Форма № 57: Звіт про дорослих і дітей, які розпочали антиретровірусну терапію у когорті

Звіт за формою № 57 заповнюють у медичних закладах, фахівці яких здійснюють диспансерний нагляд за ВІЛ-інфікованими пацієнтами. Скачайте бланк документа та читайте, як його заповнювати.

Медична форма № 57 «Звіт про дорослих і дітей, які розпочали антиретровірусну терапію у когорті» та інструкція щодо її заповнення затверджені наказом МОЗ України № 182 від 21 березня 2012 року (у редакції наказу МОЗ України № 864 від 08.05.2018 року). Документ заповнюють в держаних та комунальних медичних закладах, що провадять диспансерний нагляд за ВІЛ-інфікованими на антиретровірусній терапії (АРТ). Персональну відповідальність за внесені до звіту цифри несе особа, що його складала. Документ завіряє своїм підписом очільник медичного закладу та засвідчує його печаткою.

Варто спочатку визначитись з самим поняттям «когорта» — це група з ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД, котрі отримують АРТ впродовж місяця, за якими встановлений постійний медичний нагляд, щоб контролювати якість такого лікування. У звіті за формою № 57 такій когорті дають назву з семи знаків – трьох літер назви місяця та чотирьох цифр року (коли розпочали АРТ). Тож назва ця буде мати такий вигляд – ЧЕР 2017, КВІ 2018 і т.д.

Оцінюють стан пацієнта в когорті через 12, 24, 36, 48, 60 та 120 місяців від старту лікування.

Основні правила заповнення форми № 57

Медичну форма № 57 заповнюють щомісяця. Інформацію до відповідних граф документа вносять на підставі первинної облікової документації № 510-3/о «Журнал реєстрації пацієнтів, які перебувають на АРТ у закладі охорони здоров’я».

Усю інформацію, котру вносять до звітної форми умовно можна розділити на дві частини.

Форма № 57: Звіт про дорослих і дітей, які розпочали антиретровірусну терапію у когортіЧитайте: "Медицинская документация: бланки и правила хранения"

Слід звернути увагу ще й на той факт, що усі дані у звіті вказують станом на кінець звітного періоду.

Під документом медичний працівник, що його заповнював, вказує інформацію:

  • паспортні дані особи, котра його заповнювала (ім’я, по батькові та прізвище);
  • телефон, за яким можна сконтактувати з посадовою особою, котра заповнювала документ;
  • факс;
  • електронну адресу посадової особи, котра заповнювала документ;
  • дату заповнення документа (зазначають цифрами).

Знищення медичної документації: дозволені способи

Скачайте бланк форми № 57

Форма № 57: Звіт про дорослих і дітей, які розпочали антиретровірусну терапію у когорті

Подають медичну форму № 57 «Звіт про дорослих і дітей, які розпочали антиретровірусну терапію у когорті» до Державної установи «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України».зміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики