикусу

Глибокий прикус: протокол лікування

Скачатизміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики