Нова форма 030-5/о: бланк і інструкція до заповнювання

Читайте, як заповнюється форма № 030-5/о «Контрольна карта медичного нагляду за ВІЛ-інфікованою особою», а також завантажте бланк документа.

08.05.2018 затвердили наказ «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 21 березня 2012 року № 182» № 864. Він оптимізує та осучаснює обліково-звітну систему щодо ВІЛ-інфекції/СНІДу, щоб наблизити її до міжнародних вимог. Раніше форми первинної меддокументації затверджував наказ МОЗу від 21.03.2012 № 182 «Про затвердження форм первинної облікової документації і звітності з питань моніторингу лікування ВІЛ-інфікованих осіб та інструкцій щодо їх заповнення».

Як заповнювати форму № 030-5/о

Цей документ оформлюють лікарі комунальних та державних медзакладів, функцією яких є здійснення диспансерного нагляду (далі – д/н) за ВІЛ-інфікованими особами, а також проведення АРТ – антиретровірусної терапії.

Документ заповнюють на осіб під диспансерним наглядом з приводу ВІЛ-інфекції. При цьому стадія розвитку хвороби на момент взяття на облік не має значення. Якщо відбулися будь-які зміни, у форму внесять виправлення. Форму заводять тільки після згоди пацієнта на обробку персональних даних.

Записи у документі базуються на бесіді-опитуванні з пацієнтом, а також на записах амбулаторної карти хворого (форма № 025/о).

На основі форми 030-5/о заповнюють «Журнал реєстрації пацієнтів, які перебувають на антиретровірусній терапії у закладі охорони здоров’я» та оформлюють звітні форми № 57 щомісяця та № 58 щороку. Контрольна карту зберігають у медзакладі упродовж п’ятирічного терміну з моменту зняття пацієнта з-під диспансерного нагляду.

Когорта — це особи, інфіковані ВІЛ та хворі на СНІД, які упродовж місяця розпочали АРТ. Ці особи перебувають постійному медичному спостереженню, аби можна було контролювати результати терапії.

Форма 030-5/о: новий порядок оформленняЧитайте: "Платні медичні послуги: як сформувати вартість"

Скачайте форму № 030-5/о

Форма 030-5/о: новий порядок оформлення

Правила оформлення бланка форми № 030-5/о

 1. Використовуйте лише арабські цифри.
 2. У правий кут у спеціальному полі слід зазначати приналежність пацієнта до певної когорти за назвою місяця початку АРТ. Зазначають лише три перші літери назви місяця великими буквами та рік арабськими цифрами, наприклад, ЛЮТ 2018.
 3. При взятті пацієнта на д/н медпрацівник має заповнити частину А форми 030-5/о, що містить його особисті дані:
 • п. 1 — індивідуальний номер або код (цифрові та/чи літерні знаки) пацієнта для його ідентифікації;
 • п. 2 — дата взяття на облік пацієнта (дата реєстрації за формою № 030-5/о) цифровими знаками;
 • п. 3 — дата встановлення діагнозу ВІЛ-інфекція цифровими знаками;
 • п. 4 — за згодою пацієнта вказують його повне ім’я/скорочений варіант імені (перші три літери прізвища та ініціали/тільки ім’я);
 • п. 5 — місце фактичного проживання пацієнта. Запис «без постійного місця проживання» робиться у цій графі форми 030-5/о, якщо особа такого місця не має. У такому випадку також вказують назву та адресу медзакладу, який має здійснювати д/н;
 • п. 6 — контактний номер телефону;
 • п. 7 — стать пацієнта;
 • п. 8 — дата народження;
 • п. 9–11 — інформація про довірену особу, яка супроводжує пацієнта: ім’я, адреса та телефон відповідно;
 • п. 12 — вірогідний шлях інфікування ВІЛ: статевий, парентеральний, від ВІЛ-інфікованої матері до дитини, шлях інфікування не встановлено або уточнюється;
 • п. 13 — дані про переведення пацієнта з іншого медзакладу із зазначенням його назви та перевідного діагнозу (п. 13.1);
 • п. 14 — дані про попередній прийом АРТ: чи отримував пацієнт раніше терапію (п.14.1), і яку саме (ППМД — профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини, АРТ — антиретровірусна терапія, ПКП — післяконтактна профілактика; п.14.2), якими препаратами і впродовж якого часу (п.14.3).
 1. Частина Б має містити інформацію про надання АРТ:
 • п. 15 — джерело фінансування програми АРТ, дата початку терапії;
 • п. 16 — інформація щодо схем АРТ, причин заміни препаратів у схемах через побічну дію АРВ-препаратів, зміни схеми АРТ через безрезультатність або причин переривання АРТ. Ця оформлюється у вигляді таблиці. Частина В форми 030-5/о призначена для внесення даних стосовно причини зняття пацієнта з д/н: переведення пацієнта із зазначенням, куди саме, дата виписки та перевідного діагнозу; особа не звертається до закладу понад рік, дата останнього візиту; смерть особи з указуванням причини.
 1. Частина Г — інформація щодо поточного стану особи на момент візиту до лікаря. Дані лікар має вносити під час кожного візиту відповідно до рекомендованої частоти планових відвідувань пацієнтом лікаря, що затверджується чинним законодавством.
 2. Частина Д форми 030-5/о містить розшифровки згадуваних кодів у документі: 1 – пояснення кодів схем АРТ; 2 – пояснення кодів щодо причини заміни та припинення АРТ; 3 – пояснення кодів щодо ВГВ- та ВГС-статусу.


зміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики