Форма № 510/о: новий порядок оформлення

Читайте, як за новими правилами заповнювати форму № 510/о «Книга складського обліку лікарських засобів, молочних сумішей у закладах охорони здоров’я, що надають медичну допомогу ВІЛ-інфікованим особам», а також скачайте бланк документа.

МОЗ України наказом від 08.05.2018 № 864 «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 21 березня 2012 року № 182» змінив порядок оформлення облікових та звітних документів щодо ВІЛ-інфекції/СНІДу. Раніше форми первинної меддокументації у цій сфері затверджувалися наказом МОЗУ від 21.03.2012 № 182 «Про затвердження форм первинної облікової документації і звітності з питань моніторингу лікування ВІЛ-інфікованих осіб та інструкцій щодо їх заповнення».

Інструкція до заповнювання форми № 510/о

Цей документ оформлюють відповідальні за зберігання та видачу препаратів зі складу працівники комунальних та державних медзакладів, які, незалежно від джерел фінансування, отримують АРВ-препарати, препарати для лікування та профілактики опортуністичних інфекцій, молочні суміші для надання медичної допомоги ВІЛ-інфікованим і хворим на СНІД особам.

Форма № 510/о: новий порядок оформленняЧитайте: Форми первинної облікової медичної документації: як зберігати та заповнювати

Можна оформлювати декілька книг для різних лікарських засобів. Кожне переміщення, а саме надходження-видача препаратів, має бути зафіксоване у книзі. Кожен препарат, що має іншу назву, форму випуску, серію, термін придатності і т. д., повинен обліковуватися на новій сторінці. При цьому на один препарат може бути відведено більше, ніж одну сторінку. Якщо відведені для нього сторінки закінчились, допустимо перенести на іншу та обов’язково вказати її номер. Форма № 510/о також має містити зміст — повна назва, лікарська форма препарату, номери сторінок, де йдеться про цей медикамент.

Документ нумерується, прошнуровується та скріплюється печаткою медзакладу, підписом керівника і має зберігатися упродовж трьох років після закінчення її ведення.

Скачайте бланк форми № 510

Клікніть, щоб скачати

Форма № 510/о: новий порядок оформлення

Форма № 510/о: новий порядок оформленняЧитайте: "Платные медицинские услуги: как рассчитать стоимость, договор, изменения в статуте"

Правила ведення форми № 510/о

 1. Над таблицею один під одним треба вказати всі дані про препарат/молочну суміш:
 • повну назва та лікарську форму;
 • МНН;
 • серію;
 • термін придатності;
 • одиницю виміру;
 • виробника та країну виробника;
 • дані про реєстраційне посвідчення;
 • дані про сертифікат якості;
 • ціну за одиницю виміру.

 1. У графи таблиці вносяться дані про рух препарату/молочної суміші:

1– дані про документ про розподіл;

2 – дата надходження препарату у цифровому форматі;

3 – назва постачальника та дані про прибутковий документ;

4 – кількість отриманого препарату цифрами;

5 – дата видачі препарату цифрами;

6 – кількість виданого препарату;

7 – назва медзакладу, структурного підрозділу, якому видано препарат;

8 – дані про видатковий документ;

9 – залишок препарату цифрами.

Форма № 510/о: новий порядок оформленняЧитайте: "Внутрибольничные инфекции: профилактика, распространение, классификация"

Щомісяця у наступному за записом останньої операції, що має числове вираження (графи 4, 6, 9), треба визначити місячний обіг препарату/молочної суміші. Під цим підрахунком ставить свій підпис головбух медзакладу. Незважаючи на одиниці виміру у цих графах має бути вказано кількість цілих упаковок та кількість таблеток/капсул і т. д. від розпочатих упаковок. Кількість використаних рядків форми № 510/о: залежить від числа проведених переміщень.



зміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики