Нові національні класифікатори хвороб та інтервенцій: як застосовувати

UA RU
Розберемося, які нові класифікатори мають застосовувати всі заклади охорони здоров’я та як закодувати дані в ЕСОЗ

Нові клінічні маршрути пацієнтів ►►► СКАЧАТИ

Скачайте нові класифікатори медичних захворювань та інтервенцій:
НК 025.pdfСкачати
НК 026.pdfСкачати

 

Усі заклади охорони здоров’я тепер зобов’язані використовувати нові національні класифікатори МОЗ, а саме:

  • НК 025:2019 «Класифікатор хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я»
  • НК 026:2019 «Класифікатор медичних інтервенцій»

Національні класифікатори Мінекономіки затвердило наказом від 13.12.2019 № 677, який набрав чинності 21.12.2019. З їх допомогою тепер потрібно кодувати діагнози та медичні інтервенції в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ).

Будь-яке звернення хворого до спеціалістів закладу охорони здоров’я має свою причину. Під час роботи з пацієнтом медперсонал ставить діагноз, робить аналізи, проводить лікування або втручання. Усі ці показники необхідно правильно закодувати в ЕСОЗ. Класифікатори дають змогу:

  • уніфікувати дані, які вносять у систему
  • зібрати статистику в електронному вигляді

NB! Основні методи класифікації — ієрархічний, серійно-порядковий, п’ятизначний та семизначний.

Під час кодування медичних інтервенцій та діагнозу кожен випадок зараховуйте до певної діагностично спорідненої групи, на основі якої НСЗУ оплачуватиме медичну допомогу.

 

НК 025:2019 «Класифікатор хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я»

 

Класифікатор хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я (КХСПОЗ) — це перелік хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я, в тому числі супутніх діагнозів, ускладнень лікування і причин смерті. Класифікатор охоплює більше 18 000 причин, за яких пацієнт може втрапити до закладу охорони здоров’я або прийти на прийом до спеціаліста. КХСПОЗ дає змогу уніфікувати кодування захворювань у первинній медичній документації та даних ЕСОЗ. Кожна з позицій має три частини:

  • код
  • назва захворювання або спорідненої проблеми охорони здоров’я
  • примітка

Інформація про хворобу та споріднену проблему охорони здоров’я у КХСПОЗ має вигляд п’ятизначного буквено-цифрового коду, що пов’язаний перехресними посиланнями з назвою хвороби та приміткою:

Код: Q71.49

Назва: Інше поздовжнє вкорочення променевої кістки

Примітка: Променева косорукість

КХСПОЗ гармонізований з Міжнародним статистичним класифікатором хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я Десятого перегляду, Австралійська модифікація (The International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, Australian Modification, ICD-10-AM), що підготував Австралійський консорціум з розробки класифікацій (ACCD). Це дає змогу порівнювати статистичні дані щодо захворюваності та смертності на міжнародному рівні.

Нові національні класифікатори хвороб та інтервенцій

Скачати

 

 

НК 026:2019 «Класифікатор медичних інтервенцій»

Класифікатор медичних інтервенцій (КМІ) — це перелік медичних втручань, що виконують у лікарнях будь-якої форми власності й амбулаторних закладах. Суміжні медичні втручання, стоматологічні послуги і процедури, що виконують за межами операційної, також входять до класифікатора, що уніфікує їх кодування у первинній медичній документації та даних ЕСОЗ (наприклад, МРТ).

Інформація про медичне втручання у КМІ має вигляд семизначного цифрового коду, що пов’язаний перехресними посиланнями з точною назвою медичного втручання та приміткою:

Код: 39721-00

Назва: Післяопераційне повторне відкриття місця краніотомії або краніектомії

Примітка: Включено: видалення черепного клаптя

Структура класифікатора побудована на анатомічному принципі, а його розділи відповідають назвам розділів у МКХ-10 ВООЗ, що забезпечує узгодженість класифікації хвороб.

КМІ гармонізований з Австралійським класифікатором медичних інтервенцій (Australian Classification of Health Interventions, ACHI), що підготував Австралійський консорціум з розробки класифікацій (ACCD), та відповідає 10-й редакції ACHI.

КХСПОЗ та КМІ використовуватимуть під час створення та впровадження в Україні системи фінансування закладів охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу. Переклад та адаптацію обох класифікаторів провели в межах спільного проєкту МОЗ та Світового Банку «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей».

Нові національні класифікатори хвороб та інтервенцій

Скачати

 

Усім лікарям доводиться складати й заповнювати медичну документацію. Від того, як вони її оформлять, інколи залежить не лише життя та здоров’я пацієнта, а й кар’єра самого лікаря. Неправильно заповнені медичні документи можуть спричинити настання цивільної, матеріальної та інших видів відповідальності

 зміст

Як створити наглядову раду ЗОЗ: алгоритм дій від розробників постанови

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді