Як оплачувати працю медичних сестер під час атестації

UA RU
Автор

Морєва Олена

експерт із питань оплати праці та планування, Дніпро
З’ясуйте, на яку зарплату мають право неатестовані медичні сестри. Як атестуватися після відпустки для догляду за дитиною. У яких випадках за сумісниками зберігають середній заробіток

Ваш безплатний доступ до КПК медсестер

Якщо медичний працівник має кваліфікаційну категорію, йому виплачують заробітну плату з урахуванням підвищення посадового окладу. Таку виплату проводять протягом п’яти років з дня затвердження наказом закладу охорони здоров’я рішення атестаційної комісії про її присвоєння (підтвердження).

Молодші спеціалісти з медичною освітою проходять атестацію раз на п’ять років. За бажанням фахівця та наявності необхідного стажу роботи атестацію на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії можна провести і через менший строк, але не раніше ніж через рік з моменту попередньої атестації. У разі позачергової атестації термін наступної встановлюють через п’ять років (п. 1.8 Положення про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою, затвердженого наказом МОЗ від 23.11.2007 № 742).

NB! Молодші спеціалісти з медичною освітою, які обіймають посади сестер медичних усіх найменувань (окрім сестер медичних операційних і сестер медичних — анестезистів), проходять атестацію за спеціальністю «сестринська справа» (п. 4.10 Положення).

Особам, які бажають пройти атестацію на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії і своєчасно подали необхідні документи до атестаційної комісії*, вказану виплату здійснюють до того, як комісія винесе рішення про підвищення (підтвердження) або відміну категорії (ппп. 6 пп. 2.4.1 п. 2.4 Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених спільним наказом Мінсоцполітики та МОЗ від 05.10.2005 № 308/519).

* Не пізніше як за два місяці до закінчення п’ятирічного строку з моменту попередньої атестації (переатестації).

✅✅✅ Коли молодші спеціалісти зможуть проходити атестацію у 2021 році

Атестація медсестер: відповідаємо на три запитання

Оплата праці медсестер під час атестації

Скачати

Як оплачуватимуть роботу медсестрі, яка не підвищила кваліфікацію

Працівники, які не пройшли атестацію на відповідну кваліфікаційну категорію, мають право продовжувати роботу. Але тоді їх посадовий оклад визначатимуть за тарифним розрядом ЄТС, що відповідає посаді без категорії.

Натомість якщо потрібно встановити інший посадовий оклад, то зміни до тарифікаційного списку та штатного розпису вносять на підставі відповідного наказу про те, що у працівника змінилася кваліфікаційна категорія, тарифний розряд, а відповідно — й розмір посадового окладу. Розгляньмо на прикладі.

Як обчислювати зарплату, якщо у працівника протягом року змінилась кваліфікаційна категорія. Приклад

Старша медична сестра працює у закладі охорони здоров’я на 1,25 ставки. До 17 червня 2020 року вона не мала кваліфікаційної категорії (шостий тарифний розряд за ЄТС), якому відповідав посадовий оклад розміром 3048 грн, а з 17 червня 2020 року за результатами атестації працівниці встановили другу кваліфікаційну категорію (сьомий тарифний розряд, 3376 грн). Також їй нараховують надбавку за вислугу років — 10% (стаж медичної роботи — сім років) і підвищення за старшинство — 10%. Обчислимо суму заробітної плати з 17 червня 2020 року, тобто після присвоєння працівниці сьомого тарифного розряду.

Дія

Розрахунок

Визначимо місячний посадовий оклад за сьомим тарифним розрядом з урахуванням підвищення за старшинство

3376 грн + (3376 грн × 10%) = 3713,60 грн

Розрахуємо посадовий оклад під час роботи на 1,25 ставки

3713,60 грн × 1,25 ставки = 4642 грн

Визначимо суму надбавки за вислугу років

4642 грн × 10% = 464,20 грн

Тепер додамо посадовий оклад під час роботи на 1,25 ставки та надбавку за вислугу років

4642 грн + 464,20 грн= 5106,20 грн

Отже, заробітна плата сестри медичної старшої з дня, коли їй встановили другу кваліфікаційну категорію, тобто з 17 червня 2020 року, становить 5106,20 грн.

Як проходити атестацію після відпустки для догляду за дитиною

Чинне законодавство регламентує право жінки на відпустку:

  • через вагітність та пологи (126 календарних днів або 140 — у разі народження двох і більше дітей чи ускладнених пологів)
  • для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з виплатою за ці періоди допомоги відповідно до законодавства (ч. 2, 3 ст. 179 Кодексу законів про працю України; КЗпП)

NB! Якщо дитина потребує домашнього догляду, жінці обов’язково мають надати відпустку без збереження заробітної плати тривалістю, що вказана у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку (ч. 6 ст. 179 КЗпП).

Вагітні та особи, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною, атестацію не проходять. Термін їх чергової атестації переносять наказом керівника закладу (п. 1.10 Положення). Заклад охорони здоров’я зобов’язаний направити працівницю після виходу з такої відпустки на курси підвищення кваліфікації, щоб вона могла готувати звіт про роботу за спеціальністю за останні три роки.

✅✅✅ Підвищення кваліфікації медиків: ТОП-10 онлайн-ресурсів

Як оплачувати працю медсестрі, що вийшла з декретної відпустки. Приклад

Сестрі медичній у липні 2014 року присвоїли вищу кваліфікаційну категорію. У березні 2017 року працівниці надали відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, а згодом — для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Відпустку жінка використала повністю.

У такому разі атестаційна категорія для медсестри діяла два роки та вісім місяців, адже час її перебування у відпустці для догляду за дитиною не враховують. Це означає, що після завершення такої відпустки оплату праці працівниці мають провадити як для сестри медичної, яка має вищу кваліфікаційну категорію.

Профілактика ВІЛ-інфікування у медзакладі ►►► ТЕСТ

У яких випадках за сумісниками зберігають середній заробіток

Атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою проводять як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом.

За медичними і фармацевтичними працівниками державних та комунальних закладів (установ), яких направляють до закладів післядипломної освіти для підвищення кваліфікації, підготовки і перепідготовки, зберігають середню заробітну плату за кожним місцем роботи. Тобто за основним місцем роботи й за сумісництвом. Однак це можливо лише за умови, що працівник і за основним робочим місцем, і за сумісництвом здійснює медичну або фармацевтичну діяльність. Таку норму встановлюють:

  • частина друга пункту 2 постанови КМУ «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 11.05.2011 № 524;
  • лист Мінсоцполітики «Щодо збереження середньої заробітної плати за час підвищення кваліфікації» від 17.12.2014 № 1624/13/84-14.

NB! Якщо медичного працівника за основним місцем роботи направляють на курси підвищення кваліфікації, а графік роботи за сумісництвом дає можливість продовжувати працювати, то середня заробітна плата зберігається лише за основним місцем роботи, а на роботі за сумісництвом він отримуватиме заробітну плату за фактично відпрацьований час.

Для оплати часу, протягом якого працівник підвищував кваліфікацію, середній заробіток обчислюють з урахуванням виплат за останні два календарні місяці роботи, що передують події, з якою пов’язана відповідна виплата (абз. 3 п. 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.1995 № 100). Оскільки чинне законодавство гарантує збереження середньої зарплати тільки за час навчання**, датою події визначають дату початку навчання на курсах підвищення кваліфікації.

** Згідно з підпунктом «а» пункту 1 постанови КМУ «Про гарантії і компенсації для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання інших професій з відривом від виробництва» від 28.06.1997 № 695.

Умови збереження середнього заробітку в разі підвищення кваліфікації для працівників, які працюють за сумісництвом, стосуються тільки випадків, коли підвищення кваліфікації (підготовка, перепідготовка) медпрацівників відбувається в закладах післядипломної освіти. Якщо ж медичний працівник проходить курси вдосконалення на базі інших закладів, то така норма для них не діє. У випадку, коли медпрацівник працює за сумісництвом у тому самому закладі, заробіток зберігають окремо за основною посадою і за сумісництвом.зміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики