НАССР у медзакладі: як впровадити

UA RU
Автор
голова Громадської спілки «Асоціація з інтеграції НАССР»
Читайте, з чого почати впровадження системи НАССР, як правильно це зробити, що вказати у програмах-передумовах, а також за що відповідають працівники та керівник закладу
Зміст статті:
Нормативна база НАССР Навіщо впроваджувати ХАССП НАССР: реєстрація харчоблоку НАССР: типові документи Принципи НАССР: гігієнічні вимоги Закону № 771 Відповідальність за порушення НАССР: штрафи…

Пандемія і система НАССР: лекція

У харчоблоках усіх медзакладів нині має діяти система управління безпечністю харчових продуктів, розроблена на основі принципів НАССР. Якщо вона неефективна і під час перевірки інспектори виявлять порушення, винні особи понесуть відповідальність.

Нормативна база НАССР

Минулого року в Україні суттєво змінилось харчове законодавство. Нині усі оператори ринку харчових продуктів зобов’язані розробити та впровадити ефективну систему управління безпечністю харчових продуктів на основі принципів НАССР. Цього вимагає нова редакція Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» від 23.12.1997 № 771/97-ВР (далі — Закон № 771), яка набрала чинності 20.09.2019.

Оператор ринку харчових продуктів — суб’єкт господарювання, який провадить діяльність з метою або без мети отримати прибуток та в управлінні якого перебувають потужності, на яких здійснюють первинне виробництво, виробництво, реалізацію та/або обіг харчових продуктів та/або інших об’єктів санітарних заходів (крім матеріалів, що контактують з харчовими продуктами), і який відповідає за виконання вимог Закону № 771 та законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів (пп. 55 п. 1 ст. 1 Закону № 771).

Харчоблоки лікувальних, лікувально-профілактичних та санаторно-курортних закладів також належать до операторів ринку харчових продуктів. Які вимоги до них висуває система НАССР?

НАССР у медзакладі: як впровадити

Обіг підконтрольних речовин по-новому ►►► ТЕСТ

Навіщо впроваджувати ХАССП

Система HACCP дає змогу виявити і контролювати усі небезпечні чинники, що можуть виникнути під час виробництва й обігу харчових продуктів та заподіяти шкоду життю і здоров’ю споживача.

Система аналізу небезпечних чинників та контролю у критичних точках (від англ. HACCP — Hazard Analysis and Critical Control Points) — система, яка ідентифікує, оцінює і контролює небезпечні чинники, визначальні для безпечності харчових продуктів (пп. 81 п. 1 ст. 1 Закону № 771).

Реформа у сфері забезпечення безпечності та якості харчових продуктів за вектором відповідальності — один із першочергових пріоритетів реалізації Стратегії сталого розвитку «Україна — 2020», схваленої Указом Президента України від 12.01.2015 № 5/2015.Безпека продуктів харчування — одна з найважливіших проблем сучасної економіки, оскільки вона не лише стосується здоров’я населення, а й впливає на всю економіку країни.

Закон № 771 визначає безпечним харчовий продукт, який не завдає шкоди здоров’ю людини та придатний для споживання. До того ж якість харчового продукту не настільки важлива, як його безпечність. Законодавець встановив вимоги лише до окремих показників якості харчового продукту, які застосовують для того, щоб:

 • відокремити традиційний харчовий продукт від інших харчових продуктів
 • встановити вимоги до продуктів для дитячого харчування, спеціальних медичних цілей та замінників звичайних харчових продуктів для контролю ваги
 • інформувати споживачів про властивості харчового продукту, зокрема з допомогою маркування

Традиційний харчовий продукт — харчовий продукт з особливими характеристиками, що чітко відрізняють його від інших продуктів цього ж виду у результаті використання традиційних інгредієнтів та/або внаслідок традиційного складу, та/або використання традиційної технології виробництва/переробки (пп. 86 п. 1 ст. 1 Закону № 771).

Основні обов’язки операторів ринку харчових продуктів визначає стаття 20 Закону № 771. Усі дев’ять обов’язків вказані в Додатку 1.

9 обов’язків операторів ринку харчових продуктів

НАССР у медзакладі: як впровадити

Скачати

Застосовуйте систему НАССР для того, щоб:

 • ідентифікувати можливі небезпечні чинники
 • встановити, де і як небезпечні чинники можна усунути, запобігти або привести до прийнятного рівня
 • розробити відповідні заходи і навчити персонал
 • впровадити заходи та документувати процедури

Оператор ринку несе відповідальність за виконання вимог чинного харчового законодавства виключно в межах своєї діяльності.

НАССР: реєстрація харчоблоку

Харчоблоки лікувальних, лікувально-профілактичних та санаторно-курортних закладів обов’язково реєструйте у Державному реєстрі потужностей операторів ринку харчових продуктів. Державній реєстрації підлягають потужності з виробництва та/або обігу харчових продуктів, на які не потрібен експлуатаційний дозвіл.

Потужності — споруди або комплекс споруд, приміщення, будівлі, обладнання, транспортні та інші засоби, а також територія, яку використовують для виробництва та/або обігу об’єктів санітарних заходів (пп. 69 п. 1 ст. 1 Закону № 771).

NB! Подавайте заяву не пізніше, ніж за 10 календарних днів до початку роботи потужності.Для державної реєстрації подавайте територіальному органу Держпродспоживслужби за місцем розташування закладу заяву за формою згідно з додатком 1 до Порядку проведення державної реєстрації потужностей, ведення державного реєстру потужностей операторів ринку та надання інформації з нього заінтересованим суб’єктам, затвердженого наказом Мінагрополітики від 10.02.2016 № 39.

НАССР: типові документи

У харчоблоках необхідно розробляти, запроваджувати та використовувати процедури на основі принципів системи НАССР. Цього вимагають стаття 21 Закону № 771, а також Вимоги щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР), затверджені наказом Мінагрополітики від 01.10.2012 № 590 (далі — Вимоги № 590).

Сертифікувати процедури, які розробили на основі НАССР, не обов’язково.

Перед тим, як застосовувати систему НАССР, обов’язково розробіть, задокументуйте і повністю впровадьте програми-передумови, що призначені для ефективного функціонування системи НАССР.

Програми-передумови — основні умови та види діяльності, необхідні для того, аби дотримувати гігієнічних умов на всіх етапах виготовлення харчових продуктів (пп. 72 п. 1 ст. 1 Закону № 771).

Програми-передумови передбачають розробку та впровадження процедур, що дають змогу дотримувати гігієнічних вимог на всьому харчовому ланцюгу. Коли розроблятимете програми-передумови НАССР для свого закладу, обов’язково скористайтеся їх обов’язковим переліком в Додатку 2 та перевірте, чи все врахували.

Програми-передумови, які необхідно розробити для харчоблоку

НАССР у медзакладі: як впровадити

Скачати

Під час розробки документів враховуйте, що система НАССР:

 • стосується лише безпечності харчових продуктів, а не їх якості
 • є запобіжним інструментом для контролю за небезпечними чинниками
 • не гарантує безпечність харчових продуктів, а лише зменшує ризик загрози їх безпечності
 • не автономна програма, її основа — заходи контролю, для яких потрібно запровадити і належно дотримувати програми-передумови

Принципи НАССР: гігієнічні вимоги Закону № 771

Харчові продукти, що перебувають в обігу на території України, мають відповідати вимогам законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів. Загальні вимоги до харчових продуктів визначає стаття 32 Закону № 771.

NB! Якщо є докази шкідливості харчового продукту, його виробництво та обіг потрібно зупинити, навіть коли він відповідає законодавству про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів.

Усі оператори ринку харчових продуктів зобов’язані дотримувати загальних гігієнічних вимог щодо поводження з харчовими продуктами.

Гігієнічні вимоги — заходи та умови, необхідні для управління небезпечними чинниками і забезпечення придатності харчових продуктів для споживання людиною з урахуванням їх використання за призначенням (пп. 16 п. 1 ст. 1 Закону № 771).

Розділ VII Закону № 771 визначає гігієнічні вимоги:

 • до потужностей
 • приміщень, де обробляють або перероблюють харчові продукти
 • рухомих та/або тимчасових потужностей
 • транспортних засобів
 • обладнання та інвентарю
 • поводження з харчовими відходами
 • постачання води
 • гігієни персоналу потужностей, який працює у зоні поводження з харчовими продуктами
 • харчових продуктів
 • пакування харчових продуктів, включно із первинним пакуванням
 • термічної обробки

Зокрема, вимоги до гігієни персоналу регламентує стаття 48 Закону № 771. Так, на потужностях може працювати лише персонал, який не має протипоказань щодо поводження з харчовими продуктами та пройшов навчання з питань гігієни.

Працівники мають періодично проходити навчання щодо гігієнічних вимог до виробництва та обігу харчових продуктів. Його періодичність встановлює сам оператор ринку.

Відповідальність за порушення НАССР: штрафи…

Основні засади й порядок проведення перевірок у сфері безпечності харчових продуктів регламентує Закон України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» від 18.05.2017 № 2042-VIII. Документ встановлює, що порушники законодавства про харчові продукти можуть понести цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність.

Відповідальність за порушення системи НАССР

Вид відповідальності

Порушення

Цивільна

Особа, що постраждала внаслідок неналежної господарської діяльності оператора ринку харчових продуктів (наприклад, отруїлася) подає позов до суду, аби відшкодувати заподіяну шкоду та/або матеріальні збитки

Адміністративна

На оператора ринку харчових продуктів накладають штраф за порушення вимог законодавства у сфері безпечності харчових продуктів. Розмір штрафу залежить від мінімальної заробітної плати. Якщо її розмір збільшується, то відповідно збільшується і штраф

Кримінальна

Є загроза життю та/або здоров’ю людини через неналежну господарську діяльність оператора ринку харчових продуктів

NB! Основну відповідальність за безпечність харчових продуктів несе безпосередньо оператор ринку харчових продуктів.

Працівники

Працівники харчоблоку несуть відповідальність в межах своїх посадових обов’язків. За порушення їх можуть притягнути до дисциплінарної відповідальності. Така відповідальність полягає в обов’язку працівника відповідати перед власником або уповноваженим ним представником за скоєний проступок і понести дисциплінарні стягнення, які передбачає трудове право.

NB! До працівника, що порушив трудову дисципліну, можна застосувати лише одне дисциплінарне стягнення: догану або звільнення (ст. 147 Кодексу законів про працю України).

Працівники підприємств харчової та переробної промисловості зобов’язані проходити попередні та періодичні медичні огляди (ст. 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 № 4004-ХІІ). Якщо працівник ухиляється від проходження обов’язкового медичного огляду, роботодавець має право притягнути його до дисциплінарної відповідальності та відсторонити від роботи без збереження заробітної плати (ст. 17 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII).

Ми вже з’ясували, що оператор ринку несе основну відповідальність за порушення законодавства про безпечність харчових продуктів. Однак особа, що вчинила суспільно небезпечне діяння, яке містить склад злочину, передбаченого Кримінальним кодексом України (КК), може понести кримінальну відповідальність.

Стаття 325 КК передбачає відповідальність за порушення правил та норм, встановлених для запобігання епідемічним та іншим інфекційним захворюванням, а також масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) і боротьби з ними. Так, до працівника можуть застосувати одне з покарань:

 • штраф у розмірі до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
 • арешт на строк до шести місяців
 • обмеження волі на строк до трьох років

Ті самі діяння, якщо вони спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, карають позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

Об’єктивна сторона злочину характеризується:
 • діянням (діями або бездіяльністю) у вигляді порушення правил та норм
 • наслідками у вигляді отруєнь
 • зв’язком між вказаним діянням та наслідками

Отже, саме працівника притягнуть до кримінальної відповідальності, якщо отруєння сталося через те, що він не дотримав гігієнічних вимог або приховав інформацію щодо хвороби.

Ваш безплатний доступ до курсів підвищення кваліфікації

Керівник закладу

Вимоги № 590 покладають основну роль у розробці, впровадженні та ефективному застосуванні системи НАССР на керівництво закладу охорони здоров’я. Керівник зобов’язаний підтримувати належне функціонування та взаємодію всіх технологічних та допоміжних процесів.

Законодавство визначає, що власники та керівники підприємств, установ та організацій несуть відповідальність за своєчасність проходження своїми працівниками обов’язкових медичних оглядів та за шкідливі наслідки для здоров’я населення через допуск до роботи осіб, які не пройшли такий огляд. До того ж штрафи за порушення вимог законодавства про харчові продукти накладають безпосередньо на юридичну особу або на фізичну особу — підприємця.

Якщо до отруєння призвели безпосередньо дії керівника, саме він понесе кримінальну відповідальність.

Керівник потужності відповідальний за стратегію розвитку і зобов’язаний надавати належні ресурси та інвестиції, аби харчові продукти були безпечними та відповідали вимогам законодавства. Також керівник має забезпечити достатні інформаційні ресурси, тобто повідомляти працівникам:

 • про встановлені законодавством та нормативними документами вимоги з питань безпечності
 • принципи системи НАССР
 • наукові й технічні рекомендації
 • найкращі практики виробництва та гігієни

Керівництво закладу має подбати, щоб весь персонал знав межі своєї відповідальності, та запровадити моніторинг ефективності роботи. Керівник зобов’язаний забезпечити ресурси для навчання працівників та підвищення їх кваліфікації.зміст

Як створити наглядову раду ЗОЗ: алгоритм дій від розробників постанови

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді