Знищення медичної документації: дозволені способи

Знищення медичної документації повинно відбуватися відповідно до чинного законодавства з дотриманням правил вилучення, оцінювання цінності тощо. Дізнайтеся про дозволені способ знищення документації та організацію цього процесу у медзакладі.

Якщо заклад охорони здоров’я включено до списку організацій, які не передають документи до державного архіву, знищенню вилучених документів мають передувати такі заходи: 

 • розгляд та схвалення акта про вилучення для знищення документів на засіданні експертної комісії закладу охорони здоров’я;
 • подання закладом двох примірників акта на розгляд до експертно-перевірної комісії чи експертної комісії архівного відділу районної державної адміністрації або міської ради, у зоні комплектування якого перебуває заклад;
 • погодження акта експертно-перевірної комісії (якщо заклад належить до джерел формування Національного архівного фонду) або схвалення акта експертної комісії архівного відділу районної державної адміністрації чи міської ради (якщо заклад не є джерелом формування Національного архівного фонду**, проставлення відповідного штампа на всіх примірниках акта;
 • повернення погодженого (схваленого) акта до закладу;
 • затвердження акта головним лікарем закладу охорони здоров’я.
** Якщо заклад охорони здоров’я є джерелом формування Національного архівного фонду, але розміщений на території району чи міста, то перед погодженням експертноперевірною комісією акта про вилучення документів для знищення акт розглядається на засіданні експертної комісії відповідного архівного відділу.

Лише після реалізації всіх зазначених заходів заклад охорони здоров’я має право знищувати документи, строк зберігання яких минув.

Знищення медичної документації: дозволені способиЧитайте: "Принципи надання невідкладної допомоги при анафілактичному шоці

Способи знищення документації

Вилучені документи можуть бути знищені одним із трьох способів.

Перший спосіб — відібрані для знищення документи передають підприємствам, які займаються збиранням і заготівлею вторинної сировини, за накладними, де зазначено масу макулатури. У затвердженому акті про вилучення документів для знищення оформлюють відмітку, яка містить такі відомості:

 • дата передавання документів для знищення;
 • маса документів;
 • номер накладної.

Відмітку засвідчують підписом посадової особи, яка здавала документи для знищення. Поряд проставляють дату оформлення відмітки.

Другий спосіб — спалення документів. Цим способом послуговуються, якщо кількість документів, відібраних для знищення, незначна. Зауважимо, що нині до цього способу вдаються рідко з огляду на вимоги екологів щодо охорони навколишнього середовища.

Третій спосіб (найпоширеніший) — знищення документів (у разі незначної кількості) за допомогою спеціальних апаратів — шредерів.

Знищення медичної документації: дозволені способиЧитайте: "Контроль качества стерилизации: методы, основные положения

Якщо заклад знищує документи самостійно (спосіб 2 або 3), в акті про вилучення документів для знищення роблять відмітку, у якій вказують:

 • спосіб знищення;
 • посаду особи, яка знищила документи;
 • дату знищення.

Відмітку засвідчують підписом посадової особи, яка здійснила знищення. Якщо таких працівників кілька, відмітку засвідчує підписом кожен із них (із зазначенням посади та дати знищення).

Знищення медичної документації: дозволені способиЧитайте: "Сертификация ISO 9001 в Украине: как разработать стандарт для медучреждения" 

Останнім часом набуло поширення промислове шредерування документів. Його здійснюють на договірній основі недержавні архівні установи, які можуть як приймати документи на зберігання, так і знищувати їх за заявками закладів. Недержавні архівні установи, які здійснюють промислове знищення документів, мають бути взяті на облік у державній архівній установі. Документи передають їм для знищення у спеціальних опломбованих контейнерах. Факт промислового шредерування фіксують документально — у сертифікаті, накладній тощо, — де зазначають обсяг знищених документів (масу, кількість контейнерів). Відомості про цей документ (дата, номер) заносять до акта про вилучення для знищення.

Безперервний професійний розвиток медичних сестер у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді