Фахівці нових бригад екстреної медичної допомоги: характеристика, вимоги

Автор
завідувач відділення екстреної медичної допомоги КУ «ТМО «Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», лікар вищої категорії виїзної бригади відділення швидкої медичної допомоги, експерт з питань охорони здоров’я
Розглянемо, як зміниться склад бригад швидкої, який розподіл посадових обов’язків в системі ЕМД та нові вимоги до роботи екстрених медичних бригад
Зміст статті:
Зміни якісного складу бригад ЕМД Нова модель розподілу посадових обов’язків в системі ЕМД Лікар з медицини невідкладних станів Диспетчер оперативно-диспетчерської служби (медицина) Оператор оперативно-диспетчерської служби (медицина) Парамедик Екстрений медичний технік Інструктор ЕМД

Чи знаєте ви, як надавати ЕМД ►►► ТЕСТ

Одна з ключових ланок, від якої залежить якість надання екстреної медичної допомоги на догоспітальному етапі, — бригада ЕМД. Саме від професійних навичок її членів та від їхньої злагодженої роботи залежить здоров’я та й життя людини.

Що ж ми маємо на сьогодні? Переважна частина бригад ЕМД в Україні — фельдшерські. Склад їх обмежений двома особами — фельдшером та водієм. В окремих випадках в складі такої бригади працює медична сестра. Лікарські бригади в багатьох випадках існують лише на папері через нестачу самих лікарів.

Наказ про затвердження алгоритмів надання екстреної медичної допомоги пацієнтам

Фахівці нових бригад екстреної медичної допомоги: характеристика, вимоги

Скачати

Зміни якісного складу бригад ЕМД

КМУ вніс зміни до постанови «Про затвердження Типового положення про бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги» від 21.11.2012 № 1114. Відповідно до цієї постанови якісний склад бригад ЕМД зміниться.

На перехідний період (до 2025 року) допомогу на догоспітальному етапі надаватимуть лікарські, фельдшерські бригади та бригади парамедиків. Різнитимуться ці бригади за своїм якісним складом:

 • лікарська бригада — лікар, фельдшер, сестра медична, водій; керівник бригади — лікар
 • фельдшерська бригада — фельдшер, сестра медична, водій; керівник бригади — фельдшер
 • бригада парамедиків — парамедик та екстрений медичний технік; керівник бригади — парамедик

Отже, постанова № 1114 ввела поняття «парамедик». Бригади парамедиків функціонуватимуть паралельно з іншими, уже звичними для нас лікарськими та фельдшерськими бригадами.

Отож у 2025 році усі бригади ЕМД працюватимуть за єдиним стандартом. Фельдшери з медицини невідкладних станів, котрі працюють у складі бригад ЕМД та планують продовжувати працювати після 2025 року мають пройти перенавчання та отримати кваліфікацію «парамедик».

Нововведення чекають і водіїв, які нині працюють в складі бригад ЕМД. До кінця перехідного періоду усі ті водії, які планують продовжити працювати у складі бригад ЕМД, повинні будуть пройти перенавчання та отримати кваліфікацію «екстрений медичний технік».

Права та соцгарантії водіїв ЕМД

За рішенням керівництва центру екстреної медичної допомоги в складі бригади ЕМД можуть додатково працювати й інші медичні працівники:

 • лікарі
 • стажери
 • студенти, що проходять виробничу практику
 • лікарі-інтерни
 • лікарі-резиденти тощо

Нова модель розподілу посадових обов’язків в системі ЕМД

Наказ МОЗ від 18.07.2019 № 1642 вніс зміни до Випуску 78 «Охорона здоров’я» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Зміни зачеплять уже існуючі професії в галузі медицини невідкладних станів, як-то лікар з МНС. Водночас отримаємо нові професії:

 • диспетчер оперативно-диспетчерської служби (медицина)
 • оператор оперативно-диспетчерської служби (медицина)
 • парамедик
 • екстрений медичний технік
 • інструктор з надання догоспітальної допомоги
 • інструктор з надання першої допомоги

✅✅✅ Система екстреної медичної допомоги в Україні: погляд практика

Лікар з медицини невідкладних станів

Спеціальність лікаря з медицини невідкладних станів не зникне в реформованій службі екстреної медичної допомоги. Віднині коло обов’язків лікаря з медицини невідкладних станів дещо розширюється. Він повинен буде:

 • надавати допомогу пацієнтам при невідкладних станах в складі бригади ЕМД
 • надавати допомогу пацієнтам при невідкладних станах, котрі звернулись безпосередньо до відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги
 • займатись лікуванням пацієнтів, залишених в палатах інтенсивної терапії ВЕНМД

Кваліфікаційна характеристика наводить перелік невідкладних станів, при яких лікар з МНС повинен вміти надавати допомогу пацієнту. Серед іншого перераховано також перелік компетенцій, якими повинен володіти такий фахівець.

Посаду лікаря МНС зможе обійняти фахівець, який закінчив медичний виш за будь-якою з двох спеціальностей — «Лікувальна справа» чи «Педіатрія». Проте інтернатуру він має пройти за напрямом «Медицина невідкладних станів» чи спеціалізацію за відповідним напрямом.

Диспетчер оперативно-диспетчерської служби (медицина)

Суть діяльності в цьому випадку представлена в трьох основних кроках:

 • прийом звернення від населення відповідно до встановленого алгоритму
 • направлення бригади ЕМД за зазначеною адресою
 • супровід виклику (надання інформації особі, яка здійснює виклик, з рекомендаціями, як необхідно діяти до моменту, коли приїде бригада ЕМД).

Окрім того, диспетчер оперативно-диспетчерської служби контактує з диспетчерськими службами інших структур (поліція, оперативно-рятувальна служба).

На посаді диспетчера може працювати особа, яка отримала вищу освіту та має ступінь бакалавра галузі знань «Охорона здоров’я», спеціальністю «Медсестринство», а також пройшла спеціалізацію з медицини невідкладних станів.

Наводить документ також вимоги до кваліфікації описуваних фахівців. Проте досить специфічна та відповідальна робота диспетчера потребує від нього володіння багатьма навичками. Тому навіть диспетчер без категорії повинен мати досвід роботи членом виїзної бригади ЕМД як мінімум рік.

Оператор оперативно-диспетчерської служби (медицина)

На відміну від диспетчера, оператор не повинен володіти широким спектром навичок. Його посадові інструкції передбачають менший спектр обов’язків:

 • прийом звернень від населення
 • скерування бригади ЕМД за зазначеною адресою

Відповідно і вимоги до претендента на цю посаду значно скромніші. Достатньо мати усього лише середню освіту та пройти підготовку на курсах операторів. Можливо пройти підготовку одразу на робочому місці.

Приклади обліку робочого часу чергового кабінету ПМД

Парамедик

В «Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників» Випуск 78 «Охорона здоров’я», затвердженому наказом МОЗ від 09.08. 2017 № 918 в розділі «Фахівці» знаходимо характеристику парамедика та кваліфікаційні вимоги до нього.

Парамедик — це фахівець з екстреної медичної допомоги, який володіє широким спектром навичок з надання екстреної допомоги на догоспітальному етапі, володіє сучасними стандартами надання допомоги при широкому спектрі патологій, розуміється на дії лікарських засобів та правилах користування медичною апаратурою, володіє основами законодавства, що регламентують надання ЕМД на догоспітальному етапі. Додатково усі парамедики повинні мати посвідчення водія відповідної категорії, що дасть змогу керувати санітарним автомобілем.

Парамедик в процесі своєї трудової діяльності буде підвищувати свою кваліфікацію залежно від навичок, якими володітиме та стажу трудової діяльності на посаді. Перелік кваліфікаційних вимог прописаний в Класифікаторі.

Екстрений медичний технік

Наказ № 918 в розділі «Робітники» визначає екстреного медичного техніка (ЕМТ) як людину без спеціальної медичної освіти, яка пройшла відповідну підготовку та має підтверджуючий сертифікат плюс посвідчення водія. ЕМТ допомагає членам бригади виконувати ті чи інші маніпуляції при наданні екстреної медичної допомоги на догоспітальному етапі.

Екстрений медичний технік повинен мати базові знання з питань:

 • функціонування організму людини в нормі та за основних невідкладних станів
 • етіологія та патогенез невідкладних станів
 • методи діагностики невідкладних станів
 • ліки, які використовуються за невідкладних станівх та шляхи їх введення
 • правила користування медичним обладнанням, наявним на бригаді та принципи його роботи
 • принципи медичного сортування та основи роботи в ситуації з великою кількістю постраждалих

На нього поширюються ті ж вимоги щодо збереження лікарської таємниці, що і на інших членів бригади ЕМД.

Інструктор ЕМД

Класифікатор визначає вимоги до посади інструктора з надання догоспітальної допомоги та інструктора з надання першої допомоги. Такі фахівці працюватимуть при навчально-тренувальних відділах Центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Основна їхня функція полягає в організації та проведенні навчання навичкам надання догоспітальної допомоги та першої медичної допомоги.

Такі фахівці повинні отримати вищу освіту за ступенем молодшого бакалавра, мати високий рівень знань з невідкладних станів, пройти спеціальну підготовку в закладі, акредитованому МОЗ, мати досвід практичної діяльності. Проте першочергово вони повинні мати педагогічний талант, вміти терпляче працювати з різними категоріями слухачів та мати прагнення до самовдосконалення.

Фахівці нових бригад екстреної медичної допомоги: характеристика, вимоги
Руслан Совершеннийадвокат, керуючий партнер Адвокатської фірми STATUS
За якими критеріями оцінюватиме якість медичної допомоги керівник структурного підрозділу закладу? Яку роль відіграє медична рада в підготовці до акредитації? Хто забезпечить зовнішній контроль якості медпослуг?зміст

Як створити наглядову раду ЗОЗ: алгоритм дій від розробників постанови

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді