План розвитку закладу охорони здоров'я: як оформити та хто перевіряє виконання

UA RU
Щоб отримати додаткові гроші, заклад має укласти з НСЗУ договір про перехідне фінансове забезпечення. Основна вимога для підписання договору — оформити план розвитку закладу охорони здоров'я. З'ясуємо, хто, як, коли оформлює, затверджує і перевіряє виконання плану

☀ Як скласти план розвитку ЗОЗ ☀

Наказ МОЗ від 31.07.2020 № 1742 затвердив Типову форму плану розвитку закладу охорони здоров’я.

План розвитку ЗОЗ — це документ, необхідний для укладання договорів про перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг закладами охорони здоров’я.

Договори на перехідне фінансування можуть укладати заклади, які:

 • отримують менше фінансування за Програмою медичних гарантій, ніж в 2019 році за субвенціями
 • фінансуються в рамках пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за ПМГ для вторинної меддопомоги у Полтавській області

NB! Тариф на перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг закладами охорони здоров’я застосовуватимуть з 1 липня до 31 грудня 2020 року.

Перехідне фінансування: вимоги до закладів

Договори на перехідне фінансування підписують із закладами, що:

1. Уклали договори з НСЗУ з квітня 2020 року.

2. Надають послуги:

 • екстреної
 • вторинної
 • третинної
 • паліативної медичної допомоги
 • медичної реабілітації
 • медичної допомоги дітям до 16 років
 • медичної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами

Виняток! Спеціалізовані стоматологічні заклади, центри громадського здоров’я, санаторно-курортні заклади, центри ПМСД, лікарсько-фізкультурні диспансери (центри спортивної медицини) не мають права подавати пропозицію на укладення договору.

3. Подали план розвитку закладу, затверджений власником (органом управління ЗОЗ) або госпітальною радою округу.

NB! Якщо на момент подання пропозиції на укладення договору про перехідне фінансування, план розвитку ще не розроблений, заклад зобов’язується протягом місяця з дати укладення договору, надати НСЗУ такий план.

Внутрішній аудит у ЗОЗ: як організувати і розробити документи

Розділи типової форми плану розвитку закладу охорони здоров'я

План розробляють у довільній формі. Однак у кожному конкретному випадку як зразок плану розвитку закладу охорони здоров'я слід розглядати Типову форму, затверджену МОЗ. Розглянемо, які розділи та пункти обов’язково має містити документ.

Структура плану розвитку лікарні

Розділи плану

Обов’язкові компоненти плану

Програма організаційно-управлінських змін

 1. Заходи з впровадження ефективної структури

  управління ЗОЗ

 2. Розроблення та впровадження заходів зі зменшення тривалості середнього строку госпіталізації
 3. Розроблення та впровадження заходів із збільшення частки амбулаторної медичної допомоги у структурі медичної допомоги, що надається ЗОЗ

Програма фінансово-економічної діяльності

 1. Оцінка стану фінансування ЗОЗ за 2018—2020 роки
 2. Аналіз реалізації програми медичних гарантій: перелік пакетів медичних послуг та суми фінансування, на які укладено договори з Національною службою здоров’я України
 3. Очікуваний обсяг коштів, що можуть бути спрямовані на фінансування ЗОЗ, заходів за рахунок місцевих бюджетів
 4. Очікуваний обсяг коштів, що можуть бути спрямовані на фінансування ЗОЗ за рахунок недержавних інвестицій, спонсорських внесків, благодійних пожертв та грантів, коштів міжнародної технічної допомоги, страхових компаній та інших джерел
 5. Обґрунтування необхідності капітальних інвестицій у ЗОЗ (закупівля обладнання, будівництва, ремонт приміщень тощо)
 6. Розроблення моделі

  впровадження платних послуг

 7. Оцінка рівня енергоспоживання будівель ЗОЗ та планування заходів щодо підвищення їх енергетичної ефективності

Програма управління якістю надання медичної допомоги

 1. Впровадження

  критеріїв та індикаторів якості надання медичної допомоги

 2. Розроблення стандартів сервісного обслуговування пацієнтів при наданні медичної допомоги
 3. Річний план дій з впровадження програми профілактики інфекцій та інфекційного контролю із зазначенням обчислювальних індикаторів його виконання

Інші програми діяльності медзакладу

 • Заходи з реалізації Державної стратегії розвитку системи протитуберкульозної медичної допомоги населенню (розпорядження КМУ від 27.11.2019 № 1414) та інших нормативно-правових актів на виконання Стратегії — для медзакладів, що уклали договір з НСЗУ згідно з главою 19 Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році (постанова КМУ від 05.02.2020 № 65)
 • Заходи з реалізації Концепції розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року (розпорядження КМУ від 27.12.2017 № 1018) — для медзакладів, що уклали договір з НСЗУ відповідно до глави 18 Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році (постанова КМУ від 05.02.2020 № 65)
 • Заходи з підвищення доступності та якості паліативної допомоги — для медзакладів, що уклали договір з НСЗУ згідно з главами 22 та 23 Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році (постанова КМУ від 05.02.2020 № 65)
 • Інші заходи, виконання яких визначено власником медзакладу або госпітальною радою

NB! Кожну програму доповнюють деталізованими заходами та помісячними строками їх виконання.

План розвитку закладу охорони здоров'я: як оформляти і кому подавати

Скачати

Звіт з моніторинговою оцінкою виконання плану розвитку закладу охорони здоров'я

Відповідно до постанови КМУ від 07.09.2020 № 789 заплановану вартість перехідного фінансового забезпечення за місяць розраховують як поєднання:

 • глобальної ставки
 • ставки за результатами виконання договорів про медобслуговування населення, враховуючи виконання закладом плану розвитку

ФОРМУЛА для розрахунку суми коштів, які НСЗУ має перерахувати закладу в межах ПМГ на доплати медичним працівникам ►►►

Частку ставки виплачуватимуть відповідно до результатів виконання договору.

Результати виконання договору визначає власник закладу або госпітальна рада раз на місяць:

 • проводить моніторингову оцінку виконання плану розвитку ЗОЗ
 • складає звіт з моніторинговою оцінкою виконання плану розвитку

Якщо показники плану розвитку за звітній місяць не виконано, то моніторингова оцінка повторно проводиться в наступному місяці.

Власник (госпітальна рада) затверджує звіт про виконання плану розвитку та подає його до НСЗУ для здійснення виплат за відповідний звітний період.

Кошти, отримані та не використані закладами до 31.12.2020 за договорами про перехідне фінансове забезпечення, умови яких застосовуються з 01.07.2020, підлягають обов’язковому поверненню до державного бюджету.зміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики