Що таке медичне сортування постраждалих, як його проводити

Автор
завідувач відділення екстреної медичної допомоги КУ «ТМО «Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», лікар вищої категорії виїзної бригади відділення швидкої медичної допомоги, експерт з питань охорони здоров’я
У статті розглянемо види та принципи медичного сортування, за якими алгоритмами його здійснювати та яку медичну документацію заповнювати

Медичне сортування: відеолекція

Медичне сортування проводять медичні працівники, залучені до надання допомоги постраждалим при масових випадках травмування. Така процедура життєво необхідна в ситуаціях, коли кількість постраждалих набагато перевищує кількість медичних працівників  на місці події.

Основи медичного сортування розробив видатний хірург Микола Пирогов. Він вперше увів поняття «сортування», запропонував основні його принципи, які чинні й донині. 

В основі сучасної організації медичної допомоги при масовій кількості постраждалих лежить ефективна догоспітальна допомога та евакуація постраждалих в стислі терміни до відповідних медичних закладів.

Медичне сортування: визначення основних понять

Масовий випадок — наявність такої кількості постраждалих, коли неможливо повноцінно надати необхідну медичну допомогу враховуючи наявні медичні сили та засоби ЗОЗ кожному постраждалому.

Численний випадок — наявність такої  кількості постраждалих, коли можливе одночасне надання їм відповідної медичної допомоги, враховуючи наявні медичні сили та засоби ЗОЗ.

Медичне сортування — це комплекс маніпуляцій для розподілу постраждалих на порівняно однорідні групи за важкістю їхнього стану та обсягом необхідної медичної допомоги.

Надзвичайна ситуація — обстановка на окремій території чи суб’єкті господарювання на ній або водному об’єкті, яка характеризується порушенням нормальних умов життєдіяльності населення, спричинена катастрофою, аварією, пожежею, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, застосуванням засобів ураження або іншою небезпечною подією, що призвела (може призвести) до виникнення загрози життю або здоров’ю населення, великої кількості загиблих і постраждалих, завдання значних матеріальних збитків, а також до неможливості проживання населення на такій території чи об’єкті, провадження на ній господарської діяльності.

Види та принципи медичного сортування

Досвід надання допомоги при надзвичайних ситуаціях (НС) підтверджує, що в перші години з моменту лиха чітко проведене сортування допоможе суттєво зменшити відсоток санітарних втрат. Чіткий розподіл постраждалих дає змогу визначити характер травм, встановити черговість надання медичної допомоги та визначитись зі шляхами евакуації постраждалих. Цьому приділяється значна увага при проведенні навчань медичного персоналу.

Медичне сортування проводять на кожному етапі надання медичної допомоги та евакуації.

Розрізняють наступні види медичного сортування:

 1. Вступне сортування — проводять рятувальники ДСНС на місці події. Вступне сортування можуть проводити також співробітники поліції, якщо вони виявились на місці інциденту першими.
 2. Первинне медичне сортування — проводять медичні працівники бригади ЕМД, яка прибула на місце події першою, у випадку, якщо місце події безпечне.
 3. Вторинне медичне сортування — проводять медичні працівники, зазвичай, другої та наступних бригад ЕМД, котрі прибувають на місце події. Метою вторинного сортування є визначення пріоритету для надання допомоги постраждалим  та проведення евакуації.

Увага! Cортування — це постійний процес, який повторюють неодноразово в ході надання медичної допомоги й евакуації.

Процес сортування розпочинається на перших хвилинах надання медичної допомоги та не припиняється на усіх етапах медичної евакуації.

Найскладніше при проведенні сортування —  усвідомлювати, що допомогти усім потерпілим не вдасться. Саме через це пріоритет віддають тим постраждалим, у яких є більше шансів на виживання. Водночас через брак медичних ресурсів, постраждалі, що отримали травми несумісні з життям, але ще залишаються живими на момент сортування, медичну допомогу отримують у випадку, коли допомога уже надана всім, хто має більше шансів на виживання. 

Який антисептик обрати для потреб ЗОЗ

Сортувальні бригади

Медичне сортування на місці надзвичайної ситуації здійснюють, як правило, бригади екстреної медичної допомоги. Бригада ЕМД, яка прибула на місце надзвичайної ситуації (НС) першою, розпочинає медичне сортування.

Увага! Процедуру сортування має проводити найбільш кваліфікований медичний працівник, що володіє діагностичними алгоритмами та здатен приймати швидкі рішення в екстремальних умовах.

При проведенні медичного сортування кожний член цієї бригади виконує свої чітко визначені обов’язки:

 • керівник першої бригади виконує роль координатора
 • фельдшер (чи фельдшери) — роль сортувальників
 • водій — координує роботу в зоні транспорту

Член сортувальної бригади

Обов’язки

Координатор

 • організація роботи бригади ЕМД на місці надзвичайної ситуації
 • взаємодія з іншими службами, залученими для ліквідації наслідків НС
 • зв’язок з диспетчерською службою ЕМД та визначення необхідності додаткових бригад ЕМД
 • ведення обліку кількості постраждалих за кожною сортувальною групою
 • організація евакуації постраждалих до відповідного ЗОЗ

Сортувальник

 • проведення сортування
 • надання необхідного обсягу медичної допомоги
 • передавання інформації про постраждалих за кожною сортувальною групою координатору

Водій

 • організація роботи в зоні транспорту: налагодження функціонування так званої «транспортної петлі» — черговість під’їзду та від’їзду автомобілів ЕМД, щоби не допустити затору при евакуації постраждалих
 • паркування автомобілів ЕМД, які прибули на місце НС

Сортувальник, який починає роботу, екіпірується мінімальною кількістю обладнання, з огляду на свої функцій. В комплекті обладнання у нього обов’язково присутні:

 • сортувальні марки (сортувальні браслети)
 • обладнання для надання передбачуваного обсягу медичної допомоги – зупинки масивної кровотечі, відновлення прохідності дихальних шляхів, виконання рятівних вдихів дітям

Увага! Сортувальна марка — це шматок цупкого картону прямокутної форми, забарвленого відповідно до кольору сортувальної групи (червоний, жовтий, зелений, чорний). Після визначення сортувальної групи постраждалого до його одягу (нош, на яких лежить особа) прикріпляють марку відповідного кольору.

Якщо сортування проводять з допомогою браслетів, браслет надягають на передпліччя правої руки постраждалого (якщо права рука відсутня — на передпліччя лівої руки).

Медичне сортування: кольори

Всіх постраждалих, залежно від їх стану, розподіляють на кілька сортувальних груп. Кожну з цих груп прийнято позначати окремим кольором, що дозволяє медикам та рятувальникам в стислі терміни їх ідентифікувати та пришвидшити надання допомоги особам, які цього потребують першочергово.  

Сортувальні групи постраждалих:

 • «червоні» — постраждалі, які потребують проведення термінового втручання для врятування їхнього життя
 • «жовті» — постраждалі, допомога яким може бути відстроченою на деякий час без шкоди для їхнього здоров’я (допоки не буде надана допомога постраждалим з «червоної» групи)
 • «зелені» — постраждалі, яких можна евакуйовувати без надання медичної допомоги на місці надзвичайної ситуації
 • «чорні» — постраждалі, що отримали несумісні з життям травми (які вже померли чи агонують)

Визначені медичні сортувальні групи не є остаточними. Постраждалі повинні постійно знаходитись під наглядом медиків, оскільки стан їхнього здоров’я може будь-якої миті погіршитись. В цьому випадку такі особи мають бути переведеними з однієї сортувальної групи до іншої. Крім того, постраждалі можуть бути забруднені (контаміновані) різноманітними агентами, що створює небезпеку для них самих та оточуючих їх осіб. Зокрема, забруднюючими чинниками можуть виступати бактеріальні, хімічні та радіаційні агенти. В цьому випадку всі постраждалі та медики, які надавали їм допомогу, мають пройти обробку в спеціальних боксах (ізоляторах). Таких постраждалих позначають спеціальним чином в медичній супровідній документації.

Алгоритми медичного сортування

Основне завдання медпрацівників, що перші прибули на місце надзвичайної ситуації, — щонайшвидше обійти всіх постраждалих (якщо вогнище НС безпечне), оцінити їхній стан та здійснити елементарні медичні маніпуляції, які можуть врятувати життя. На первинний огляд кожного постраждалого відводиться близько 30 секунд.

Існує декілька алгоритмів медичного сортування.

Алгоритм

Для кого використовують

Послідовність проведення сортування

START

Використовують для сортування дорослих

В першу чергу при цьому алгоритмі сортувальник пропонує всім, хто його чує та може ходити, пройти в заздалегідь визначене безпечне місце. Надалі сортувальники швидко переміщаються від одного постраждалого до іншого та визначають:

 • наявність дихання (за його відсутності — відкривають дихальні шляхи); якщо самостійне дихання не з’явилось, переходять до іншого постраждалого
 • частоту дихання
 • капілярний пульс шляхом натискання на нігтьову пластинку; якщо пляма, утворена в момент натискання, не зникала за час, що перевищує 2 секунди, підозрюють наявність кровотечі та намагаються її зупинити
 • визначають стан свідомості у постраждалого — на останньому етапі сортування 

Jump START

Використовують при сортуванні постраждалих дітей, які не досягли восьмирічного віку

Алгоритм Jump START, хоча загалом схожий до алгоритму START, все ж має певні особливості:

 • можливість ходити та виконувати прості команди оцінюємо залежно від віку дитини; у випадку, якщо важко зробити відповідну оцінку, варто, не втрачаючи часу, перейти до наступного пункту
 • якщо у постраждалого відсутнє дихання після відновлення прохідності дихальних шляхів, сортувальник виконує п’ять рятівних вдихів і лише після цього, якщо самостійне дихання не з’явилось, відносить такого постраждалого до категорії чорних

Нормальним вважається дихання в межах від 15 до 45 за одну хвилину.

 • при переоцінці стану свідомості за алгоритмом AVPU після оцінки дихання та перфузії, користуються наступними критеріями: якщо стан свідомості U або Р (реакція патологічна) — такого постраждалого відносять до червоної сортувальної групи; якщо стан свідомості А, V, Р (реакція правильна) — жовтої сортувальної групи   

SALT

Підходить для сортування постраждалих різних вікових груп (як дорослих, так і дітей)

Використовують алгоритм двох кроків:

1. Крок 1 (глобальне сортування):

 • ті, хто ходить, обстежуються в третю чергу;
 • ті, хто рухаються, обстежуються в другу чергу;
 • ті, хто лежить нерухомо, обстежуються в першу чергу

2. Крок 2 (індивідуальне сортування):

 • виконують прості маніпуляції, які рятують життя (зупиняють масивну кровотечу, відновлюють прохідність дихальних шляхів, виконують декомпресію грудної клітки); вводять антидот; якщо надають допомогу дітям, виконують два рятувальних вдихи;
 • надають допомогу залежно від пріоритетності категорії

Медичне сортування: алгоритм START

Порядок медичного сортування базується на алгоритмі АВСD, проте має певні особливості. Для проведення сортування дорослих застосовують систему START.

image88

Скачати алгоритм START

Медичне сортування: алгоритм Jump START

Алгоритм Jump START використовують при сортуванні постраждалих дітей, які не досягли восьмирічного віку.

image51

Скачати алгоритм Jump START

Послідовність евакуації постраждалих з місця надзвичайної ситуації

Уже на початкових етапах проведення простого медичного сортування постраждалих розподіляють на групи не лише за важкістю уражень, але й за характером травм. Такий підхід допоможе надалі правильно згрупувати потоки до медичних закладів відповідно до їх профілю: травмовані з черепно-мозковою травмою, з травмою грудної клітки, травмою органів черевної порожнини.

Першочергово підлягають евакуації постраждалі з «червоної» сортувальної зони. Щоб до лікувального закладу якнайшвидше потрапили ті постраждалі, стан яких потребує негайної спеціалізованої допомоги, постраждалим цієї сортувальної групи визначають пріоритет евакуації:

 • пріоритет «А» 
  • постраждалі з порушеною свідомістю (рівень U згідно з алгоритмом AVPU)
  • постраждалі, які потребували забезпечення прохідності дихальних шляхів для відновлення дихання
  • вагітні жінки
  • діти до 8 років
 • пріоритет «В» — постраждалі з напруженим пневмотораксом; у яких травма грудної клітки супроводжується порушенням дихання
 • пріоритет «С»
  • постраждалі з ознаками внутрішньої кровотечі
  • з накладеним джгутом чи затампонованою раною при вузловій кровотечі
 • пріоритет «Д» — постраждалі, які складають враження найважчих серед інших постраждалих з «червоної» сортувальної групи.

Етап медичної евакуації — це сили i засоби медичної служби (медичні пункти, медичні роти i лікувальні заклади), розгорнуті на шляхах медичної евакуації для приймання та сортування поранених i хворих, надання їм медичної допомоги, лікування i підготовки до подальшої евакуації тих із них, хто цього потребує. 

Юлія Миколаєць адвокат, партнер Юридичної фірми STATUS, член Ради Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики України НААУ
З’ясуйте, які медичні документи зобов’язана заповнювати медична сестра. Нагадаємо, що ведення документації — обов’язкова умова правомірної діяльності кожного закладу охорони здоров’я

Медичне сортування на ранньому госпітальному етапі

У випадку масового надходження постраждалих до закладу охорони здоров’я, у відділенні екстреної (невідкладної) медичної допомоги налагоджують негайне медичне сортування. Регламентують проведення такого сортування накази МОЗ:

 • «Про затвердження стандарту екстреної медичної допомоги «Медичне сортування пацієнтів різних вікових груп у відділенні екстреної (невідкладної) медичної допомоги» від 03.02.2022 року № 210;
 • «Про затвердження Стандарту екстреної медичної допомоги «Медичне сортування при масовому надходженні постраждалих на ранньому госпітальному етапі» від 22.02.2022 року № 368 

До медичного закладу постраждалі можуть прибувати самостійно, а також доставлятись бригадами екстреної медичної допомоги. Алгоритм медичного сортування запускають у випадках масового поступлення постраждалих до медичного закладу чи в ситуаціях, коли медичних сил та засобів не достатньо для надання медичної допомоги в повному обсязі.

Таким чином розподіл постраждалих на сортувальні групи медичний персонал на ранньому госпітальному етапі здійснює на підставі інформації, отриманої з джерел:

 • з сортувальних талонів, отриманих від працівників бригад ЕМД (у випадку, якщо постраждалі доставлені бригадами ЕМД)
 • на підставі об’єктивних даних, отриманих при обстеженні постраждалих

При проведенні сортування застосовують уже знайомий нам 4-рівневий підхід розподілу постраждалих залежно від ступеня важкості ушкоджень:

 • Категорія 1 (чорний колір) — з огляду на характер та важкість травми, постраждалі мають сумнівний прогноз щодо успішності лікування; можливе проведення знеболення
 • Категорія 2 (червоний колір) — постраждалі потребують негайного медичного втручання для порятунку життя (зупинки масивної зовнішньої кровотечі, відновлення прохідності дихальних шляхів, забезпечення функції дихання та кровообігу)
 • Категорія 3 (жовтий колір) — безпосередня загроза життю постраждалого відсутня. Медична допомога може бути відтермінована на декілька годин
 • Категорія 4 (зелений колір) — постраждалі в стабільному стані. Медична допомога може бути відтермінована на тривалий час

Медичне сортування проводять за алгоритмом START (при проведенні сортування дорослих) та Jump START (при сортуванні дітей). Сортування передбачає оцінку наступних критеріїв — визначення стану свідомості, стану дихання та перфузії. 

Медичну допомогу постраждалі при масовому надходженні отримують за наступним принципом:

Медичне сортування проводять лікарі, фельдшери, парамедики, медичні сестри/брати після відповідного навчання. Для кожної сортувальної групи у ВЕ(Н)МД необхідно виділити окрему зону.  

До медичної документації вносять наступну інформацію:

 • дату та час проведення сортування та медичної допомоги
 • ПІП (ідентифікатор) медичного працівника, який проводив сортування
 • сортувальна група постраждалого визначена на догоспітальному етапі, якщо таке сортування проводилось
 • дані медичного обстеження
 • призначена початкова сортувальна група

Медичне сортування і медична документація

Наказ МОЗ від 18.05.2012 № 366 затвердив Картку медичного сортування (сортувальний талон), яку заповнюють при проведенні медичного сортування як на догоспітальному, так і на ранньому госпітальному етапі.

Заповнення сортувального талона максимально спрощено. Такий підхід є доцільним, враховуючи обмежений час для надання медичної допомоги, дефіцит медичного ресурсу та обмежену інформацію про постраждалого.

Медичний працівник повинен внести до сортувального талона наступну інформацію:

 • дату та час оцінки стану постраждалого
 • дані про бригаду ЕМД
 • сортувальну групу
 • результати обстеження (рівень свідомості, наявність та характер дихання, стан капілярного наповнення/наявність пульсу на периферії)
 • параметри життєдіяльності та їх зміна під час другого етапу медичного сортування
 • інформацію про надану медичну допомогу
 • поле для відмітки про зміну сортувальної групи
 • особисті дані постраждалого – прізвище, ім’я та по батькові (якщо це відомо), адреса та номер телефону

Талон має поле, на якому розміщені сигнальні смуги різного кольору, відокремлені одна від одної перфорованою смужкою. Залежно від кольору сортувальної групи, до якої віднесено постраждалого, на ньому залишають потрібну смугу. Завдяки цьому медик, який буде надавати допомогу постраждалому на наступному етапі, отримує можливість швидко зорієнтуватись в стані пацієнта. Крім того, на титульну сторінку нанесені спеціальні позначки про наявність інфекційного, хімічного чи радіаційного забруднення. Для полегшення процесу медичного сортування тут же поетапно прописаний алгоритм сортування, який слугує одночасно. підказкою медичному працівникові.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді