Посадова інструкція завідувача структурного підрозділу лікарні: зразок

UA RU
Ознайомтеся з основними положеннями примірної посадової інструкції завідувача структурного підрозділу лікарні. Зберігайте зразок посадової інструкції завідувача відділення та редагуйте за потреби

Внутрішній аудит у ЗОЗ: як організувати і розробити документи

Завідувач відділення це — працівник лікарні, що належить до керівного персоналу та підпорядковується медичному директору закладу.

Його мета — спрямовувати роботу відділення на те, щоб визначати етіологію хвороби пацієнтів та інтерпретувати її, зберігати життя хворим і поліпшувати його поліпшувати його якість завдяки плановій, ургентній та превентивній медичній допомозі.

Завідувач медичного відділення: класифікатор професій. Код КП — 1229.5.

Згідно з посадовою інструкцією завідувач відділення лікарні у своїй діяльності керується чинним законодавством України про охорону здоров’я, принципами та правилами медичної етики й деонтології, правилами внутрішнього трудового розпорядку та іншими локальними нормативними актами медзакладу, службовими наказами та розпорядженнями керівництва.

Медичний персонал підпорядковується завідувачу відділення відповідно до штатного розпису.

Завідувач відділення: посадова інструкція

Посадова інструкція завідувача структурного підрозділу лікарні: зразок


Скачати

Посадові обов’язки завідувача відділення

Основний функціональний обов’язок завідувача — керувати лікувальним відділенням закладу та роботою медичного персоналу відділення, складати посадові інструкції для працівників, організовувати їх працю, визначати права та ступінь відповідальності.

✅✅✅ Медична допомога пацієнтам з COVID-19: хто за що платить

Також завідувач:

 • розробляє та подає керівництву ОКЛ на затвердження графіки роботи медичного персоналу відділення
 • організовує лікувально-профілактичну та адміністративно-господарську діяльність у відділенні, співпрацює з іншими підрозділами лікарні
 • забезпечує належні санітарно-гігієнічні умови функціонування відділення
 • контролює належне та своєчасне ведення медичної документації; готує та подає за призначенням звітну, статистичну та інші види документації
 • визначає плани роботи відділення та погоджує їх із керівництвом закладу
 • аналізує основні показники діяльності відділення; визначає заходи щодо вдосконалення якості надання медичних послуг, роботи медичного персоналу
 • бере участь у роботі медичної ради закладу, консультує лікарів з інших відділень
 • створює належні умови праці; контролює, аби працівники дотримували правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці та протипожежного захисту
 • проводить систематичний інструктаж медичного персоналу відділення з правил охорони праці та контролює їх дотримання

Урешті-решт, працівник забезпечує належні умови для того, щоб медичний персонал відділення досягав належного професійного рівня, організовує професійне навчання та контролює своєчасне підвищення кваліфікації медичного персоналу.

Вимоги до знань завідувача відділення

Працівник має знати чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативні документи, що регламентують діяльність закладів охорони здоров’я; трудове законодавство; основи управління; нормативні акти щодо професійного розвитку працівників; демографічну ситуацію в регіоні та показники стану здоров’я населення.

Він повинен розумітися на:

 • порядку ведення облікової та звітної документації, обробленні медичної статистичної інформації; сучасних класифікаціях у сфері охорони здоров’я
 • сучасних методах діагностики, лікування, реабілітації
 • методах надання медичної допомоги пацієнтам у невідкладних станах
 • методиках визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, устаткуванні

А також:

 • специфіці менеджменту й маркетингу у сфері охорони здоров’я
 • сучасних джерелах медичної інформації, методах її аналізу та узагальнення
 • правилах роботи на ПК,іншому інформаційно-комунікаційному устаткуванні відділення та відповідному програмному забезпеченні

Вимоги до кваліфікації завідувача відділення

Законодавство встановлює такі кваліфікаційні вимоги до завідувача відділення лікарні:

 • вища освіта II рівня за ступенем магістра в галузі знань «Охорона здоров’я»
 • інтернатура за однією зі спеціальностей медичного профілю з подальшою спеціалізацією за профілем структурного підрозділу
 • стаж роботи за фахом не менше ніж 3 роки


зміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики