Тест «Атестація молодших спеціалістів з медичною освітою»

UA RU
Ми простудіювали наказ МОЗ «Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою» від 23.11.2007 № 742 і зробили тестові завдання, аби заспокоїти вас і показати, що ви все знаєте
Зміст статті:
Запитання тесту про атестацію медсестер Відповіді на запитання тесту

Ваш безплатний доступ до КПК медсестер

Атестація медсестерЗапитання + відповіді

Атестація медичних сестер

Атестація медпрацівників: відповідаємо на три запитання

Тест «Атестація молодших спеціалістів з медичною освітою»

Скачати пам'ятку

Запитання тесту про атестацію медсестер

1

Скільки років стажу має бути у медсестри, аби їй присвоїли (підтвердили) вищу кваліфікаційну категорію?

а) п’ять

б) сім

в) десять

2

Медсестри мають проходити атестацію що п’ять років. Чи можна пройти наступну атестацію раніше?

а) так

б) ні

3

Кого звільняють від атестації?

а) працівників зі стажем роботи більше десяти років

б) вагітних жінок та осіб, що перебувають у відпустці для догляду за дитиною

в) працівників, які працюють в особливо тяжких та особливо шкідливих умовах


✅✅✅ Медсестра працює в закладі менше року: чи атестувати

4

Упродовж скількох місяців можна оскаржити рішення комісії?

а) двох

б) чотирьох

в) шести

5

Скільки років стажу роботи має бути у медсестри, аби їй присвоїли (підтвердили) другу кваліфікаційну категорію?

а) три

б) чотири

в) п’ять

6

Якщо фахівець, який проходить атестацію серйозно захворів, тоді…

а) атестацію проводять у звичайному порядку

б) її переносять на строк до одного року

в) фахівця звільняють від атестації на наступні п’ять років

7

Хто готує рецензію на звіт про професійну діяльність головної (старшої) медичної сестри (фельдшера, акушерки тощо)?

а) головний лікар

б) завідувач структурного підрозділу

в) заступник керівника

8

Копії яких документів потрібно додавати до атестаційної справи?

а) посвідчення про кваліфікаційну категорію (за наявності), свідоцтво про проходження підвищення кваліфікації (спеціалізація, тематичне удосконалення), диплом про освіту і трудова книжка

б) диплом про освіту, рецензія на звіт про професійну діяльність, посвідчення про кваліфікаційну категорію (за наявності) і свідоцтво про проходження підвищення кваліфікації (спеціалізація, тематичне удосконалення)

в) свідоцтво про проходження підвищення кваліфікації (спеціалізація, тематичне удосконалення), диплом про освіту, трудова книжка й атестаційний листок встановленого зразка

✅✅✅ Як оплачувати роботу медсестер під час атестації

Відповіді на запитання тесту

1

Правильна відповідь: В — Вищу кваліфікаційну категорію присвоюють (підтверджують) молодшим спеціалістам з медичною освітою зі стажем роботи з цієї спеціальності не менше десяти років. Але медсестрам, які працюють у фельдшерських, фельдшерсько-акушерських пунктах; сільських лікарських амбулаторіях (у т. ч. амбулаторіях загальної практики — сімейної медицини); дільничних лікарнях; санітарно-епідеміологічних закладах, що розташовані в сільських районах; на посадах молодших спеціалістів з медичною освітою всіх найменувань (фельдшерів (акушерок, сестер медичних) станцій (відділень) швидкої та невідкладної медичної допомоги, територіальних центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф; сестер медичних патронажних, сестер медичних дільничних та сестер медичних загальної практики — сімейної медицини), вищу кваліфікаційну категорію присвоюють за наявності стажу роботи не менше семи років

2

Правильна відповідь: А — Якщо фахівець має необхідний стаж і бажає пройти атестацію на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії через менший строк, то її можна провести не раніше ніж через рік з моменту попередньої атестації. У разі позачергової атестації строк наступної встановлюють через п’ять років

3

Правильна відповідь: Б — Від атестації звільняють вагітних жінок та осіб, що перебувають у відпустці для догляду за дитиною, згідно з чинним законодавством. Строк їх чергової атестації переносить керівник закладу відповідним наказом

4

Правильна відповідь: А — Якщо ви не згодні з рішенням атестаційної комісії, ви можете його оскаржити упродовж двох місяців з дня затвердження цього рішення у територіальній атестаційній комісії або в суді

5

Правильна відповідь: В — Другу кваліфікаційну категорію присвоюють (підтверджують) молодшим спеціалістам з медичною освітою зі стажем роботи з цієї спеціальності не менше п’яти років. Але медсестрам, які працюють у фельдшерських, фельдшерсько-акушерських пунктах; сільських лікарських амбулаторіях (у т. ч. амбулаторіях загальної практики — сімейної медицини); дільничних лікарнях; санітарно-епідеміологічних закладах, що розташовані в сільських районах; на посадах молодших спеціалістів з медичною освітою всіх найменувань (фельдшерів (акушерок, сестер медичних) станцій (відділень) швидкої та невідкладної медичної допомоги, територіальних центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф; сестер медичних патронажних, сестер медичних дільничних та сестер медичних загальної практики — сімейної медицини), другу кваліфікаційну категорі. присвоюють за наявності стажу роботи не менше трьох років

6

Правильна відповідь: Б — У виключних випадках з об’єктивних причин (тривала хвороба та інше) орган управління охорони здоров’я (санітарно-епідеміологічних станцій) відповідної адміністративно-територіальної одиниці може видати наказ і перенести строк чергової атестації на підставі особистої заяви фахівця та документів, що засвідчують важливість причин, не більше ніж на рік

7

Правильна відповідь: В — Рецензію на звіт про професійну діяльність головної (старшої) медичної сестри (фельдшера, акушерки тощо) готує заступник керівника закладу охорони здоров’я

8

Правильна відповідь: А — До атестаційної справи входять такі документи:

  • письмова заява про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії за спеціальністю згідно з Номенклатурою спеціальностей
  • заповнений атестаційний листок встановленого зразка
  • оригінал та копія посвідчення про кваліфікаційну категорію (за наявності)
  • копія свідоцтва про проходження підвищення кваліфікації (спеціалізація, тематичне удосконалення) в закладах (підрозділах) підвищення кваліфікації
  • копія диплома про освіту
  • копія трудової книжки
  • фотокартка 3×4 см
  • звіт про професійну діяльність за останні три роки. Фахівці, які змінювали місце роботи за останні три роки, подають звіти також з попередніх місць роботи, затверджені керівниками (заступниками керівникіцих закладів (стаж роботи на останньому місці не менше року)
  • рецензія на звіт про професійну діяльність
Усі копії засвідчують в установленому законодавством порядкузміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики