Медсестра працює в закладі менше року: чи атестувати

UA RU
Автор

Кубанський Сергій

голова Ради Київської міської профспілки працівників охорони здоров’я, адвокат
Медсестра змінила місце роботи, термін дії посвідчення про проходження атестації закінчується. Аби пройти атестацію, стаж роботи молодших спеціалістів з медичною освітою на останньому місці має бути не менше року. З'ясуємо, як атестуватися медсестрі, яка працює в закладі менше року

Ваш безплатний доступ до КПК медсестер

Атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою регулює Положення про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою, затверджене наказом МОЗ від 23.11.2007 № 742 (далі — Положення). Цей нормативно-правовий документ визначає, що атестації на підтвердження кваліфікаційної категорії (за бажанням) підлягають фахівці, яким присвоїли кваліфікаційні категорії, у строк до п’яти років з дня попередньої атестації.

✅✅✅ БПР для середнього медичного персоналу

Медсестра працює в закладі менше року: чи атестувати

Скачати

Фахівці, які бажають пройти атестацію на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії, подають у відповідну атестаційну комісію атестаційну справу, що містить:

  • письмову заяву про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії за спеціальністю згідно з Номенклатурою спеціальностей
  • заповнений атестаційний листок встановленого зразка (додаток 2 до Положення)
  • оригінал та копію посвідчення про кваліфікаційну категорію (за наявності)
  • копію свідоцтва про проходження підвищення кваліфікації (спеціалізація, тематичне удосконалення) в закладах (підрозділах) підвищення кваліфікації
  • копію диплома про освіту та трудової книжки
  • фотокартку 3 × 4 см
  • звіт про професійну діяльність за останні три роки
  • рецензію на звіт про професійну діяльність (п. 1.25 Положення)

Фахівці, які змінювали місце роботи за останні три роки, подають звіти про професійну діяльність також із попередніх місць роботи. Звіти затверджують керівники (заступники керівників) цих закладів.

Усі копії засвідчуйте в установленому законодавством порядку.

Стаж роботи на останньому місці має бути не менше року (п. 1.25 Положення). Водночас пункт 1.10 Положення встановлює: у виключних випадках з об’єктивних причин (тривала хвороба та інше) термін чергової атестації можуть перенести наказом органу управління охорони здоров’я відповідної адміністративно-територіальної одиниці на підставі особистої заяви фахівця та документів, що засвідчують важливість причин, на термін не більше ніж один рік.

Нові вимоги до ліцензування медичної практики