Типове положення про бригаду екстреної медичної допомоги: 4 зміни

Постанова КМУ від 21.08.2019 № 764 внесла зміни до Типового положення про бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги. Вимоги до освіти та функцій членів бригади, поділ бригад за складом стали іншими. Також скасували вимогу щодо забезпечення транспортом. Розглянемо детально, що саме і коли зміниться в роботі бригад
Зміст статті:
Зміна 1. Освіта працівників бригади екстреної медичної допомоги Зміна 2. Склад бригад естреної медичної допомоги Зміна 3. Функції, права та обов’язки бригади екстреної медичної допомоги Зміна 4. Санітарний транспорт бригади

 

 

Нововведення КМУ планує реалізувати у два етапи:

 • перший — із 28.08.2019, коли Постанова № 764 набрала чинності
 • другий — із 01.01.2025, що передбачають нові пункти постанови КМУ «Про затвердження Типового положення про бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги» від 21.11.2012 № 1114 (далі — Постанова № 1114) та коли втратять чинність деякі пункти Типового положення про бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги, затвердженого Постановою № 1114 (далі — Типове положення).

Бригада екстреної (швидкої) медичної допомоги — структурна одиниця центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф або станції екстреної (швидкої) медичної допомоги, яка надає екстрену медичну допомогу людині, що перебуває у невідкладному стані, безпосередньо на місці події та під час перевезення такої людини до закладу охорони здоров’я.

 

Зразки планів на 2020-й: скачайте

 

 

 

Зміна 1. Освіта працівників бригади екстреної медичної допомоги

Працівники бригад повинні відповідати кваліфікаційним вимогам до посади та за станом здоров’я бути придатними до роботи в екстремальних умовах (п. 11 Типового положення).

Із 01.01.2025:

 • для роботи в бригадах фахівці, які обіймають посади фельдшерів з медицини невідкладних станів і медичних сестер станції екстреної (швидкої) медичної допомоги, повинні мати професійну кваліфікацію «парамедик»
 • працівники бригад, фахівці, які займають посади водіїв, для роботи у складі бригади парамедиків повинні мати професійну кваліфікацію «екстрений медичний технік»

Отже, на те, щоб здобути нову професійну кваліфікацію, працівники бригад мають трохи більше ніж чотири роки.

Посадова інструкція парамедика

Посадова інструкція парамедика

Скачати посадову інструкцію парамедика

Зміна 2. Склад бригад естреної медичної допомоги

Раніше бригади поділялися на лікарські та фельдшерські. За потреби могли утворюватися з числа лікарських бригад спеціалізовані лікарські бригади за спеціалізацією психіатрія, кардіологія, неврологія, педіатрія, неонатологія тощо.

Згідно з Постановою № 764 до лікарських та фельдшерських додалися ще й бригади парамедиків. Лікарські тепер не поділяються за спеціалізаціями. А от із 01.01.2025 поділ бригад за складом зникне взагалі (табл.).

Поділ бригад за складом 

Види бригад

До 27.08.2019

28.08.2019 — 31.12.2024

Із 01.01.2025

Лікарські

+

+

-

 • лікарські спеціалізовані

+

-

-

Фельдшерські

+

+

-

Парамедиків

-

+

-

 Розглянемо нинішні види бригад детальніше.

 

 

Лікарські бригади

До складу лікарської бригади входять:

 • лікар
 • фельдшер
 • медична сестра
 • водій

Керує бригадою лікар.

Фельдшерські бригади

До складу фельдшерської бригади входять:

 • фельдшер
 • медична сестра
 • водій

Керівник такої бригади — фельдшер.

Бригади парамедиків

До складу бригади парамедиків входять:

 • парамедик
 • екстрений медичний технік

Керує бригадою парамедик.

У будь-якому разі базовий склад бригади повинен складатися не менше ніж з одного парамедика і екстреного медичного техніка (п. 72 Типового положення). Керівникові бригади підпорядковуються всі її працівники, і саме він несе персональну відповідальність за її роботу.

Для підсилення бригади парамедиків до її роботи можуть залучити також:

 • ще одного парамедика
 • екстреного медичного техніка
 • лікаря
 • стажера
 • студента, що проходить виробничу практику
 •  

  лікаря-інтерна

   

 • лікаря-резидента
 • іншу особу, яка успішно пройшла підготовку з домедичної допомоги та отримала підтвердний документ

Рішення про підсилення бригади приймає керівник центру екстреної медичної допомоги.

Посадова інструкція екстреного медичного техніка

Посадова інструкція екстреного медичного техніка

Скачати посадову інструкцію екстреного медичного техніка

Зміна 3. Функції, права та обов’язки бригади екстреної медичної допомоги

Бригада екстреної медичної допомоги зобов’язана негайно після надходження від диспетчера оперативно-диспетчерської служби центру розпорядження виїхати на місце події та прибути до нього згідно з установленим нормативом (п. 9 Типового положення). Основні завдання бригади не змінилися:

 • надавати екстрену медичну допомогу пацієнтам та постраждалим на догоспітальному етапі та під час їх госпіталізації до профільних закладів охорони здоров’я
 • перевозити пацієнтів, які потребують обов’язкового медичного супроводу, до стаціонарних закладів охорони здоров’я за розпорядженням диспетчера оперативно-диспетчерської служби центру екстреної медичної допомоги
 • брати участь у ліквідації наслідків надзвичайної ситуації

УВАГА! Бригада може бути залучена лише до виконання завдань, пов’язаних із наданням екстреної медичної допомоги.

Функції бригади

Відповідно до покладених на неї завдань бригада виконує такі функції:

 • перебуває в режимі готовності (очікування) до виконання розпоряджень оперативно-диспетчерської служби центру
 • прибуває до місця події за викликом відповідно до встановленого нормативу, обстеження та надання екстреної медичної допомоги постраждалим, які потребують такої допомоги
 • транспортує пацієнтів, рішення про госпіталізацію яких приймає керівник бригади, до закладів охорони здоров’я, що визначені диспетчером оперативно-диспетчерської служби центру
 • перевозить за розпорядженням диспетчера оперативно-диспетчерської служби центру пацієнтів, які потребують обов’язкового медичного супроводу під час транспортування, до закладів охорони здоров’я
 • інформує диспетчера оперативно-диспетчерської служби центру про етапність виконання завдання за викликом;
 • оперативно інформує про виникнення або загрозу виникнення надзвичайної ситуації —

– диспетчера оперативно-диспетчерської служби центру
– старшого оперативного чергового оперативно-диспетчерської служби центру
– керівника центру або станції

 

 • веде затверджену медичну статистичну облікову документацію та звітує про виконану роботу
 • звітує про використання лікарських, наркотичних та психотропних засобів, виробів медичного призначення, поповнення їх кількості та обмін
 • організовує медичне сортування постраждалих, залучає додаткові бригади до надання екстреної медичної допомоги постраждалим у разі виникнення надзвичайної ситуації з великою кількістю жертв
 • дотримує вимог санітарно-гігієнічного і протиепідемічного законодавства, правил з охорони праці та пожежної безпеки, правил внутрішнього трудового розпорядку центру, станції, трудової та виробничої дисципліни, посадових і спеціальних інструкцій, вимог медичної етики і деонтології, збереження медичної таємниці, правил індивідуального захисту
 • взаємодіє з диспетчером центру, підрозділами екстреної допомоги населенню, а саме підрозділами аварійно-рятувальних та аварійних служб, правоохоронних органів, центрів, інших закладів охорони здоров'я системи екстреної медичної допомоги
 • письмово інформує пацієнта або його родичів про надану йому медичну допомогу
 • приймає та передає черговій зміні обладнання та інші матеріальні цінності

УВАГА! Раніше бригади взаємодіяли з диспетчером центру, іншими бригадами та працівниками закладів охорони здоров’я, поліцейськими, особовим складом пожежних підрозділів та аварійно-рятувальних служб.

Права бригади 

Бригада екстреної (швидкої) медичної допомоги має право:

 • інформувати диспетчера центру про наявність великої кількості постраждалих на місці події та викликати на допомогу додаткові бригади
 • госпіталізувати пацієнта у разі раптового виникнення загрози його життю та здоров’ю до найближчого до місця події закладу охорони здоров’я незалежно від підпорядкування та форми власності, визначеного диспетчером оперативно-диспетчерської служби центру, в якому йому може бути надана екстрена медична допомога
 • отримувати консультацію від старшого лікаря оперативно-диспетчерської служби центру з медичних питань щодо послідовності дій під час надання екстреної медичної допомоги пацієнтам
 • вносити керівництву центру пропозиції щодо підвищення рівня організації роботи та ефективності надання екстреної медичної допомоги

Обов’язки працівників

Обов’язки працівників бригади не змінилися. Вони, як і раніше, зобов’язані:

 • забезпечувати індивідуальний захист кожного працівника бригади під час роботи у небезпечних та шкідливих умовах
 • систематично підвищувати свій професійний рівень
 • забезпечувати збереження лікарської таємниці, інформації про громадян, що стала відома під час виконання службових обов’язків, а також іншої інформації, яка згідно із законодавством не підлягає розголошенню

 

 

Відповідальність працівників

Працівники бригади несуть відповідальність за:

 • невиконання або неналежне виконання своїх службових обов’язків, визначених законодавством про охорону здоров’я та Типовим положенням
 • правопорушення, вчинені у процесі трудової діяльності в межах, визначених трудовим, адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством
 • неналежне збереження (втрату), псування матеріальних цінностей центру, станції, якщо втрата чи псування виникли з вини працівників бригади
 • порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, правил протипожежної безпеки і техніки безпеки
 • розголошення інформації з обмеженим доступом, що стала відома під час виконання службових обов’язків

Зміна 4. Санітарний транспорт бригади

Трохи дивна зміна в Типовому положенні стосується транспорту. Нині бригада екстреної (швидкої) медичної допомоги забезпечується спеціалізованим санітарним транспортним засобом, який за своїми технічними та медичними показниками повинен відповідати вимогам національних стандартів (п. 12 Типового положення). Однак із 01.01.2025 пункт 12 Типового положення втрачає чинність.

На якому транспорті працюватиме бригада та хто забезпечуватиме його наявність — поки невідомо.

 зміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики