Журнал реєстрації аналізів і їх результатів: форма № 250/о

UA RU
Перегляньте форму № 250/о «Журнал реєстрації аналізів і їх результатів» та скачайте, щоб використати в роботі

Профілактика ВІЛ-інфікування у медзакладі ►►► ТЕСТ

Форма медичної облікової документації № 250/о використовується в лабораторіях лікувально-профілактичних закладів.

Форма 250/0 затверджена наказом МОЗ від 04.01.2001 № 1. Цю та інші медичні форми ввели у зв'язку з переходом ЗОЗ на міжнародну статистичну класифікацію хвороб десятого перегляду (МКХ-10).

Форма n 250/о «Журнал реєстрації аналізів і їх результатів»

Журнал реєстрації аналізів і їх результатів: форма № 250/о Скачати

Як заповнювати медичну форму 250/о

Журнал призначений для реєстрації і запису результатів аналізів — біохімічних, загальноклінічних, гематологічних тощо.

На титульній сторінці журналу реєстрації аналізів і їх результатів no 250/о вказують:

  • назву закладу, в якому проводять дослідження
  • назву аналізів
  • дати, коли почали і закінчили заповнювати журнал

Спочатку заповнють графи 1—4, де вказують: порядковий номер та дату надходження досліджуваного матеріалу, реєстраційний номер, прізвище, ім’я, по батькові хворого.

У графах 5—17 вписують найменування аналізів, наприклад біблірубін, холестерин тощо.

У рядках відповідних граф із назвою аналізів умовним знаком 0 або + позначають дослідження, які необхідно зробити хворому згідно з направленням (реєстрація аналізів).

Отримані результати аналізів вносять у цей журнал з робочих зошитів.

✅✅✅ Внутрішньолікарняні інфекції: види, причини, протидія

Чи існує електронна версія журналу

Багато облікових форм ведуть в електронному форматі. Однак форму no 250/о можна оформлювати лише на папері. Така вимога прописана в додатку до наказу МОЗ «Про запровадження ведення електронного варіанта облікових статистичних форм в лікувально-профілактичних закладах» від 05.07.2005 № 330 — Переліку облікових статистичних форм, які мають вестись на паперових носіях.зміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики