Як ефективно організувати документування в медичному закладі: пам'ятка

Робота з документами займає багато часу у медичних працівників. Подбайте про те, щоб організувати документування в медичному закладі ефективно на всіх рівнях

Інформаційно-правова політика медзакладу ►►► ТЕСТ

1. Затвердити інструкцію з діловодства, враховуючи особливості діяльності закладу. Додати приклади оформлення різних документів.

2. Розробити номенклатуру справ установи відповідно до її спеціалізації. Це пов’язано з тим, що санітарно-профілактичні заклади, лабораторії, стаціонари лікувально-профілактичних закладів, поліклінік відрізнятимуться специфікою ведення облікової документації.

3. Скоротити шлях проходження документів: важливо переглянути й чітко встановити функції структурних підрозділів закладу.

4. Обмежити внутрішнє листування та обладнати комп’ютерами робочі місця конкретних виконавців. Слід запровадити електронну систему обліку документів — це прискорить роботу з документацією та точне визначення функціональних обов’язків медичного персоналу.

5. Розробити схему документообігу для медичного закладу, зокрема маршрутні й технологічні карти на основну документацію, щоб визначити:

  • хто є виконавцями у процесі проходження певних груп документів
  • в якому порядку структурні підрозділи здійснюють просування документів
  • які технологічні операції з документом виконує кожна відповідальна особа

✅✅✅ Організовуємо архів медичного закладу

6. Перевіряти ведення документації, створивши журнали обліку та спеціальну контрольну картотеку, де буде вміщено картки на документи, з якими провадитиметься робота наступного місяця. Картки вкладають відповідно до важливості та терміновості кожного документа. Це забезпечить щоденний контроль.

7. Організувати співпрацю з кабінетом медичної статистики (якщо такий функціонує у закладі).

Основні завдання кабінету медичної статистики:

  • збір та аналіз статистичних матеріалів про діяльність закладу
  • організаційно-методична робота з лікарями
  • дослідження та оцінка якісних та кількісних показників роботи відділень
  • перевірка ведення медичної документації та архіву
  • нагляд за порядком ведення статистичної документації
  • постійне і послідовне підвищення кваліфікації й рівня спеціальних знань
  • регулярний аналіз якісних та кількісних показників діяльності окремих кабінетів

8. Щомісяця визначати рівень навантаження працівників через роботу з документацією, щоб встановити періоди року, коли цей процес відбувається найінтенсивніше і спланувати робочий час медичних сестер, рівномірно розподіливши робочі завдання.

✅✅✅ Нові національні класифікатори хвороб та інтервенцій

9. Проаналізувавши вхідну документацію, створити базу даних організацій та осіб, з якими медичний заклад веде активне листування. Варто вказати їх назви та прізвища за алфавітом, а також створити теки з бланками документів, які часто використовуються.

Варто пам’ятати, що організація документування в медичному закладі сприяє реалізації основних функцій таких установ, насамперед функції управління, яка є визначальною у злагодженій діяльності структурних підрозділів.

Перелік нормативно-правових актів для роботи кадрової служби

Методи ефективної організації документування в медичних закладах: пам'ятка

Скачати

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді